Η ΝΕΑ ΑΚΑΔΗΜΕΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Συμμετείχαμε κι ἐφέτος στὰ Προμήθεια, ὅπου σ' ἕνα περιωρισμένο χρονικὸ διάστημα δύο ὡρῶν, τὸ μεσημέρι τοῦ Σαββάτου 6 Ἰουλίου (3:00-5:00μμ), παρουσιάσαμε τὶς ἀπόψεις μας, γιά:

Τὸ κράτος τῶν φιλοσόφων

δηλαδὴ τὴν πολιτικὴ πρόταση τῆς πλατωνικῆς φιλοσοφίας γιὰ τὴν ὀργάνωση τῆς μελλοντικῆς πολιτείας, στὴν ὁποία θὰ ἄρχουν οἱ φιλόσοφοι.

Ἡ συζήτηση ἦταν καθ' ὅλα ἄψογη, ἂν καὶ κάποιες στιγμὲς ἐξέφυγε τοῦ θέματος. Στὶς ἐρωτήσεις ὑπῆρξε φανερὴ ἡ ἀγωνία τοῦ κοινοῦ γιὰ τὸ μέλλον τοῦ ἑλληνισμοῦ, καθὼς καὶ γιὰ τὶς ἱστορικὲς ἀντιστοιχίες μὲ μία ἄλλη ἐποχή, αὐτῆς τῶν τελευταίων χρόνων τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας ἢ τὴν περίοδο τῆς φιλοσόφου βασιλείας τοῦ Μ. Ἰουλιανοῦ. Οἱ μόνιμοι πιὰ φίλοι μας ἀρνοῦνταν νὰ ἐγκαταλείψουν τὴν συζήτηση, ἀκόμη κι ὅταν ἐξέσπασε ἡ γλυκειὰ καλοκαιρινὴ βροχή... Καὶ τοῦ χρόνου!!!

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ