Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτώβριος, 2013

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 2/11

Τὸ Σάββατο 2 Νοεμβρίου, στὶς 4:00μμ., θὰ συναντηθοῦμε στὸ Καφὲ τοῦ Νομισματικοῦ Μουσείου (Πανεπιστημίου 12) καὶ θὰ συζητήσουμε τό:
Πλάτωνος, Συμπόσιον·
ἐπακριβῶς θὰ ὁλοκληρώσουμε τὸν λόγο τοῦ Παυσανία (180c-185c).
Ὁ Παυσανίας, ἀπ' τὸν δῆμο Κεραμέων (σημ. Θησεῖον), ἀναφέρεται καὶ στὸ Συμπόσιον τοῦ Ξενοφῶντος· ἀπ' τὸν λόγο του λείπουν τὰ περιττὰ ρητορικὰ στολίδια καὶ ἡ προσπάθεια ἐντυπωσιασμοῦ μέσῳ τῶν λέξεων. Ἡ πρωτοτυπία του ἔγκειται στὸν διαχωρισμὸ τῶν δύο μορφῶν ἔρωτος, τὶς ὁποῖες ἀντιστοιχίζει στὴν Πάνδημο καὶ στὴν Οὐρανία Ἀφροδίτη.
Διαβάζουμε ἀπ' τὸ Πλάτωνος Συμπόσιον τοῦ Ι. Συκουτρῆ (σ. 91-103), ἐκδ. Ἑστίας, τὸ Συμπόσιον τοῦ Πλάτωνα τοῦ R. Hunter (σ. 49-60), ἐκδ. ΙΝΣ καὶ τὸν Πλάτωνα τοῦ A.E. Taylor (σ. 255-257) ἐκδ. ΜΙΕΤ.

Ο ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ ΚΑΒΑΦΗΣ

Ὁ Μέγας Ἀλεξανδρινὸς ἔχει τὴν τιμητική του αὐτὴν τὴν ἑβδομάδα· τὰ λεωφορεῖα, τὰ τρόλλεϋ, οἱ συρμοὶ τοῦ σιδηροδρόμου "μεταφέρουν" μηνύματα -ἀποσπασματικά, ὡς συνήθως- ἀπ' τὰ ἀριστουργήματα τοῦ κορυφαίου μας ποιητῆ. Ποιὸ εἶναι τὸ πρόβλημα θὰ μοῦ πῆτε; Μὲ πολὺ ἁπλᾶ λόγια, ὁ Κ.Π. Καβάφης "χρησιμοποιεῖται" ἀπ' τὶς δωσιλογικὲς κυβερνήσεις τοῦ ΠαΣοΚ καὶ τῆς ΝΔ, ἀλλὰ καὶ ἀπ' τὸ συνένοχο Ἵδρυμα Ὠνάση στὴν ὑπηρεσία τῆς κρατούσης προπαγάνδας.
Στίχοι, ὅπως: "ἐδῶ ποὺ ἔφθασες λίγο δὲν εἶναι", ἀπ' Τὸ πρῶτο σκαλί, "τὸ σῶμα μου στὲς ἡδονὲς θὰ δώσω", ἀπ' Τὰ ἐπικίνδυνα, "καὶ τέλος πάντων νὰ τραβοῦμ' ἐμπρός", ἀπ' τὸ Ἐν μεγάλῃ ἑλληνικῇ ἀποικίᾳ, 200πΧ, "ἐπέστρεφε συχνὰ καὶ παῖρνε με ἀγαπημένη αἴσθησις", ἀπ' τὸ Ἐπέστρεφε, "τὰ μεγαλεῖα νὰ φοβᾶσαι ὦ ψυχή", ἀπ' τὸ Μάρτιαι Εἰδοὶ κ.ἄ., μόνο τὴν καλλιτεχνικὴ εὐαισθησία τῶν πολιτικῶν καὶ καλλιτεχνικῶν ἐλὶτ δὲν θέλουν νὰ δείξουν.
Καὶ ἂν ὅλα τὰ ἀνωτέρω φαντάζουν ἀ…

ΘΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΙΣ 18/10

Τὴν Παρασκευὴ 18 Ὀκτωβρίου, στὸ βιβλιοπωλεῖο "Εὐριπίδης" (Ἀνδρ. Παπανδρέου 11/Χαλάνδρι), στὶς 6:00μμ., θὰ συζητήσουμε τὸ βιβλίο τοῦ Simon Singh (ἐκδ. Τραυλός, 2001):
Κώδικες καὶ Μυστικά (μτφρ. Νάσος Κυριαζόπουλος).
Ὁ S.S. ἀφηγεῖται τὴν ἀέναη διαμάχη μεταξὺ τῶν κωδικοπλαστῶν, δηλαδὴ αὐτῶν ποὺ ἐπινοοῦν τοὺς κρυπτογραφημένους κώδικες καὶ τῶν ἀντιπάλων τους, τῶν κωδικοθραυστῶν, οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦν πάσῃ θυσίᾳ νὰ τοὺς "σπάσουν", ἀπ' τὴν ἀρχαία Αἴγυπτο ἔως καὶ τὴν ἐποχὴ τοῦ Διαδικτύου. Μπορεῖ τὸ ἀντικείμενο καὶ τῶν δύο "στρατοπέδων" νὰ προϋποθέτῃ ὀλίγην ἀπὸ παρασκήνιο (πολιτικὲς δολοπλοκίες, μυστηριώδεις θάνατοι καὶ αὐτοκτονίες, μάχες ποὺ κρίθηκαν ἀπ' τὴν σωστὴ ἢ τὴν λανθασμένη πληροφόρηση), πλὴν ὅμως οἱ ἐπιστῆμες τῶν Μαθηματικῶν, τῆς Φυσικῆς, τῆς Πληροφορικῆς καὶ τῆς Γλωσσολογίας εἶναι πανταχοῦ παροῦσες, ἐνῷ ἡ Πληροφορία καὶ ὁ ἔλεγχός της καθίσταται περίπου ὡς αὐτοσκοπός, γιὰ τὸν ἑπόμενο μεγάλο πόλεμο...
Ὁ ἰνδικῆς καταγωγῆς Simon Singh εἶναι εὐρέως γνωστὸ…

ΑΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΗΣΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΜΕΓΑΛΟ ΕΛΛΗΝΑ

Ὁ Γρηγόρης Μπέλλος, ὁ ἱδρυτὴς τῆς Κοινότητος Τετρακτύς, δὲν θὰ εἶναι πιὰ κοντά μας· ἄφησε τὴν τελευταία του πνοή, πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες, μαζὺ μ' ἕνα τεράστιο, δυσαναπλήρωτο κενό. 
Τὸν γνώρισα πρὶν ἀπὸ δέκα περίπου χρόνια, ὅταν ἐτέθη γιὰ πολλοστὴ φορὰ τὸ θέμα τῆς ἀλλαγῆς χαράξεως στρατηγικῆς στὸν λεγόμενο χῶρο τῆς Ἐπανελληνίσεως. Μὲ εἶχε συνεπάρει ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖον καθωδηγοῦσε τοὺς βορειοελλαδῖτες συναγωνιστές μας, ἐπακριβῶς ὅπως τὴν οἰκογένειά του· γι' αὐτὸ καὶ δὲν θὰ λείψῃ μόνο ἀπ' τὴν στοργική του σύζυγο καὶ τὰ παιδιά του, ἀλλὰ καὶ ἀπ' ὅλη τὴν Κοινότητα. Ἐπίσης, ποτὲ δὲν θὰ λησμονήσω τὴν σοβαρότητα ποὺ τὸν διέκρινε στὴν ὑπόθεση τοῦ κοινοῦ μας ἀγῶνα, ἀπομονώνοντας αὐτοὺς ποὺ γελοιοποιοῦσαν τὴν προσπάθειά μας, τὴν ἐργατικότητά του, παρὰ τὰ σοβαρὰ προβλήματα ὑγείας ποὺ εἶχε καὶ τὴν μεθοδικότητά του γιὰ ὁ,τιδήποτε ἔκανε.
Τὸν διέκρινε τεράστια εὐαισθησία γιὰ τὰ ἐθνικὰ θέματα, ἰδιαιτέρως γιὰ τὸ Κυπριακό· ἡ ἔκδοση τοῦ βιβλίου του Διαχρονικὴ Συνωμοσία, ἀπ' τὶς ἐκδόσει…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 12/10

Τὸ Σάββατο 12 Ὀκτωβρίου, στὶς 5:00μμ., θὰ συναντηθοῦμε στὸ Καφὲ τοῦ Νομισματικοῦ Μουσείου (Πανεπιστημίου 12) καὶ θὰ συζητήσουμε τό:
Πλάτωνος, Συμπόσιον·
ἐπακριβῶς: τὸν λόγο τοῦ Παυσανία (180c-185c).
Ὁ Παυσανίας, ἀπ' τὸν δῆμο Κεραμέων (σημ. Θησεῖον), ἀναφέρεται καὶ στὸ Συμπόσιον τοῦ Ξενοφῶντος· ἀπ' τὸν λόγο του λείπουν τὰ περιττὰ ρητορικὰ στολίδια καὶ ἡ προσπάθεια ἐντυπωσιασμοῦ μέσῳ τῶν λέξεων. Ἡ πρωτοτυπία του ἔγκειται στὸν διαχωρισμὸ τῶν δύο μορφῶν ἔρωτος, τὶς ὁποῖες ἀντιστοιχίζει στὴν Πάνδημο καὶ στὴν Οὐρανία Ἀφροδίτη.
Διαβάζουμε ἀπ' τὸ Πλάτωνος Συμπόσιον τοῦ Ι. Συκουτρῆ (σ. 91-103), ἐκδ. Ἑστίας, τὸ Συμπόσιον τοῦ Πλάτωνα τοῦ R. Hunter (σ. 49-60), ἐκδ. ΙΝΣ καὶ τὸν Πλάτωνα τοῦ A.E. Taylor (σ. 255-257) ἐκδ. ΜΙΕΤ.

ΟΙ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑΣ

Οἱ συλλήψεις τῶν ἡγετικῶν στελεχῶν τῆς νεο-ναζιστικῆς ὀργάνωσης "Χρυσῆ Αὐγὴ" καὶ οἱ κρατήσεις ἐνίων ἐξ αὐτῶν δὲν πρέπει νὰ δημιουργῇ ἐλπίδες γιὰ τὴν πολυπόθητη καὶ ἀπαραίτητη κάθαρση τοῦ πολιτικοῦ συστήματος ἀπ' τὴν ἀνεξάρτητη (σ.σ. τρόπος τοῦ λέγειν) δικαιοσύνη· ἐὰν δὲ αὐτὸ συναφθῇ μὲ τὶς πρόσφατες δηλώσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ περὶ τῶν ἄλλων, τῶν ἐξ ἀριστερῶν "ἀκραίων", οἱ ὁποῖοι τολμοῦν νὰ ἐναντιώνωνται στὴν ΕΕ καὶ στὸ ΝΑΤΟ, μόνο προβληματισμούς, γιὰ τὸ τί ἐμφυλιοπολεμικὸ μέλλει γενέσθαι, μπορεῖ νὰ δημιουργήσῃ.

Θὰ μποροῦσε ὁ ὁποιοσδήποτε ἀθῶα σκεπτόμενος πολίτης νὰ ὑποθέσῃ, ὅτι ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς βρίσκεται στὶς ΗΠΑ καί, ὅπως ὅλοι οἱ διατελέσαντες ὑποτελεῖς πρωθυπουργοὶ "γλείφει" κι αὐτὸς μὲ τὸν τρόπο του τὴν παραπαίουσα -οἰκονομικὰ καὶ ὄχι μόνο- ὑπερδύναμη· ὅμως, ἡ τακτικὴ ἐπανεμφάνιση τῶν ἀκροδεξιῶν στελεχῶν τῆς ΝΔ καὶ πρωθυπουργικῶν συμβούλων, Μ. Βορίδη, Φ. Κρανιδιώτη καὶ Χρ. Λαζαρίδη, καθὼς καὶ ἡ ἀνωμοτὶ προσαγωγὴ τῶν ἐναντιωμένων πολιτῶν στὴν περιβαλ…