ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 11η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ἡ 11η Σεπτεμβρίου (ἄνευ ἔτους...) δὲν ἀποτελεῖ μία τυχαία ἡμερομηνία, καθὼς συνέβησαν γεγονότα, τὰ ὁποῖα σημάδεψαν τὸ δύσκολο παρὸν καί, ἀκόμη περισσότερο καθορίζουν τὸ ἀβέβαιο μέλλον μας. Σὲ τί ἀκριβῶς ἀναφερόμαστε; 

Κατὰ πρῶτον, στὸ πραξικόπημα στὴν Χιλή (1973), στὴν πρώτη νικηφόρα ἀντεπανάσταση τοῦ Κεφαλαίου· ὁ "στρατηγὸς" Ἀουγκοῦστο Πινοτσὲτ ἀνέτρεψε μὲ τὴν βοήθεια τῆς CIA (δὲν τὸ πιστεύω...) τὸν ἐκλεγμένο πρόεδρο τῆς Χιλῆς, τὸν ἀείμνηστο Σαλβαδὸρ Ἀλιέντε, προκειμένου νὰ ἐφαρμοσθῇ τὸ οἰκονομικὸ πρόγραμμα τῶν λεγομένων Shicago boys τοῦ ἡμιπαράφρονα Μ. Φρῆντμαν, ἡ "θεραπεία τοῦ Σὸκ" τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου καὶ τῆς Παγκόσμιας Τράπεζας, τῆς πλήρους δηλαδὴ ἰδιωτικοποιήσεως τῶν πάντων, ἰδιαιτέρως τῶν λεγομένων κοινωνικῶν λειτουργιῶν τοῦ κράτους, τῆς Παιδείας, τῆς Ὑγείας καὶ τῆς Κοινωνικῆς Ἀσφάλισης. Αὐτὸ ποὺ ἀποκρύπτεται τεχνηέντως εἶναι ὅτι ἡ ἐπιτυχία τῶν μέτρων αὐτῶν, συνεπάγεται τὴν ἐνδυνάμωση τῶν κατασταλτικῶν λειτουργιῶν τοῦ κράτους καὶ τὴν ἔνταση τῶν δραστηριοτήτων του αὐτῶν· τὸ "λιγότερο κράτος" σημαίνει σκληρὴ καὶ βίαιη καταστολὴ ἐναντίον ὁποιουδήποτε ἀντιδρᾷ στὴν φιλελευθεροποίηση τῆς Ἀγορᾶς.

Τὸ "Τοῦβλο", ὅπως ἐπικράτησε νὰ λέγεται κωδικῶς τὸ ἀνάλγητο οἰκονομικὸ πρόγραμμα τοῦ ἀκραίου φιλελευθερισμοῦ δὲν κατέστρεψε μόνο τὴν κοινωνία καὶ τὴν ἐθνικὴ οἰκονομία τῆς Χιλῆς, ἀφοῦ ἐφαρμόσθηκε μὲ τὴν ἴδια ἀκριβῶς ἀποτυχία στὴν Τουρκία τοῦ πραξικοπηματία Ἐβρέν, στὴν Μ. Βρεττανία τῆς, ἐπίσης ἡμιπαράφρονος, Μ. Θάτσερ, στὶς χῶρες τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης μετὰ τὴν τυπικὴ καπιταλιστικὴ παλινόρθωση τοῦ 1989, ἀλλὰ καὶ στὴν χώρα μας, μετὰ τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2009 καὶ τὴν ἐκλογικὴ "νίκη" τοῦ νάνου τῆς ἡμετέρας πολιτικῆς σκηνῆς, τοῦ ΓΑΠ καὶ τῶν προσωπικῶν του φίλων.

Τὴν 11η Σεπτεμβρίου τοῦ 2001 συνέβη ὅμως καὶ κἄτι ἄλλο, ἐπίσης σημαντικό· μία ὀργάνωση-φάντασμα, ὀνόματι Ἀλ Κάιντα, πλήττει μὲ τρία ἀεροπλάνα τῶν American Airlines τοὺς Δίδυμους Πύργους τοῦ Μανχάταν καὶ τὸ Πεντάγωνο, ἐνῷ ἕνα τέταρτο τῶν United Airlines πέφτει σὲ ἀκατοίκητη περιοχὴ τῆς Πενσυλβάνια. Οἱ τραγικὲς εἰκόνες τῶν θυμάτων συγκίνησαν ὅλη τὴν ὑφήλιο καὶ δημιούργησαν τὶς προϋποθέσεις γιὰ τὸν λεγόμενο πόλεμο ἐναντίον τῆς Τρομοκρατίας τοῦ Τζ. Μποὺς τοῦ νεωτέρου. Τὸ Ἰρὰκ καὶ τὸ Ἀφγανιστὰν ἀπετέλεσαν τὰ πρῶτα θύματα τοῦ πολέμου αὐτοῦ, ἂν καὶ ἀκόμη δὲν ἔχει ὑπάρξει ἐνοχοποιητικὸ στοιχεῖο ἐναντίον τῶν ὑποτιθεμένων ἐνόχων, τοῦ προέδρου τοῦ Ἰρὰκ Σαντὰμ Χουσεῒν καὶ τῶν Ἀφγανῶν Ταλιμπὰν τοῦ Μουλᾶ-Ὁμέρ. 

Ἡ ἀνυπαρξία ἐνοχοποιητικῶν στοιχείων ἐναντίον τῶν ἀνωτέρω καὶ ἡ διαχείριση τῆς πρόσφατης κρίσης στὴν Συρία γιὰ τὰ ἀνύπαρκτα χημικὰ τοῦ Ἄσαντ, ὡδήγησε πολλοὺς στὸ εὐλογοφανὲς συμπέρασμα, ὅτι τὰ "κτυπήματα" τῆς 11ης Σεπτεμβρίου ἔχουν τὸν ἴδιο δράστη, αὐτὸν δηλαδὴ ποὺ ὠργάνωσε τὸ πραξικόπημα στὴν Χιλὴ καὶ ποὺ ὠφελήθηκε ἀπ' τὴν κατάρρευση τῶν Πύργων τοῦ Μανχάτταν...  

Υ.Γ. Συγκλονιστικὸ τὸ ἄρθρο τοῦ Ἄρη Χατζηστεφάνου, στὴν Ἐφημερίδα τῶν Συντακτῶν τοῦ Σαββάτου τῆς 14ης Σεπτεμβρίου, γιὰ τὸν Χιλιανὸ τραγουδιστὴ Βίκτορ Χάρα, τὸν ὁποῖον ἐδολοφόνησαν οἱ πραίτωρες τοῦ Πινοτσὲτ τὴν 12η Σεπτεμβρίου τοῦ 1973. Λἰγο πρίν, τοῦ ἔσπασαν τὰ δάκτυλα τῶν χεριῶν του, τοῦ ἔδωσαν μία κιθάρα καὶ τὸν διέταξαν νὰ παίξῃ...

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ