Ο ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ ΚΑΒΑΦΗΣ

Ὁ Μέγας Ἀλεξανδρινὸς ἔχει τὴν τιμητική του αὐτὴν τὴν ἑβδομάδα· τὰ λεωφορεῖα, τὰ τρόλλεϋ, οἱ συρμοὶ τοῦ σιδηροδρόμου "μεταφέρουν" μηνύματα -ἀποσπασματικά, ὡς συνήθως- ἀπ' τὰ ἀριστουργήματα τοῦ κορυφαίου μας ποιητῆ. Ποιὸ εἶναι τὸ πρόβλημα θὰ μοῦ πῆτε; Μὲ πολὺ ἁπλᾶ λόγια, ὁ Κ.Π. Καβάφης "χρησιμοποιεῖται" ἀπ' τὶς δωσιλογικὲς κυβερνήσεις τοῦ ΠαΣοΚ καὶ τῆς ΝΔ, ἀλλὰ καὶ ἀπ' τὸ συνένοχο Ἵδρυμα Ὠνάση στὴν ὑπηρεσία τῆς κρατούσης προπαγάνδας.

Στίχοι, ὅπως: "ἐδῶ ποὺ ἔφθασες λίγο δὲν εἶναι", ἀπ' Τὸ πρῶτο σκαλί, "τὸ σῶμα μου στὲς ἡδονὲς θὰ δώσω", ἀπ' Τὰ ἐπικίνδυνα, "καὶ τέλος πάντων νὰ τραβοῦμ' ἐμπρός", ἀπ' τὸ Ἐν μεγάλῃ ἑλληνικῇ ἀποικίᾳ, 200πΧ, "ἐπέστρεφε συχνὰ καὶ παῖρνε με ἀγαπημένη αἴσθησις", ἀπ' τὸ Ἐπέστρεφε, "τὰ μεγαλεῖα νὰ φοβᾶσαι ὦ ψυχή", ἀπ' τὸ Μάρτιαι Εἰδοὶ κ.ἄ., μόνο τὴν καλλιτεχνικὴ εὐαισθησία τῶν πολιτικῶν καὶ καλλιτεχνικῶν ἐλὶτ δὲν θέλουν νὰ δείξουν.

Καὶ ἂν ὅλα τὰ ἀνωτέρω φαντάζουν ἀθῶα (ἢ σχεδὸν ἀθῶα), ὁ πολυσυζητημένος στῖχος: "εἶν' ἐπικίνδυνον πρᾶγμα ἡ βία" (ὅπου βία: βιασύνη καὶ ὄχι ἡ, καταδικαστέα ἀπ' τοὺς μηχανισμοὺς τῆς Ὀλιγαρχίας, βία "ἀπ' ὅπου κι ἂν προέρχεται", ἐκτὸς αὐτῆς τῶν ΜΑΤ...)  ἀπ' τὸ προαναφερθὲν Ἐν μεγάλῃ ἑλληνικῇ ἀποικίᾳ200πΧ, δείχνει τὴν προπαγανδιστική τους μανία ἐναντίον τῶν κοινωνικῶν κινημάτων, ποὺ ἀντιστέκονται παντὶ τρόπῳ στὶς κυβερνήσεις τῶν μνημονίων καὶ στὶς ἐπιταγὲς τοῦ μεγάλου Κεφαλαίου. Μόνο, ποὺ ὅπως σημειώνει ὁ Δρόμος τῆς Ἀριστερᾶς τῆς 19ης Ὀκτωβρίου, θἄπρεπε τοὐλάχιστον νὰ δημοσιευθῇ ὁλόκληρο τὸ τραγικῶς ἐπίκαιρο αὐτὸ ποίημα, μήπως καὶ κατανοηθῇ ἡ ἀποστολὴ ἀφ' ἑνὸς τῶν ἐκπροσώπων τῆς Ἀποικίας, ἀφ' ἑτέρου τῶν Πολιτικῶν Ἀναμορφωτῶν καὶ ἀπ' τὶς δύο πλευρὲς τοῦ Ἀτλαντικοῦ...

Ἡ ἐκ τῶν ὑστέρων ἀνακοίνωση τοῦ Ἱδρύματος Ὠνάση, στὴν ὁποίαν δηλώνει κατ' ἀπολογητικὸ τρόπο, ὅτι δὲν "ὑπηρετοῦνται πολιτικὲς ἢ κομματικὲς σκοπιμότητες" μὲ τὴν ἀποσπασματικότητα τῶν στίχων τοῦ κορυφαίου νεοέλληνα ποιητῆ, δὲν πείθουν, παρὰ μόνον τοὺς ἀφελεῖς. Εἴμαστε βέβαιοι, ὅτι δὲν θὰ ἔσπευδαν νὰ πραγματοποιήσουν τὶς ἀπαραίτητες διορθωτικὲς κινήσεις, ἐὰν δὲν εἰσέπρατταν τὶς σχετικὲς ἀποδοκιμασίες. Τὸ θέμα τῆς ἀκαταλληλότητος τῶν ἰδιωτικῶν ἱδρυμάτων πρέπει νὰ τεθῇ καὶ πάλι, καθὼς θἄπρεπε νὰ γνωρίζουν, ὅτι σὲ ποιητὲς σὰν τὸν Κ.Π. Καβάφη -ποὺ γράφουν ποιήματα, ὅπως θὰ ἔγραφαν πεζὰ κείμενα- ἐπιβάλλεται, νὰ μὴν δημοσιεύωνται ἀποσπασματικοὶ στίχοι, διότι ἀλλοιώνεται πλήρως τὸ νόημά τους.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ