ΘΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΙΣ 18/12

Τὴν προσεχῆ Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου, στὶς 6:00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὸν "Εὐριπίδη" (Ἀνδρ. Παπανδρέου 9-11, Χαλάνδρι) καὶ θὰ συζητήσουμε τὸ βιβλίο τοῦ Ζὺλ Ντοβέκ (ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Ἐκκρεμές):

Οἱ μεταμορφώσεις τοῦ Λογισμοῦ

Στὸ βιβλίο του αὐτό, γιὰ τὸ ὁποῖο τιμήθηκε μὲ τὸ Μεγάλο Βραβεῖο Φιλοσοφίας τῆς Γαλλικῆς Ἀκαδημείας, ὁ Γάλλος Μαθηματικός, Λογικός, Πληροφορικός, Ἐρευνητὴς στὸ INRIA καὶ Καθηγητὴς στὴν Ecole Polytechnique, διερευνᾷ τὴν σχέση μεταξὺ τῶν ἀξιωματικῶν (ἢ ἀποδεικτικῶν) καὶ τῶν ὑπολογιστικῶν (ἢ ἐμπειριοκριτικῶν) Μαθηματικῶν· μ' ἄλλα λόγια τὴν σχέση μεταξὺ ὑπολογισμοῦ καὶ συλλογισμοῦ. 

Ἱστορικὰ τὰ Μαθηματικὰ "ξεκινοῦν", στὴν Αἴγυπτο καὶ στὴν Βαβυλῶνα, μὲ ἁπλοῦς ὑπολογισμούς· τὰ ἐμβαδὰ τῶν ἀγροτεμαχίων τοῦ πλημμυρισμένου Νείλου, οἱ πυθαγόρειες τριάδες τοῦ Πλῖμπτον κ.ἄ. ἀποτελοῦν τὰ πλέον χαρακτηριστικὰ παραδείγματα τοῦ ὑπολογισμοῦ. Ἡ κατάσταση ἀλλάζει, ὅταν ὁ Θαλῆς εἰσάγῃ τὶς καθολικὲς ἔννοιες τῆς διαμέτρου, τοῦ κύκλου κ.ἄ. Λίγους αἰῶνες μετά, ὁ Εὐκλείδης διατυπώνει ἕνα σύστημα ὁρισμῶν, αἰτημάτων, ἀξιωμάτων καὶ κανόνων συμπερασμοῦ, μᾶς περνᾷ δηλαδὴ στὴν ἐποχὴ τοῦ συλλογισμοῦ, ἡ ὁποία θὰ "στοιχειώσῃ" τὴν μαθηματικὴ ἐπιστήμη ἔως τὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰῶνα, ὅταν ὁ Λ. Μπράουβερ καὶ οἱ λοιποὶ Ἰντουϊσιονιστές (ἢ Κονστρουκτιβιστές) θὰ προσπαθήσουν νὰ δημιουργήσουν (ἢ κατασκευάσουν) μαθηματικὲς ἀποδείξεις, δίχως τὴν λογικὴ ἀρχὴ τῆς τοῦ τρίτου ἀποκλείσεως.

Ἡ συναρπαστικὴ αὐτὴ ἀφήγηση τοῦ Ντοβὲκ διανθίζεται μὲ τὴν διάκριση τῶν κρίσεων (σὲ ἀναλυτικὲς καὶ συνθετικές, a priori καὶ a posteriori), τὸ θεώρημα τοῦ Church, τὴν περιπέτεια τῶν ἀλγορίθμων κ.ἄ. πολὺ ἐνδιαφέροντα ποὺ ἀξίζουν τῆς προσοχῆς μας.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ