Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουάριος, 2014

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Τὸ Σάββατο 25 Ἰανουαρίου, στὶς 5:00μμ, θὰ συναντηθοῦμε στὴν "Ὡραία Πεντέλη" (πλ. Ψυρρῆ) καὶ θὰ συζητήσουμε τὸν λόγο τοῦ Ἀγάθωνος (194e-197e) ἀπὸ τὸ 
Πλάτωνος, Συμπόσιον
Ὁ τραγικὸς ποιητὴς Ἀγάθων, νικητὴς στὰ Λήναια τοῦ 416, οἰκοδεσπότης στὸ συμπόσιο ἐπ' εὐκαιρίᾳ τῆς νίκης του αὐτῆς, ἐγκωμιάζει τὸν ἔρωτα ὡς ποιητὴς ἢ ὡς σοφιστής (λ.χ. ὅπως  περίπου ὁ Γοργίας στὸ Ἑλένης ἐγκώμιον) σὲ "μία ἐξιδανικευμένη ἐκδοχή του" (Hunter, σ. 78)· τὸν ὑμνεῖ, χρησιμοποιῶντας "πολλὰ εἴδη  λεκτικῶν καὶ ἠχητικῶν παιγνιδιῶν" (Αὐτόθι), μὲ πλεῖστες "λεκτικὲς ἐκζητήσεις" καὶ "καλογυαλισμένες φράσεις" (Taylor, σσ. 264).
Διαβάζουμε ἀπὸ τὰ παρακάτω: 
ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Συμπόσιον (2012), κείμενο, μετάφρασις καὶ ἑρμηνεία ὑπὸ Ἰ. Συκουτρῆ, σ. 126-138, ἐκδ. Ἑστία. ΡΑΜΦΟΥ, Στ. (1999), Φιλόσοφος καὶ θεῖος Ἔρως, σ. 48-54, ἐκδ. Ἁρμός. HUNTER, R. (2007), Τὸ Συμπόσιον τοῦ Πλάτωνα, σ. 78-84, ἐκδ. ΙΝΣ. TAYLOR, E.A. (1992), Πλάτων, σ. 264-265, ἐκδ. ΜΙΕΤ.

ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΛ. ΜΠΑΝΤΙΟΥ

Ὁ Γάλλος καθηγητὴς Ἀλαὶν Μπαντιοῦ θὰ παραδώσῃ τρεῖς διαλέξεις τὴν ἑβδομάδα αὐτή· ἡ πρώτη, τὴν Πέμπτη 23/1, στὶς 6:30μμ, στὸ Γαλλικὸ Ἰνστιτοῦτο: Ἡ πρόσληψη τοῦ Πλάτωνα στὴν σύγχρονη φιλοσοφία, ἡ δεύτερη, τὴν Παρασκευὴ 24/1, στὶς 7:00μμ, στὸ Ἀμφιθέατρο Δρακοπούλου (Πανεπιστημίου 30): Ὁ Λακὰν καὶ ἡ ἀντι-φιλοσοφία καὶ ἡ τρίτη, τὸ Σάββατο 25/1, στὶς 7:00μμ, στὴν Νομικὴ Σχολή: Ἡ πολιτικὴ καὶ ἡ κρίση.
Μαθηματικός, μὲ σπουδὲς στὴν Λογική, μυθιστοριογράφος, θεατρικὸς συγγραφεύς, πολιτικὸς ἀγωνιστὴς μὲ τεράστιες ἐπιδράσεις στὰ κοινωνικὰ καὶ πολιτικὰ κινήματα, ἰδιαιτέρως τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς, ὁ Ἀλ. Μπαντιοῦ γεννήθηκε στὸ Μαρόκο (1937). Ἐδίδαξε στὸ πειραματικὸ πανεπιστήμιο Paris-III, ποὺ ἱδρύθηκε μετὰ τὸν Μάιο τοῦ '68, ἐπὶ τριακονταετία. Σήμερα  διευθύνει τὸ τμῆμα Φιλοσοφίας τῆς Ecole Normale Superieure, ἐνῷ εἶναι ὁ ἱδρυτὴς τοῦ CIEPFC (Διεθνὲς Κέντρο Μελέτης τῆς Σύγχρονης Γαλλικῆς Φιλοσοφίας). 
Στὴν ἑλληνικὴ ἔχουν μεταφρασθῆ τὰ βιβλία του:

Ἡ Πολιτικὴ καὶ ἡ Λογικὴ τοῦ Συμβάντος (Πατάκης, 2008),…

Ο ΠΑΠΑΣΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ

Οἱ ἀντιδράσεις τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν μεταμφίεση τοῦ βουλευτῆ Καστοριᾶς τοῦ ΣύΡιζΑ Βαγγέλη Διαμαντόπουλου, σὲ "Παπασούρα", ἀλλὰ καὶ ἡ περίπου ὑποτελὴς ἀντίδραση τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης δείχνουν τὶς ἀδιαπέραστες δομὲς τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, οἱ ὁποῖες ἐπιτρέπουν σ' ἕναν μεσαιωνικὸ παράγοντα, ὅπως εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, νὰ ὑπάρχῃ καὶ νὰ ἐπιβάλλῃ τὴν αὐταρχική της ἄποψη παντὶ τρόπῳ.
Ἂς δοῦμε, κατ' ἀρχάς, τὰ γεγονότα· στὸ πρωτοχρονιάτικο καρναβάλι τοῦ Ἄργους Ὀρεστικοῦ "πρωταγωνιστεῖ" ὁ Παπασούρας, ρόλο τὸν ὁποῖον ὑπεδύθη ἐφέτος ὁ Β. Διαμαντόπουλος, λόγῳ (καί) τοῦ ὅτι οἱ λαϊκοὶ σεναριογράφοι ἀποφάσισαν νὰ κηδέψουν τὸ Μνημόνιο καὶ τὴν κρίση. Ἡ Ἐκκλησία ἀντέδρασε ἀμέσως, καταδικάζοντας τὴν κίνηση τοῦ βουλευτῆ -πιὸ προχωρημένος Ἄνθιμος ζήτησε καὶ τὴν διαγραφή του...- γιὰ δύο λόγους: πρῶτον, διότι γιὰ λόγους ἰδεολογικοὺς εἶναι ἐναντίον τῶν ἀναβιώσεων τῶν διονυσιακῶν τελετουργιῶν καὶ δεύτερον, διότι θέλει -ἀπὸ τώρα- νὰ "πάρῃ τὸν ἀέρα" …

ΘΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΙΣ 17/1

Τὴν προσεχῆ Παρασκευὴ 17 Ἰανουαρίου, στὶς 6:00μμ., στὸ βιβλιοπωλεῖο "Εὐριπίδης" (Ἀνδρ. Παπανδρέου 9-11/Χαλάνδρι), ὁ Γιῶργος Μπακογιάννης, ἱδρυτικὸ μέλος τοῦ Κήπου τῶν Ἀθηνῶν, θὰ μᾶς παρουσιάσῃ τὶς βασικὲς πτυχὲς τῆς φιλοσοφίας τοῦ Ἐπικούρου, ἀπ' τὸ βιβλίο:
Ἐπικούρου, Κύριαι δόξαι (ἐκδ. Κάκτος).
Ὁ Ἐπίκουρος (341-270), υἱὸς τοῦ Νεοκλέους, γεννήθηκε στὴν Σάμο καὶ ἦλθε στὴν Ἀθήνα τὸ 323, προκειμένου νὰ ἐκπληρώσῃ τὴν στρατιωτική του θητεία. Μετὰ ἀπὸ μία περιπλάνηση ἀρκετῶν ἐτῶν στὴν Κολοφῶνα, στὴν Λέσβο καὶ στὴν Λάμψακο ἐπέστρεψε στὴν Ἀθήνα (306) καὶ ἵδρυσε δική του φιλοσοφικὴ σχολή, τὸν λεγόμενο Κῆπο, ὅπου κι ἐδίδασκε. Στοὺς μαθητές του, μεταξὺ τῶν ἄλλων, συγκαταλέγονταν δοῦλοι καὶ γυναῖκες.
Συνέγραψε περίπου τριακόσια συγγράμματα, ἐκ τῶν ὁποίων ἐλάχιστα διεσώθησαν· ἐκτὸς τῶν προαναφερθεισῶν σαράντα ἀφοριστικῶν προτάσεων, τῶν Κυρίων δοξῶν, διεσώθησαν ἐπίσης ἀπ' τὸν Διογένη Λαέρτιο οἱ, πολὺ σημαντικὲς γιὰ τὴν κατανόηση τοῦ συστήματός του, ἐπιστολές: Πρὸς Ἡρόδοτον, Πρὸς Πυθοκ…

ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΜΜΕ

Ἡ νοσηρὴ κατάσταση ποὺ ἀναδύεται ἀπ' τὸ "σπάσιμο τοῦ ἀποστήματος" τοῦ Ταχυδρομικοῦ Ταμιευτηρίου (ΤΤ), ἀποκαλύπτει τὸν τρόπο διαχείρισης καὶ τὶς διαδρομὲς τοῦ δημοσίου χρήματος ἀπὸ τρεῖς παράγοντες: τὴν ἑκάστοτε κυβέρνηση (ΠαΣοΚ ἢ ΝΔ), τὸ χρηματοπιστωτικὸ σύστημα (Τράπεζες) καί, τοὺς ἀποδέκτες τῶν χρημάτων τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, τοὺς ἐπιχειρηματίες πού, μὲ τὸν ἕναν ἢ τὸν ἄλλο τρόπο, συνδέονται μὲ τὴν "ἐνημέρωσή" μας κι ἐξυμνοῦσαν, ἀνταποδοτικά, τοὺς δύο πρώτους πόλους τοῦ νεο-ἑλληνικοῦ γίγνεσθαι.
Δὲν ἔχει καὶ τόσο σημασία νὰ σταθοῦμε στὰ διατιθέμενα ποσὰ καὶ στὰ πρόσωπα ποὺ τὰ ἀποδέχονται (ὑπαρκτὲς ἢ ἀνύπαρκτες ἑταιρεῖες καὶ τηλεοπτικὰ κανάλια). Αὐτὸ διότι, ὅλοι -αὐτοῦ τοῦ εἴδους- οἱ ἐπιχειρηματίες (μὲ μία λέξη: ὁ ἐγχώριος παρασιτισμός) συντηροῦν τὶς χρεωκοπημένες ἐπιχειρήσεις τους μὲ τὰ κεφάλαια αὐτά· ὁ Κοντομηνᾶς, ὁ Ψυχάρης, ὁ Μπόμπολας, ὁ Κυριακοῦ, ὁ Ἀλαφοῦζος, ὁ Λαυρεντιάδης καὶ οἱ ἄλλοι κρατικοδίαιτοι ἐπιχειρηματίες, ὑπάρχουν καὶ δραστηριοποιοῦνται λόγῳ τοῦ ὅτι…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Τὸ Σάββατο 11 Ἰανουαρίου, στὶς 5:00μμ, θὰ συναντηθοῦμε στὴν "Ὡραία Πεντέλη" (πλ. Ψυρρῆ) καὶ θὰ ὁλοκληρώσουμε ἀπ' τὸ 
ΠλάτωνοςΣυμπόσιον
τὸν λόγο τοῦ Ἀριστοφάνη (189a-193e). Ὁ μεγάλος ποιητὴς δὲν θὰ ἐπαινέσῃ τὸν θεῶν φιλανθρωπότατονἜρωτα (Συμπόσιον, 189d) μὲ τὸν συνηθισμένο του τρόπο, τὸν ἀποκλειστικῶς κωμικό, ἀλλὰ μὲ ἀπροσδόκητα δραματικό (Hunter, σ.66), συνθέτοντας τὸ χιουμοριστικὸ μὲ τὸ δραματουργικό (Taylor, σ. 261) κι ἐπισημαίνοντας τὸν βιολογικὸ ἢ "ἀνθρωπογονικό" του χαρακτῆρα (Συκουτρῆς, σ. 119)· ὁ διδακτικὸς μῦθος τοῦ "ἀνδρογύνου", ἡ ἀναζήτηση τοῦ χαμένου ἡμίσεως κ.λπ.
Διαβάζουμε ἐνδεικτικὰ ἀπὸ τὰ παρακάτω:
ΣΥΚΟΥΤΡΗ, Ι. (2012), Πλάτωνος Συμπόσιον, σ. 114-126, ἐκδ. Ἑστίας. HUNTER, R. (2007), Τὸ Συμπόσιον τοῦ Πλάτωνα, σ. 66-78, ἐκδ. ΙΝΣ. ΡΑΜΦΟΥ, Στ. (1999), Φιλόσοφος καὶ θεῖος Ἔρως, σ. 39-47, ἐκδ. Ἁρμός TAYLOR, A.E. (1992), Πλάτων, σ. 260-263, ἐκδ. ΜΙΕΤ.

Ἀπ' τὴν ὑψηλοῦ ἐπιπέδου συζήτηση ποὺ ἀκολούθησε, ἂς κρατήσουμε τὰ παρακάτω: 

τὴν ἀνάλυση τοῦ εἰση…

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΛΑΓΝΙΑ

Ἡ "κίνηση" μὴ ἐπιστροφῆς τοῦ, καταδικασθέντος γιὰ συμμετοχὴ στὴν τρομοκρατικὴ ὀργάνωση 17η Νοέμβρη, Χριστόδουλου Ξηροῦ, ἀποτελεῖ μία πρώτης τάξεως εὐκαιρία γιὰ τὸ Σύστημα, νὰ ἐπαναφέρῃ μέσῳ τῶν, χρεοκωπημένων καὶ πλήρως ἐλεγχομένων, ΜΜ"Ε", τὸ θέμα τῶν ποινῶν καὶ τῶν ἀδειῶν κάποιων "μὴ ἀρεστῶν" κρατουμένων. 
Εἶναι γνωστὲς οἱ ἀπόψεις μας καὶ τὶς ἐκφράζουμε σὲ κάθε εὐκαιρία, γιὰ τὴν πολιτικὴ τρομοκρατία, τὴν ἀπαράδεκτη "πολιτική" της δράση μέσῳ πολιτικῶν δολοφονιῶν καὶ τὸ ἀτελέσφορο τοῦ "ἀγῶνα" της. Ὅπως ἐπίσης, γιὰ τὶς "σκοτεινὲς" διαδρομές της, τὶς σχέσεις της μὲ τὶς μυστικὲς ὑπηρεσίες τοῦ ἐσωτερικοῦ, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί, τέλος μὲ τὸ ἀποτέλεσμα τῆς δράσης της, τὴν ἰσχυροποίηση δηλαδὴ τοῦ κράτους τοῦ Κεφαλαίου καὶ τῶν κατασταλτικῶν του μηχανισμῶν.
Ὅμως καὶ αὐτοὶ οἱ κρατούμενοι ἔχουν δικαιώματα, τὰ ὁποῖα περιέχονται στὸ νομικό μας πλαίσιο καὶ στὶς διεθνεῖς συμβάσεις, τὶς ὁποῖες ἔχει ὑπογράψει ἡ χώρα μας· εἶναι, ἑπομένως, τ…