Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Δεκέμβριος, 2013

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 22/12

Τὴν Κυριακὴ 22 Δεκεμβρίου, στὶς 5:00μμ, θὰ συναντηθοῦμε στὸ Καφὲ τοῦ Νομισματικοῦ Μουσείου (Πανεπιστημίου 12) καὶ θὰ ἐπιχειρήσουμε ἀπ' τὸ 
ΠλάτωνοςΣυμπόσιον
μία πρώτη προσέγγιση τοῦ λόγου τοῦ Ἀριστοφάνη (189a-193e). Ὁ μεγάλος ποιητὴς δὲν θὰ ἐπαινέσῃ τὸν Ἔρωτα μὲ τὸν συνηθισμένο του τρόπο, τὸν ἀποκλειστικῶς κωμικό, ἀλλὰ θὰ συνθέσῃ τὸ χιουμοριστικὸ μὲ τὸ δραματουργικό (Taylor, σ. 261), ἐπισημαίνοντας τὸν βιολογικὸ ἢ "ἀνθρωπογονικό" του χαρακτῆρα (Συκουτρῆς, σ. 119)· ὁ διδακτικὸς μῦθος τοῦ "ἀνδρογύνου", ἡ ἀναζήτηση τοῦ χαμένου ἡμίσεως κ.λπ.
Διαβάζουμε ἐνδεικτικὰ ἀπὸ τὰ παρακάτω:
ΣΥΚΟΥΤΡΗ, Ι. (2012), Πλάτωνος Συμπόσιον, σ. 114-126, ἐκδ. Ἑστίας. HUNTER, R. (2007), Τὸ Συμπόσιον τοῦ Πλάτωνα, σ. 66-78, ἐκδ. ΙΝΣ. ΡΑΜΦΟΥ, Στ. (1999), Φιλόσοφος καὶ θεῖος Ἔρως, σ. 39-47, ἐκδ. Ἁρμός TAYLOR, A.E. (1992), Πλάτων, σ. 260-263, ἐκδ. ΜΙΕΤ.

Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ 58

Ὁ ἄκρατος ἐνθουσιασμὸς τῶν καθεστημένων ΜΜ"Ε" γιὰ τὴν ἀνασύσταση τῆς νεοφιλελεύθερης Σοσιαλδημοκρατίας, μέσῳ τῆς λεγομένης "Κινήσεως τῶν 58", δύσκολα μπορεῖ νὰ κρυφτῇ. Πιὸ δύσκολα ὅμως θὰ καταφέρουν νὰ μᾶς πείσουν γιὰ τὴν ἐπιτυχία της, ἡ ὁποία θεωρεῖται ἤδη ἀμφισβητήσιμη· καὶ δὲν ἐννοῶ τὰ ἀλλεπάλληλα "Ὄχι" τῆς ΔημΑρ, οὔτε  τὶς ἠχηρὲς ἀρνήσεις πολιτικῶν πτωμάτων τύπου Ἀνδρέα Λοβέρδου ("φορεῖς τοῦ τίποτε κι ἐκφραστὲς τοῦ κανενός") ἢ τὶς συνήθεις λοιδωρίες περὶ σημιταριοῦ τοῦ "ἀπύλωτου" Θεοδώρου Παγκάλου, τὰ ὁποῖα μικρὴ σημασία ἔχουν, ἀλλὰ τὴν κοινωνικὴ καί, κυρίως, τὴν ἐκλογικὴ ἀπήχηση ποὺ θὰ ἔχῃ στὶς μελλοντικὲς ἐκλογικὲς ἀναμετρήσεις.
Ὁ ρόλος τῆς σοσιαλδημοκρατίας αὐτοῦ τοῦ τύπου ἔχει παρέλθει ἀνεπιστρεπτί· κατ' οὐσίαν εἶναι ἀχρείαστη γιὰ τὸν λαό, καθὼς εἶναι δυσδιάκριτες οἱ διαφορές της ἀπ' τὴν ἐπίσης νεοφιλελεύθερη Δεξιά (ἐν προκειμένῳ τὴν ΝΔ). Ποιὸς ὁ λόγος λοιπὸν τὸ ἐκλογικὸ σῶμα νὰ στραφῇ πρὸς τὴν ἑλληνικὴ ἔκδοση τῆς "…

ΘΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΙΣ 18/12

Τὴν προσεχῆ Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου, στὶς 6:00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὸν "Εὐριπίδη" (Ἀνδρ. Παπανδρέου 9-11, Χαλάνδρι) καὶ θὰ συζητήσουμε τὸ βιβλίο τοῦ Ζὺλ Ντοβέκ (ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Ἐκκρεμές):
Οἱ μεταμορφώσεις τοῦ Λογισμοῦ
Στὸ βιβλίο του αὐτό, γιὰ τὸ ὁποῖο τιμήθηκε μὲ τὸ Μεγάλο Βραβεῖο Φιλοσοφίας τῆς Γαλλικῆς Ἀκαδημείας, ὁ Γάλλος Μαθηματικός, Λογικός, Πληροφορικός, Ἐρευνητὴς στὸ INRIA καὶ Καθηγητὴς στὴν Ecole Polytechnique, διερευνᾷ τὴν σχέση μεταξὺ τῶν ἀξιωματικῶν (ἢ ἀποδεικτικῶν) καὶ τῶν ὑπολογιστικῶν (ἢ ἐμπειριοκριτικῶν) Μαθηματικῶν· μ' ἄλλα λόγια τὴν σχέση μεταξὺ ὑπολογισμοῦ καὶ συλλογισμοῦ. 

Ἱστορικὰ τὰ Μαθηματικὰ "ξεκινοῦν", στὴν Αἴγυπτο καὶ στὴν Βαβυλῶνα, μὲ ἁπλοῦς ὑπολογισμούς· τὰ ἐμβαδὰ τῶν ἀγροτεμαχίων τοῦ πλημμυρισμένου Νείλου, οἱ πυθαγόρειες τριάδες τοῦ Πλῖμπτον κ.ἄ. ἀποτελοῦν τὰ πλέον χαρακτηριστικὰ παραδείγματα τοῦ ὑπολογισμοῦ. Ἡ κατάσταση ἀλλάζει, ὅταν ὁ Θαλῆς εἰσάγῃ τὶς καθολικὲς ἔννοιες τῆς διαμέτρου, τοῦ κύκλου κ.ἄ. Λίγους αἰῶνες μετά, ὁ Εὐκλείδης δι…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 7/12

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 7 Δεκεμβρίου, στὶς 5:00μμ., θὰ συναντηθοῦμε στὸ Καφὲ τοῦ Νομισματικοῦ Μουσείου (Πανεπιστημίου 12) καὶ θὰ συζητήσουμε, ὁλοκληρώνοντάς τον, ἀπὸ τό:
ΠλάτωνοςΣυμπόσιον
τὸν λόγο τοῦ ἰατροῦ Ἐρυξιμάχου (185e-188e), ὁ ὁποῖος ἀναλύει τὸ ἐρωτικὸ φαινόμενο ἀπὸ ἰατρικῆς ἀπόψεως. Ἡ ὁμιλία του ἀποτελεῖ μεῖγμα τῶν πλέον διασήμων ἀπόψεων στὴν πόλη τῶν Ἀθηνῶν τοῦ 5ου αἰῶνος· τὰ ἀντίθετα τοῦ Ἡρακλείτου, ἡ ἁρμονία τοῦ Ἐμπεδοκλέους καὶ τῶν Πυθαγορείων, καθὼς καὶ οἱ καινοφανεῖς ἀπόψεις (γιὰ τὴν ἐποχή) τοῦ Ἱπποκράτους διανθίζουν τόν, κατὰ κύριον λόγον, "ρηχὸ" λόγο του. Ἡ σοβαροφάνεια τοῦ ἰατροῦ τῆς παρέας θὰ τὸν ὁδηγήσῃ στὸ τέλος στὴν καθηκοντολογία κι ἐν τινι μέτρῳ στὴν φαιδρότητα.
Διαβάζουμε:
ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Συμπόσιον, κείμενο, μετάφραση καὶ ἑρμηνεία Ἰ. Συκουτρῆ, ἐκδ. Ἑστίας (σ. 103-114 τῆς εἰσαγωγῆς καὶ 60-77 τοῦ κειμένου).
ΡΑΜΦΟΥ, Στ. (1999), Φιλόσοφος καὶ θεῖος Ἔρως, σ. 33-39, ἐκδ. Ἁρμός. ΤAYLOR, A.E. (2012), Πλάτων, σ. 257-260, ἐκδ. ΜΙΕΤ. HUNTER, R. (2007), Τὸ Συμπόσιον τοῦ Πλάτωνα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΙΖΕΙ Ἤ...

Μοῦ εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ πιστέψω, ὅτι ἡ δικομματικὴ κυβέρνηση διαπραγματεύεται σκληρὰ μὲ τοὺς ἐκπροσώπους τῆς Τρόικα· ὄχι μόνον, διότι ἔως τώρα δὲν μᾶς ἔχει δείξει κάτι τέτοιο (τοὐναντίον...), ἀλλὰ ἡ φύση τῆς ἑλληνικῆς Ὀλιγαρχίας (ἆρα καὶ τῶν πολιτικῶν της ἐκπροσώπων) εἶναι τόσο παρασιτικὴ κι ἐξαρτημένη, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξῃ δίχως τὴν ἔξωθεν στήριξη καὶ βοήθεια (πολιτική, οἰκονομική, ἀκόμη καὶ στρατιωτική).
Τότε, πρὸς τί τὰ "κόλπα" καὶ οἱ εἰκονικὲς ἀντιπαραθέσεις; Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλῆ κι ἂς μὴν ὁμολογῆται ἀπ' τὰ πάσης φύσεως "χαλκεῖα"· ἡ ἄρδην ἀλλαγὴ τοῦ πολιτικοῦ σκηνικοῦ. Σὲ μὴ δημοσιευμένες δημοσκοπήσεις, ὁ ΣυΡιζΑ εἶναι μπροστὰ πάνω ἀπὸ ἕξι ποσοστιαῖες μονάδες καὶ θὰ πρέπῃ νὰ ἐπιστρατευθῇ ὅλος ὁ προπαγανδιστικὸς μηχανισμός, προκειμένου νὰ συγκρατηθῇ ἡ τάση αὐτή.
Σ' αὐτὸ τὸ πλαίσιο πρέπει νὰ ἐντάξουμε τὶς "ἀντιπαραθέσεις" καὶ τὶς σκιαμαχίες μεταξὺ τῶν δύο μερῶν, οἱ ὁποῖες εἶναι ἄγνωστο ἔως ποῦ, ἔχει συμφωνηθῆ, νὰ φθάσουν. Τί ἐννοῶ; Ἔχοντας π…