Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτέμβριος, 2013

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28/9

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου, στὶς 5:00μμ., θὰ συναντηθοῦμε στὸ Καφὲ τοῦ Νομισματικοῦ Μουσείου (Πανεπιστημίου 12) καὶ θὰ συνεχίσουμε τὴν συζήτησή μας στό:
ΠλάτωνοςΣυμπόσιον.
Εἰδικότερα θὰ ἀναφερθοῦμε στὸν πρῶτο λόγο τῶν συμποσιαζομένων, αὐτὸν τοῦ Φαίδρου, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐπιλεγεῖ πρὸ ὀλίγου ὡςσυμποσίαρχος (πατὴρ τοῦ λόγου, 177d).
Ὁ Φαῖδρος, υἱὸς τοῦ Πυθοκλέους ἀπ' τὸν δῆμο Μυρρινοῦντα, εἶναι πιὸ γνωστὸς σ' ἐμᾶς ἀπ' τὸν ὁμώνυμο πλατωνικὸ διάλογο, ἐπίσης περὶ ἔρωτος· λόγῳ τῆς ἐπιφανειακῆς του μορφώσεως καὶ τῆς ρηχότητός του (φιλοθεάμων καὶ φιλήκοος, ὄχι φιλόσοφος) καὶ τῆς ἕλξεως ποὺ τοῦ ἀσκοῦν οἱ ρήτορες καὶ οἱ σοφιστές (λ.χ. ὁ Λυσίας), ἀρχίζει καὶ τελειώνει τὴν ἀφήγησή του, ἀναφερόμενος -μόνον- στὰ ἔνδοξα, συγκεκριμένα στὸν Ἡσίοδο, στὸν Ἀκουσίλαο, στὸν Ὅμηρο, στὸν μῦθο τοῦ Ὀρφέα καὶ στὸν Παρμενίδη. Ἡ ἄποψή του σὲ γενικὲς γραμμὲς συμπυκνοῦται στὸ ὅτι ὁ Ἔρως ἀποτελεῖ θεῶν καὶ πρεσβύτατον καὶ τιμιώτατον καὶ κυριώτατον (180b).

Κατὰ τὸν Taylor (σ. 254), ὁ Φαῖδρος συνάπτει τὸν …

ΤΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝEI

Ἡ πραγματικὴ ἀποστολὴ τῆς "Χρυσῆς Αὐγῆς" ἔχει ἀναλυθῆ σὲ σειρὰ προηγουμένων ἄρθρων μας καὶ δυστυχῶς ἀποδεικνύεται μὲ τὸν πλέον τραγικὸ τρόπο ἀπ' τὴν ἴδια τὴν καθημερινότητα: ἐκτελεῖ τὸ "βρώμικο ἔργο" ποὺ τῆς ὑποδεικνύει τὸ ἐπίσημο κράτος, δίχως τὸ τελευταῖο νὰ ἐκτίθεται καὶ νὰ κατηγορῆται γι' αὐτό.
Ἀπ' αὐτὴν τὴν ἄποψη, ἡ ἀρθρογραφία τοῦ Γ. Δελαστὶκ στὸ Πρὶν τῆς Κυριακῆς 22 Σεπτεμβρίου, "ΕΕ, ΝΔ καὶ ΠαΣοΚ ἀπειλοῦν τὴν δημοκρατία", περὶ σχεδιασμένης δολοφονίας ἀπὸ ἕναν οἱονεὶ ἐπαγγελματία ἐκτελεστή, μὲ παροιμιώδη ψυχραιμία μετὰ τὴν φρικτή του πράξη, ἐνώχλησε πολλούς, ἰδιαιτέρως δὲ τοὺς παρασκηνιακοὺς ἐντολεῖς του.
Ἡ ὑπόθεση δὲν ἔχει ἐρευνηθῆ ἀκόμη σ' ὅλες της τὶς πτυχὲς καὶ δὲν γνωρίζουμε ἐὰν ἐπιτευχθῇ ποτὲ αὐτό. Ὅμως, ὅπως διεφάνη ἀπ' τὴν πρώτη στιγμή, ἡ πολιτικὴ δολοφονία τοῦ Παύλου Φύσσα, θὰ ἀποτελέσῃ μία πρώτης τάξεως εὐκαιρία γιὰ τοὺς Σαμαρᾶ καὶ Βενιζέλο νὰ ἐμφανισθοῦν ὡς ἐγγυητὲς τῆς ὁμαλότητος καὶ ὑπερασπιστὲς τῶν νοικοκυραίων, στρέφ…

ΘΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΙΣ 20/9

Τὴν Παρασκευὴ 20 Σεπτεμβρίου, στὶς 6:00μμ, θὰ συναντηθοῦμε στὸ Βιβλιοπωλεῖο "Εὐριπίδης" (Ἀνδρ. Παπανδρέου 11, Χαλάνδρι) καὶ θὰ συζητήσουμε τὸ βιβλίο τοῦ Λ. Μλόντινωφ: 
Τὸ Οὐράνιο Τόξο τοῦ Φάυνμανν (ἐκδ. Ἀλεξάνδρεια)
Στὸ βιβλίο αὐτό, ὁ συγγραφεὺς ἀφηγεῖται τὶς συνομιλίες του μὲ τὸν διάσημο Φυσικό Ρ. Φάυνμανν καὶ Νομπελίστα (1965), κατὰ τὰ πρῶτα μεταδιδακτορικά του χρόνια στὸ Ἰνστιτοῦτο Τεχνολογίας τῆς Καλλιφόρνια (1981). Ἡ ἀνασφάλεια τοῦ Λ.Μ. ἐκφράζεται μὲ τὸν πιὸ γλαφυρὸ τρόπο, ἂν καὶ ὁ Φάυνμανν διάγει τὰ τελευταῖα ἔτη τῆς ζωῆς του καὶ θεωρεῖται πλέον δύσκολος συνομιλητής· πέθανε ἀπὸ καρκῖνο τὸ 1988.
Ὁ Λ. Μλόντινωφ, ἐρευνητὴς στὸ διάσημο CalTech εἶναι γνωστὸς στὸ ἑλληνικὸ κοινὸ ἀπ' Τὸ Παράθυρο τοῦ Εὐκλείδη στὸ ὁποῖο παρουσιάζει τὶς πέντε ἐποχὲς τῆς Γεωμετρίας (2007), καθὼς καὶ ἀπ' τὴν συνεργασία του μὲ τὸν Στέφεν Χῶκινγκ στὴν συγγραφὴ τοῦ βιβλίου Ἕνα συντομότερο Χρονικὸ τοῦ Χρόνου (2005), ἀπ' τὶς ἐκδόσεις Κάτοπτρο, ἐνῷ ἔχει συγγράψει τὸ σενάριο τῆς τηλεοπτικῆς σειρᾶ…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18/9

Τὴν προσεχῆ Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου, στὶς 7:00μμ., θὰ συναντηθοῦμε στὸ Καφὲ τοῦ Νομισματικοῦ Μουσείου (Πανεπιστημίου 12) καὶ θὰ συνεχίσουμε τὴν συζήτησή μας στό:
Πλάτωνος, Συμπόσιον.
Εἰδικότερα θὰ ἀναφερθοῦμε στὸν πρῶτο λόγο τῶν συμποσιαζομένων, αὐτὸν τοῦ Φαίδρου, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐπιλεγεῖ πρὸ ὀλίγου ὡςσυμποσίαρχος (πατὴρ τοῦ λόγου, 177d).
Ὁ Φαῖδρος, υἱὸς τοῦ Πυθοκλέους ἀπ' τὸν δῆμο Μυρρινοῦντα, εἶναι πιὸ γνωστὸς σ' ἐμᾶς ἀπ' τὸν ὁμώνυμο πλατωνικὸ διάλογο, ἐπίσης περὶ ἔρωτος· λόγῳ τῆς ἐπιφανειακῆς του μορφώσεως καὶ τῆς ρηχότητός του (φιλοθεάμων καὶ φιλήκοος, ὄχι φιλόσοφος) καὶ τῆς ἕλξεως ποὺ τοῦ ἀσκοῦν οἱ ρήτορες καὶ οἱ σοφιστές, ἀρχίζει καὶ τελειώνει τὴν ἀφήγησή του, ἀναφερόμενος -μόνον- στὰ ἔνδοξα, συγκεκριμένα στὸν Ἡσίοδο, στὸν Ἀκουσίλαο, στὸν Ὅμηρο, στὸν μῦθο τοῦ Ὀρφέα καὶ στὸν Παρμενίδη. Ἡ ἄποψή του  σὲ γενικὲς γραμμὲς συμπυκνοῦται στὸ ὅτι ὁ Ἔρως ἀποτελεῖ θεῶν καὶ πρεσβύτατον καὶ τιμιώτατον καὶ κυριώτατον (180b).

Διαβάζουμε ἀπ' τὸν πρόλογο τοῦ Ἰ. Συκουτρῆ (σ. 80-91, ἐκδ. Ἑ…

ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 11η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ἡ 11η Σεπτεμβρίου (ἄνευ ἔτους...) δὲν ἀποτελεῖ μία τυχαία ἡμερομηνία, καθὼς συνέβησαν γεγονότα, τὰ ὁποῖα σημάδεψαν τὸ δύσκολο παρὸν καί, ἀκόμη περισσότερο καθορίζουν τὸ ἀβέβαιο μέλλον μας. Σὲ τί ἀκριβῶς ἀναφερόμαστε; 
Κατὰ πρῶτον, στὸ πραξικόπημα στὴν Χιλή (1973), στὴν πρώτη νικηφόρα ἀντεπανάσταση τοῦ Κεφαλαίου· ὁ "στρατηγὸς" Ἀουγκοῦστο Πινοτσὲτ ἀνέτρεψε μὲ τὴν βοήθεια τῆς CIA (δὲν τὸ πιστεύω...) τὸν ἐκλεγμένο πρόεδρο τῆς Χιλῆς, τὸν ἀείμνηστο Σαλβαδὸρ Ἀλιέντε, προκειμένου νὰ ἐφαρμοσθῇ τὸ οἰκονομικὸ πρόγραμμα τῶν λεγομένων Shicago boys τοῦ ἡμιπαράφρονα Μ. Φρῆντμαν, ἡ "θεραπεία τοῦ Σὸκ" τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου καὶ τῆς Παγκόσμιας Τράπεζας, τῆς πλήρους δηλαδὴ ἰδιωτικοποιήσεως τῶν πάντων, ἰδιαιτέρως τῶν λεγομένων κοινωνικῶν λειτουργιῶν τοῦ κράτους, τῆς Παιδείας, τῆς Ὑγείας καὶ τῆς Κοινωνικῆς Ἀσφάλισης. Αὐτὸ ποὺ ἀποκρύπτεται τεχνηέντως εἶναι ὅτι ἡ ἐπιτυχία τῶν μέτρων αὐτῶν, συνεπάγεται τὴν ἐνδυνάμωση τῶν κατασταλτικῶν λειτουργιῶν τοῦ κράτους καὶ τὴν ἔνταση τῶν δ…

ΜΝΗΜΗ ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ

Τὸ Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου, στὶς 6:00μμ, θὰ πραγματοποιήσουμε τὸ ἐτήσιο πολιτικὸ καὶ θρῃσκευτικὸ μνημόσυνο τῶν Σαλαμινομάχων, στὸν ἱερὸ τύμβο, στὴν Σαλαμῖνα. Ἡ ἑορτὴ θὰ περιλαμβάνῃ τελετὴ ἀπὸ τὴν Λ.Κ. Λάβρυς, χαιρετισμοὺς συλλόγων (ἡ Ἑλλάνθεια ἐκ μέρους τοῦ Προμηθέως Πυρφόρου, ἡ Σεμέλη Τραυλοῦ ἀπ' τὸν Ὀρφέα), ἱστορικὴ ἀναφορὰ ἀπ' τὸν Γιῶργο Μπακογιάννηκαὶ συμπόσιον στὸ Κῦμα.
Ἀκολουθεῖ ὁ χαιρετισμὸς τοῦ Κωνσταντίνου Σταυροπούλου ἐκ μέρους τῶν διοργανωτῶν.

Συγκεντρωθήκαμε καὶ πάλι στὸν ἱερὸ χῶρο τῶν πεσόντων προγόνων, ἀναστοχαζόμενοι ὅπως ἀκριβῶς ὁ Σιμωνίδης γιὰ τὶς Θερμοπύλες: ἐντάφιον δὲ τοιοῦτον οὔτ’ εὐρὼς οὐθ’ ὁ πανδαμάτωρ ἀμαυρώσει χρόνος (ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΣΙΚ., ΧΙ, 11). Ἀναλογιζόμαστε, πῶς θὰ ἦταν ἡ χώρα μας σήμερα καὶ πόσο ὑπερήφανοι θὰ αἰσθανόμασταν, ἐὰν ὁ πολιτικὸς κόσμος μποροῦσε νὰ ἀκολουθήσῃ στὶς ὁδηγίες τοῦ Θεμιστοκλῆ, ὅπως αὐτὲς καταγράφονται στὴν στήλη τῶν Τροιζηνῶν:
νὰ ἐμπιστευθοῦν τὴν πόλη τους στὴν Ἀθηνᾶ τῶν Ἀθηνῶν, ἀλλὰ καὶ στοὺς ἄλλους θεούς, νὰ παραμείνουν οἱ ταμίες καὶ…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4/9

Τὴν προσεχῆ Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου, στὶς 7:00μμ, θὰ συναντηθοῦμε στὸ Καφὲ τοῦ Νομισματικοῦ Μουσείου (Πανεπιστημίου 12) καὶ θὰ συνεχίσουμε τὴν συζήτηση στό:
Πλάτωνος, Συμπόσιον
Σ' αὐτὴν τὴν συνάντηση εὐελπιστοῦμε νὰ ὁλοκληρώσουμε τὸ πρῶτο μέρος τοῦ διαλόγου· ὑπενθυμίζουμε, ὅτι τὸ Συμπόσιον χωρίζεται στὰ κάτωθι μέρη:
- πρόλογος, εἰσαγωγή, ὁρισμὸς τοῦ θέματος (172a-178a) - λόγοι τῶν Φαίδρου, Παυσανία, Ἐρυξιμάχου, Ἀριστοφάνη καὶ Ἀγάθωνος (178b-197e) - λόγος Σωκράτους-Διοτίμας (198a-212b) καὶ  - εἴσοδος καὶ λόγος Ἀλκιβιάδη (212c-223b).
Τὸ Συμπόσιον γράφτηκε μεταξὺ τῶν ἐτῶν 385-370, μετὰ τὴν πρώτη ἀποδημία τοῦ Πλάτωνος στὴν Σικελία καὶ ἀνήκει στὴν δεύτερη ἢ μέση συγγραφικὴ περίοδο τοῦ Ἀθηναίου φιλοσόφου, ὅπως ὁ Φαίδων, ὁ Φαῖδρος, ὁ Μένων, ἡ Πολιτεία κ.ἄ. διάλογοι. Τύποις ἀφορμᾶται ἀπ' τὸ συμπόσιον ποὺ παρέθεσε ὁ τραγικὸς ποιητὴς Ἀγάθων στὸ σπίτι του, γιὰ τὴν νίκη του στὰ Λήναια τοῦ 416, κατ' οὐσίαν ὅμως ἀποτελεῖ μία πρώτης τάξεως εὐκαιρία γιὰ νὰ ἀναλυθῇ καὶ νὰ ὑμνηθῇ ὁ Ἔρως.