Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοέμβριος, 2013

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23/11

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 23 Νοεμβρίου, στὶς 5:00μμ., θὰ συναντηθοῦμε στὸ Καφὲ τοῦ Νομισματικοῦ Μουσείου (Πανεπιστημίου 12) καὶ θὰ συζητήσουμε ἀπὸ τό:
Πλάτωνος, Συμπόσιον
τὸν λόγο τοῦ ἰατροῦ Ἐρυξιμάχου (185e-188e), ὁ ὁποῖος ἀναλύει τὸ ἐρωτικὸ φαινόμενο ἀπὸ ἰατρικῆς ἀπόψεως. Ἡ ὁμιλία του ἀποτελεῖ μεῖγμα τῶν πλέον διασήμων ἀπόψεων στὴν πόλη τῶν Ἀθηνῶν τοῦ 5ου αἰῶνος· ὁ Ἡράκλειτος πιὸ πολύ, ὁ Ἐμπεδοκλῆς καὶ οἱ Πυθαγόρειοι λιγότερο ἔχουν τὴν τιμητική τους.
Διαβάζουμε:
ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Συμπόσιον, κείμενο, μετάφραση καὶ ἑρμηνεία Ἰ. Συκουτρῆ, ἐκδ. Ἑστίας (σ. 103-114 τῆς εἰσαγωγῆς καὶ 60-77 τοῦ κειμένου). ΤAYLOR, A.E. (2012), Πλάτων, σ. 257-260, ἐκδ. ΜΙΕΤ. HUNTER, R. (2007), Τὸ Συμπόσιον τοῦ Πλάτωνα, σ. 60-66, ἐκδ. ΙΝΣ.

ΘΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΙΣ 15/11

Τὴν προσεχῆ Παρασκευὴ 15 Νοεμβρίου, στὶς 6:00μμ., θὰ συναντηθοῦμε στὸ βιβλιοπωλεῖο "Εὐριπίδης" (Ἀνδρ. Παπανδρέου 11/Χαλάνδρι) καὶ θὰ συζητήσουμε τὸ βιβλίο τοῦ David Acheson, ἀπ' τὶς ἐκδόσεις Ὀκτώ
1089· ἕνα μαγικὸ ταξείδι στὸν κόσμο τῶν Μαθηματικῶν
Ὁ συγγραφεὺς πραγματοποιεῖ αὐτὸ ποὺ μᾶς ὑπόσχεται, δηλαδὴ ἕνα ταξείδι ἀπ' τὴν Γεωμετρία τῶν Πυθαγορείων καὶ τὸ θεώρημά τους ἔως καὶ τὴν "ὑπόθεση", ὅτι μπορεῖ νὰ ὑπάρξῃ ἕνας φανταστικὸς ἀριθμός, ὁ i, ὁ ὁποῖος ὑψούμενος στὸ τετράγωνο νὰ μᾶς δώσῃ ἀρνητικὸ ἀριθμό, τὸν -1. Ἐνδιαμέσως θὰ ἀναφερθῇ στὶς ἀπειροσειρὲς καὶ στὶς μυστηριώδεις "ἰδιαιτερότητες" ποὺ συνδέουν τὴν Ἀριθμητικὴ μὲ τὴν Γεωμετρία, ὅπως ἡ ἀπειροσειρά: 

π/4=1-1/3+1/5-1/7+... 

ἢ ἡ ἀπειροσειρά: 

eiθ=1+i·θ-θ2/2-i·θ3/2·3+θ4/2·3·4+i·θ5/2·3·4·5-..., 
ἡ ὁποία συνδυαζομένη μὲ τὶς τριγωνομετρικὲς συναρτήσεις ημθ καὶ συνθ, θὰ μᾶς δώσῃ: eiθ=συνθ+i·ημθ, ὅπου e ὁ ἄρρητος ἀριθμὸς 2,71828... Καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς ἔχει μία "παράδοξη" συμπεριφορά· ἡ παράγω…

ΘΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ

Τὴν Παρασκευὴ 8 Νοεμβρίου, στὸ Μουσεῖο Ἡρακλειδῶν (Ἡρακλειδῶν 16, Θησεῖο),στὶς 6:30μ.μ., ὁ Δρ. Τεῦκρος Μιχαηλίδης θὰ παρουσιάσῃ ἤ, ὅπως ἰσχυρίζεται ὁ ἴδιος: "θὰ προσπαθήσῃ νὰ ἑρμηνεύσῃ τὴν λανθάνουσα μαθηματικὴ ἰδιοφυΐα τοῦ M.C. Escher", παραθέτοντας διάλεξη μὲ θέμα:
Μ.C. Escher: Μαθηματικὸς χωρὶς νὰ τὸ ξέρῃ
Ὁ Ὁλλανδὸς χαράκτης Μάουριτς Κορνέλις Ἔσερ (1898-1972) σχεδίαζε μὲ βάση τὶς ἀρχὲς τῆς προβολικῆς Γεωμετρίας, καθὼς στόχος του ἦταν ὁ σχεδιασμὸς ἀτελείωτων "ἁλυσίδων" ἀντικειμένων (ἀνθρώπων, ζώων καὶ κατασκευῶν), οἱ ὁποῖες δημιουργοῦσαν τὴν ψευδαίσθηση τοῦ ἀπείρου.
Ἐκτὸς τῶν Μαθηματικῶν πού, ὅπως ἰσχυριζόταν ὁ ἴδιος, δὲν ἐγνώριζε (...), ἰδιαίτερη σημασία γιὰ ἐμᾶς τοὺς πλατωνικοὺς ἔχει ὁ πίνακάς του: Τάξη καὶ Χάος (ἀρ. 59 στὰ Χαρακτικὰ τῶν ἐκδόσεων Taschen/Γνώση), στὸ ὁποῖο ἀπεικονίζεται ἕνα δωδεκάεδρο "σὰν ἄστρο στὸ κέντρο, ποὺ περιβάλλεται ἀπὸ ἡμιδιαφανῆ σφαῖρα, σὰν σαπουνόφουσκα· αὐτὸ τὸ σύμβολο τάξης καὶ ὀμορφιᾶς ἀντανακλᾷ τὸ χάος, ποὺ ἔχει τὴν μορφὴ ἑτερογ…