ΣΟΚ ΚΑΙ ΔΕΟΣ ΑΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ!

Ἡ δικτατορικὴ ἐντολὴ Σαμαρᾶ γιὰ τὴν παύση λειτουργίας τῆς δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, μόνο ὑπὸ τὴν ἔννοια τῆς δουλικῆς ὑποταγῆς στὴν Τρόικα καὶ στὰ ἐγχώρια ἀδηφάγα συμφέροντα μπορεῖ νὰ εἰδωθῇ. Θέλει νὰ περάσῃ στὴν ἱστορία, ὡς ὁ Πρωθυπουργὸς ποὺ συγκρούσθηκε -στὸ φαντασιακό του πάντοτε- μὲ τὶς συντεχνίες, ποὺ τόλμησε, ποὺ δὲν ὑποχώρησε, ποὺ κέρδισε ἢ ἔχασε ἕναν ἄνισο ἀγῶνα, ποὺ δὲν ὑποθήκευσε τὸ μέλλον τῆς χώρας γιὰ τὸ ἀβέβαιο παρόν, πού... 

Θὰ μπορούσαμε νὰ προσθέσουμε καὶ ἄλλα αὐθαίρετα "πού", ἀλλὰ δὲν θὰ τὸ κάνουμε, διότι ἡ ἀλήθεια γιὰ τὸν Πρωθυπουργό, ὅπως καὶ γιὰ τὸν ἡμιπαράφρονα Γιῶργο Παπανδρέου, εἶναι ἐντελῶς διαφορετική. Ἐδῶ καὶ τρία χρόνια καὶ συγκεκριμένα ἀπὸ τὶς ἐκλογὲς τοῦ Ὀκτωβρίου τοῦ 2009, ὁ ἑλληνικὸς λαὸς "ζεῖ" ἕναν ἐφιάλτη. Βλέπει τὸ ὑπηρετικὸ πολιτικὸ προσωπικὸ τῆς χώρας μας, νὰ σκύβῃ τὸ κεφάλι, μὲ ἄκρα δουλικότητα, στὰ ξένα ἰμπεριαλιστικὰ κέντρα καὶ νὰ ἐκτελῇ τὶς ἐντολές τους ἄνευ ἀντιλογίας. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀληθὴς ὄψη τῆς πραγματικότητας καὶ ὄχι τὰ παραμύθια τοῦ διαγγέλματος (...) Σαμαρᾶ καὶ τῶν λοιπῶν ὀδαλισκῶν τῆς "ἐλεύθερης", δηλαδὴ τῆς ἰδιωτικῆς, τηλεόρασης.

Ἐργαζόμενοι μὲ ἰδιαίτερα προνόμια καὶ μισθοὺς ὑπῆρξαν καὶ ὑπάρχουν ἀκόμη, τόσο στὸν δημόσιο ὅσο καὶ στὸν ἰδιωτικὸ τομέα καὶ βεβαίως καὶ στὴν ΕΡΤ. Οἱ "δημοσιογράφοι" Ἀντώνης Λιάρος, Ἀνθὴ Σαλαγκούδη καὶ Αἰμίλιος Λιάτσος χρυσοπληρώνονταν στὴν ΕΡΤ, δίχως νὰ παραγάγουν, καθὼς εἶναι ἀνίκανοι, τίποτε σημαντικό. Καὶ οἱ τρεῖς διωρίσθηκαν μὲ κομματικὰ -καὶ μόνο-κριτήρια, ὡς μέλη τοῦ Πα.Σο.Κ. καὶ τῆς Ν.Δ. Αὐτοὶ δὲν ἀποτελοῦν τὸν μέσο ὅρο τῶν ἐργαζομένων, ἀλλὰ μία ἰδιόμορφη "ἀριστοκρατία", ποὺ δυστυχῶς δὲν θὰ χαθοῦν. Ὅσο γιὰ τοὺς ὑπόλοιπους δυόμισυ χιλιάδες ἐργαζόμενους, θὰ τοὺς βροῦμε μπροστά μας στὸ Ταμεῖο Ἀνεργίας. Μᾶλλον ὁ Σαμαρᾶς ἔριξε τὴν τελευταία του ζαριὰ καὶ δὲν φαίνεται νὰ τοῦ "βγαίνῃ"· εἴτε θὰ ἐξαναγκασθῇ σὲ παραίτηση (σ.σ. ὁ νέος Παπαδήμιος μπορεῖ νὰ ἑτοιμάζεται...) εἴτε σὲ ἐκλογὲς μὲ ἀβέβαιη ἔκβαση.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ