ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28/9

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου, στὶς 5:00μμ., θὰ συναντηθοῦμε στὸ Καφὲ τοῦ Νομισματικοῦ Μουσείου (Πανεπιστημίου 12) καὶ θὰ συνεχίσουμε τὴν συζήτησή μας στό:

ΠλάτωνοςΣυμπόσιον.

Εἰδικότερα θὰ ἀναφερθοῦμε στὸν πρῶτο λόγο τῶν συμποσιαζομένων, αὐτὸν τοῦ Φαίδρου, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐπιλεγεῖ πρὸ ὀλίγου ὡς συμποσίαρχος (πατὴρ τοῦ λόγου, 177d).

Ὁ Φαῖδρος, υἱὸς τοῦ Πυθοκλέους ἀπ' τὸν δῆμο Μυρρινοῦντα, εἶναι πιὸ γνωστὸς σ' ἐμᾶς ἀπ' τὸν ὁμώνυμο πλατωνικὸ διάλογο, ἐπίσης περὶ ἔρωτος· λόγῳ τῆς ἐπιφανειακῆς του μορφώσεως καὶ τῆς ρηχότητός του (φιλοθεάμων καὶ φιλήκοος, ὄχι φιλόσοφος) καὶ τῆς ἕλξεως ποὺ τοῦ ἀσκοῦν οἱ ρήτορες καὶ οἱ σοφιστές (λ.χ. ὁ Λυσίας), ἀρχίζει καὶ τελειώνει τὴν ἀφήγησή του, ἀναφερόμενος -μόνον- στὰ ἔνδοξα, συγκεκριμένα στὸν Ἡσίοδο, στὸν Ἀκουσίλαο, στὸν Ὅμηρο, στὸν μῦθο τοῦ Ὀρφέα καὶ στὸν Παρμενίδη. Ἡ ἄποψή του σὲ γενικὲς γραμμὲς συμπυκνοῦται στὸ ὅτι ὁ Ἔρως ἀποτελεῖ θεῶν καὶ πρεσβύτατον καὶ τιμιώτατον καὶ κυριώτατον (180b).

Κατὰ τὸν Taylor (σ. 254), ὁ Φαῖδρος συνάπτει τὸν ἔρωτα μ' αὐτὴν καθ' αὑτὴν τὴν σαρκικὴ πράξη καὶ μάλιστα τὴν μεταξὺ ὁμοφύλων, ἐμπνέεται δὲ ἀπ' τὸ καθεστὼς τῆς Σπάρτης καὶ τὸν ἀήττητο, ἔως τότε, στρατό της· κατὰ τὴν γνώμη μου, στρατὸς μεταξὺ ἐραστῶν κι ἐρωμένων, μὲ τὴν σημερινὴ σημασία τῶν ὅρων, δὲν ὑφίσταται, ἀσχέτως τοῦ τί πιστεύει ἢ ὑπονοεῖ ὁ Φαῖδρος.

Διαβάζουμε ἀπ' τὸν πρόλογο τοῦ Ἰ. Συκουτρῆ (σ. 80-91, ἐκδ. Ἑστίας, 2012), τὴν σύγχρονη ἀπόδοση καὶ τὰ σχόλια (σ. 30-41). Ἐπίσης, συμβουλευόμαστε τὴν ἐμπεριστατωμένη ἀνάλυση τοῦ Α.Ε. Taylor, Πλάτων, σ. 253-255, ἐκδ. ΜΙΕΤ καὶ τοῦ R. Hunter, Τὸ Συμπόσιον τοῦ Πλάτωνα, σ. 44-49, ἐκδ. ΙΝΣ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ