ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Τὸ Σάββατο 11 Ἰανουαρίου, στὶς 5:00μμ, θὰ συναντηθοῦμε στὴν "Ὡραία Πεντέλη" (πλ. Ψυρρῆ) καὶ θὰ ὁλοκληρώσουμε ἀπ' τὸ 

ΠλάτωνοςΣυμπόσιον

τὸν λόγο τοῦ Ἀριστοφάνη (189a-193e). Ὁ μεγάλος ποιητὴς δὲν θὰ ἐπαινέσῃ τὸν θεῶν φιλανθρωπότατον Ἔρωτα (Συμπόσιον, 189d) μὲ τὸν συνηθισμένο του τρόπο, τὸν ἀποκλειστικῶς κωμικό, ἀλλὰ μὲ ἀπροσδόκητα δραματικό (Hunter, σ.66), συνθέτοντας τὸ χιουμοριστικὸ μὲ τὸ δραματουργικό (Taylor, σ. 261) κι ἐπισημαίνοντας τὸν βιολογικὸ ἢ "ἀνθρωπογονικό" του χαρακτῆρα (Συκουτρῆς, σ. 119)· ὁ διδακτικὸς μῦθος τοῦ "ἀνδρογύνου", ἡ ἀναζήτηση τοῦ χαμένου ἡμίσεως κ.λπ.

Διαβάζουμε ἐνδεικτικὰ ἀπὸ τὰ παρακάτω:

ΣΥΚΟΥΤΡΗ, Ι. (2012), Πλάτωνος Συμπόσιον, σ. 114-126, ἐκδ. Ἑστίας.
HUNTER, R. (2007), Τὸ Συμπόσιον τοῦ Πλάτωνα, σ. 66-78, ἐκδ. ΙΝΣ.
ΡΑΜΦΟΥ, Στ. (1999), Φιλόσοφος καὶ θεῖος Ἔρως, σ. 39-47, ἐκδ. Ἁρμός
TAYLOR, A.E. (1992), Πλάτων, σ. 260-263, ἐκδ. ΜΙΕΤ.

Ἀπ' τὴν ὑψηλοῦ ἐπιπέδου συζήτηση ποὺ ἀκολούθησε, ἂς κρατήσουμε τὰ παρακάτω: 

τὴν ἀνάλυση τοῦ εἰσηγητῆ Δημήτρη Κ., περὶ τοῦ θρυμματίσματος τῆς ἀρχικῆς κατάστασης (τοῦ ἑνός) καὶ τὸν πόθο τῆς ἀτομικῆς ψυχῆς νὰ ἐπανέλθῃ μέσῳ τοῦ ἔρωτος,

τὴν ἐπισήμανση τῆς Μαρίας Σγ., ὅτι ὁ Πλούταρχος στὸ Περὶ τοῦ Εἶ τοῦ ἐν Δελφοῖς (385a) ἀναφέρει τὰ τέσσερα ἐπίπεδα τοῦ διαλόγου: Πύθιος (τοῖς ἀρχομένοις μανθάνειν καὶ διαπυνθάνεσθαι), Δήλιος καὶ Φαναῖος (δηλοῦται καὶ ἀποφαίνεται τῆς ἀληθείας), Ἰσμήνιος (τὴν ἐπιστήμην) καὶ Λεσχηνόριος (ἐνεργοῦσι καὶ ἀπολαύωσι χρώμενοι τῷ διαλέγεσθαι καὶ φιλοσοφεῖν πρὸς ἀλλήλους).

τὴν χρησιμότητα τοῦ ἀριστοφανικοῦ λόγου (Θανάσης Γ.): ἀπαντᾷ ὁ ἴδιος ὁ ποιητὴς στὸ τέλος τοῦ λόγου του, συνδέοντας τὴν ἐξύμνηση τοῦ Ἔρωτα μὲ τὴν ἀποδιδομένη πρὸς θεοὺς εὐσέβειαν (193d),

τὸ ἐρώτημα τῆς Μαρίας Σγ. γιὰ τὴν θέση τοῦ λόγου στὸ Συμπόσιον: θὰ μπορούσαμε νὰ διατυπώσουμε τὴν εἰκασία, ὅτι ἡ κωμικὴ ποίηση, τὴν ὁποίαν ἐκπροσωπεῖ ὁ κορυφαῖος τοῦ εἴδους, τίθεται στὴν ἀναγωγικὴ κλίμακα τῶν ὁμιλητῶν πρὸ τῆς τραγικῆς καὶ τῆς φιλοσοφίας, ἐνῷ ὑπερέχει τῆς σοφιστικῆς, τῆς ἰατρικῆς καὶ τῶν ἄλλων "ἐξωτερικῶν" τεχνῶν.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ