ΘΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΙΣ 18/10

Τὴν Παρασκευὴ 18 Ὀκτωβρίου, στὸ βιβλιοπωλεῖο "Εὐριπίδης" (Ἀνδρ. Παπανδρέου 11/Χαλάνδρι), στὶς 6:00μμ., θὰ συζητήσουμε τὸ βιβλίο τοῦ Simon Singh (ἐκδ. Τραυλός, 2001):

Κώδικες καὶ Μυστικά (μτφρ. Νάσος Κυριαζόπουλος).

Ὁ S.S. ἀφηγεῖται τὴν ἀέναη διαμάχη μεταξὺ τῶν κωδικοπλαστῶν, δηλαδὴ αὐτῶν ποὺ ἐπινοοῦν τοὺς κρυπτογραφημένους κώδικες καὶ τῶν ἀντιπάλων τους, τῶν κωδικοθραυστῶν, οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦν πάσῃ θυσίᾳ νὰ τοὺς "σπάσουν", ἀπ' τὴν ἀρχαία Αἴγυπτο ἔως καὶ τὴν ἐποχὴ τοῦ Διαδικτύου. Μπορεῖ τὸ ἀντικείμενο καὶ τῶν δύο "στρατοπέδων" νὰ προϋποθέτῃ ὀλίγην ἀπὸ παρασκήνιο (πολιτικὲς δολοπλοκίες, μυστηριώδεις θάνατοι καὶ αὐτοκτονίες, μάχες ποὺ κρίθηκαν ἀπ' τὴν σωστὴ ἢ τὴν λανθασμένη πληροφόρηση), πλὴν ὅμως οἱ ἐπιστῆμες τῶν Μαθηματικῶν, τῆς Φυσικῆς, τῆς Πληροφορικῆς καὶ τῆς Γλωσσολογίας εἶναι πανταχοῦ παροῦσες, ἐνῷ ἡ Πληροφορία καὶ ὁ ἔλεγχός της καθίσταται περίπου ὡς αὐτοσκοπός, γιὰ τὸν ἑπόμενο μεγάλο πόλεμο...

Ὁ ἰνδικῆς καταγωγῆς Simon Singh εἶναι εὐρέως γνωστὸς στὸ ἑλληνικὸ κοινό, ἀπ' τὸ Bing Bang (2005), ἀλλὰ καὶ ἀπ' τὸ πρῶτο του βιβλίο, Τὸ τελευταῖο θεώρημα τοῦ Φερμά (1998). Ἐσπούδασε Φυσικὴ στὸ Imperial College τοῦ Λονδίνου καὶ ἀπέκτησε PhD στὴν Μοριακὴ Φυσικὴ ἀπ' τὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Cabridge.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

''ΘΕΟΙΣ ΣΥΖΗΝ'' ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΛ. ΡΑΣΣΙΑ