ΤΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝEI

Ἡ πραγματικὴ ἀποστολὴ τῆς "Χρυσῆς Αὐγῆς" ἔχει ἀναλυθῆ σὲ σειρὰ προηγουμένων ἄρθρων μας καὶ δυστυχῶς ἀποδεικνύεται μὲ τὸν πλέον τραγικὸ τρόπο ἀπ' τὴν ἴδια τὴν καθημερινότητα: ἐκτελεῖ τὸ "βρώμικο ἔργο" ποὺ τῆς ὑποδεικνύει τὸ ἐπίσημο κράτος, δίχως τὸ τελευταῖο νὰ ἐκτίθεται καὶ νὰ κατηγορῆται γι' αὐτό.

Ἀπ' αὐτὴν τὴν ἄποψη, ἡ ἀρθρογραφία τοῦ Γ. Δελαστὶκ στὸ Πρὶν τῆς Κυριακῆς 22 Σεπτεμβρίου, "ΕΕ, ΝΔ καὶ ΠαΣοΚ ἀπειλοῦν τὴν δημοκρατία", περὶ σχεδιασμένης δολοφονίας ἀπὸ ἕναν οἱονεὶ ἐπαγγελματία ἐκτελεστή, μὲ παροιμιώδη ψυχραιμία μετὰ τὴν φρικτή του πράξη, ἐνώχλησε πολλούς, ἰδιαιτέρως δὲ τοὺς παρασκηνιακοὺς ἐντολεῖς του.

Ἡ ὑπόθεση δὲν ἔχει ἐρευνηθῆ ἀκόμη σ' ὅλες της τὶς πτυχὲς καὶ δὲν γνωρίζουμε ἐὰν ἐπιτευχθῇ ποτὲ αὐτό. Ὅμως, ὅπως διεφάνη ἀπ' τὴν πρώτη στιγμή, ἡ πολιτικὴ δολοφονία τοῦ Παύλου Φύσσα, θὰ ἀποτελέσῃ μία πρώτης τάξεως εὐκαιρία γιὰ τοὺς Σαμαρᾶ καὶ Βενιζέλο νὰ ἐμφανισθοῦν ὡς ἐγγυητὲς τῆς ὁμαλότητος καὶ ὑπερασπιστὲς τῶν νοικοκυραίων, στρέφοντας τὰ βέλη τους ἐναντίον καὶ τῆς Ἀριστερᾶς (πραγματικὸς στόχος) καὶ τῆς ΧΑ, δῆθεν... Οἱ ἐξαθλιωμένοι καὶ φοβισμένοι, ἀπ' τὴν οἰκονομικὴ κρίση, μικροαστοὶ θὰ μποροῦσαν, ἔστω καὶ πρόσκαιρα, νὰ μετακινηθοῦν ἐκλογικὰ ἀπ' τὸ ἐπικίνδυνο καὶ δολοφονικὸ δεξιὸ ἄκρο πρὸς τήν ... ὑπεύθυνη ΝΔ καὶ τὸ ἑτοιμοθάνατο ΠαΣοΚ.

Ἡ στόχευση αὐτὴ ἐκτείνεται ἔως καὶ τὶς ἑπόμενες βουλευτικὲς ἐκλογές, στὶς ὁποῖες ὁ ἑλληνικὸς λαὸς -μᾶλλον λίαν συντόμως- θὰ συρθῇ καὶ πάλι ἑκὼν ἄκων, προκειμένου νὰ ἐπικυρώσῃ ἄλλο ἕνα ἐκβιαστικὸ δίλημμα, τό "ὁμαλότητα ἢ πολιτικὴ ἀνωμαλία", κατὰ τὸ περισυνὸ "εὐρὼ ἢ δραχμή". Τὸ Mega, τὸ "Πρῶτο Θέμα", οἱ ἡμιπαράφρονες πρωθυπουργικοὶ σύμβουλοι Φαῆλος Κρανιδιώτης καὶ Χρύσανθος Λαζαρίδης, καθὼς καὶ οἱ λοιπὲς δημοκρατικές (...) καὶ μιντιακὲς δυνάμεις τῆς ἐγχώριας Κλεπτοκρατίας, ἑτοιμάζονται ἀκονίζοντας τὰ τρομολαγνικά τους μαχαίρια κι ἐλπίζουν, ἐκλογικοῦ ἀποτελέσματος ἐπιτρέποντος, τὸ μὲν πρῶτο σὲ νέα δανεικὰ καὶ ἀγύριστα ἀπ' τὶς ἀνακεφαλαιοποιημένες μὲ τὰ χρήματά μας Τράπεζες, τὸ δὲ δεύτερο στὸ "θάψιμο" τῶν ἐκνόμων ὑποθέσεων, στὶς ὁποῖες ἐμπλέκεται εἷς (καὶ δύο θὰ ἔλεγα...) ἐκ τῶν τριῶν ἐκδοτῶν του.

Ὅσο γιὰ τὴν προειδοποίηση τῶν Νεοναζιστῶν, ὅτι θὰ παραιτηθοῦν ἀπ' τὶς βουλευτικές τους ἕδρες, γιὰ νὰ προκαλέσουν ἐκλογὲς στὶς περιφέρειες τῶν βουλευτῶν τους καὶ κυβερνητικὴ κρίση, καθὼς θὰ τεθῇ ἐν κινδύνῳ ἡ κυβερνητικὴ πλειοψηφία καὶ θὰ προκληθοῦν ἐθνικὲς ἐκλογές, μόνον ὡς "παζάρι" μπορεῖ νὰ εἰδωθῇ, προκειμένου νὰ "πέσουν στὰ μαλακά", κατὰ τὴν διαδικασία τῶν ἀνακρίσεων, οἱ ὁποῖες ἀναμένονται ὁσονούπω μὲ ἰδιαιτέρα ἔνταση, ἔστω καὶ γιὰ τὰ "μάτια τοῦ κόσμου". Γιὰ νὰ εἴμαστε καὶ ἀπολύτως εἰλικρινεῖς, πιστεύουμε ὅτι τὸ θέμα θὰ "παίξῃ" ἔως καὶ τὶς ἐκλογές, ἐξ οὗ καὶ οἱ πολὺ σκληρές -γιὰ ἀκροδεξιούς- δηλώσεις τῶν Σαμαρᾶ, Βενιζέλου καὶ Βορίδη... Μετά, ὅλα θὰ ξεχασθοῦν, γιὰ νὰ ψηφισθοῦν τὰ ἑπόμενα μνημόνια... 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ