Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούλιος, 2013

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ

Τὴν προσεχῆ Τετάρτη 24 Ἰουλίου, στὶς 8:00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὸ Καφὲ τοῦ Νομισματικοῦ Μουσείου (Πανεπιστημίου 12), γιὰ νὰ σχεδιάσουμε τὸ πρόγραμμα τοῦ νέου ἔτους· ὅπως γνωρίζετε, ἀποφασίσαμε νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὸ Συμπόσιον ἢ τὸν περὶ Ἔρωτος ἠθικὸ διάλογο, στὸν ὁποῖον ὁ Πλάτων παρουσιάζει, διὰ στόματος Διοτίμας, τὶς ἀπόψεις του γιὰ τὸν μέγα δαίμονα (202e).
Στὴν συνάντησή μας αὐτὴ θὰ ἐπιλέξουμε τὴν νεοελληνικὴ ἀπόδοση, ἀπ' τὴν ὁποίαν θὰ μελετήσουμε τὸν διάλογο, μὲ ἐπικρατέστερες αὐτὴν τοῦ Ι. Συκουτρῆ (ἐκδ. Ἑστίας) ἢ τοῦ Β. Δεδούση, μὲ πρόλογο τοῦ Κ.Δ. Γεωργούλη (ἐκδ. Ι. Ζαχαροπούλου). Ἐπίσης, θὰ προτείνουμε καὶ τὴν σχετικὴ βιβλιογραφία.
Καὶ μία πρόταση γιὰ τοὺς πιὸ ἀνυπόμονους: ἂς ξεκινήσουν χαλαρὸ διάβασμα στὶς διακοπές...

Η ΝΕΑ ΑΚΑΔΗΜΕΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Συμμετείχαμε κι ἐφέτος στὰ Προμήθεια, ὅπου σ' ἕνα περιωρισμένο χρονικὸ διάστημα δύο ὡρῶν, τὸ μεσημέρι τοῦ Σαββάτου 6 Ἰουλίου (3:00-5:00μμ), παρουσιάσαμε τὶς ἀπόψεις μας, γιά:
Τὸ κράτος τῶν φιλοσόφων
δηλαδὴ τὴν πολιτικὴ πρόταση τῆς πλατωνικῆς φιλοσοφίας γιὰ τὴν ὀργάνωση τῆς μελλοντικῆς πολιτείας, στὴν ὁποία θὰ ἄρχουν οἱ φιλόσοφοι.
Ἡ συζήτηση ἦταν καθ' ὅλα ἄψογη, ἂν καὶ κάποιες στιγμὲς ἐξέφυγε τοῦ θέματος. Στὶς ἐρωτήσεις ὑπῆρξε φανερὴ ἡ ἀγωνία τοῦ κοινοῦ γιὰ τὸ μέλλον τοῦ ἑλληνισμοῦ, καθὼς καὶ γιὰ τὶς ἱστορικὲς ἀντιστοιχίες μὲ μία ἄλλη ἐποχή, αὐτῆς τῶν τελευταίων χρόνων τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας ἢ τὴν περίοδο τῆς φιλοσόφου βασιλείας τοῦ Μ. Ἰουλιανοῦ. Οἱ μόνιμοι πιὰ φίλοι μας ἀρνοῦνταν νὰ ἐγκαταλείψουν τὴν συζήτηση, ἀκόμη κι ὅταν ἐξέσπασε ἡ γλυκειὰ καλοκαιρινὴ βροχή... Καὶ τοῦ χρόνου!!!