ΘΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΙΣ 17/1

Τὴν προσεχῆ Παρασκευὴ 17 Ἰανουαρίου, στὶς 6:00μμ., στὸ βιβλιοπωλεῖο "Εὐριπίδης" (Ἀνδρ. Παπανδρέου 9-11/Χαλάνδρι), ὁ Γιῶργος Μπακογιάννης, ἱδρυτικὸ μέλος τοῦ Κήπου τῶν Ἀθηνῶν, θὰ μᾶς παρουσιάσῃ τὶς βασικὲς πτυχὲς τῆς φιλοσοφίας τοῦ Ἐπικούρου, ἀπ' τὸ βιβλίο:

Ἐπικούρου, Κύριαι δόξαι (ἐκδ. Κάκτος).

Ὁ Ἐπίκουρος (341-270), υἱὸς τοῦ Νεοκλέους, γεννήθηκε στὴν Σάμο καὶ ἦλθε στὴν Ἀθήνα τὸ 323, προκειμένου νὰ ἐκπληρώσῃ τὴν στρατιωτική του θητεία. Μετὰ ἀπὸ μία περιπλάνηση ἀρκετῶν ἐτῶν στὴν Κολοφῶνα, στὴν Λέσβο καὶ στὴν Λάμψακο ἐπέστρεψε στὴν Ἀθήνα (306) καὶ ἵδρυσε δική του φιλοσοφικὴ σχολή, τὸν λεγόμενο Κῆπο, ὅπου κι ἐδίδασκε. Στοὺς μαθητές του, μεταξὺ τῶν ἄλλων, συγκαταλέγονταν δοῦλοι καὶ γυναῖκες.

Συνέγραψε περίπου τριακόσια συγγράμματα, ἐκ τῶν ὁποίων ἐλάχιστα διεσώθησαν· ἐκτὸς τῶν προαναφερθεισῶν σαράντα ἀφοριστικῶν προτάσεων, τῶν Κυρίων δοξῶν, διεσώθησαν ἐπίσης ἀπ' τὸν Διογένη Λαέρτιο οἱ, πολὺ σημαντικὲς γιὰ τὴν κατανόηση τοῦ συστήματός του, ἐπιστολές: Πρὸς Ἡρόδοτον, Πρὸς Πυθοκλέα, Πρὸς Μενοικέα, ἡ Ἐπικούρου προσφώνησις, συλλογὴ γνωμῶν του, τὴν ὁποίαν ἀνακάλυψε ὁ Βότκε στὸ Βατικανό (1888) καὶ ἐλάχιστα ἀποσπάσματα ἀπ' τὸ Περὶ φύσεως σύγγραμμά του, τὸ ὁποῖο ἀνεκαλύφθη στὴν βιβλιοθήκη τοῦ ὑπάτου Πίσωνος, ἐπικουρείου φιλοσόφου τοῦ 1ου προχριστιανικοῦ αἰῶνος.

Τὸ φιλοσοφικὸ σύστημα τοῦ Ἐπικούρου εἶναι ἐμπειριστικὸ καὶ πρωτοτυπεῖ, στὸ ὅτι προσπαθεῖ νὰ βρῇ καὶ νὰ διατυπώσῃ τά, λεγόμενα τέσσερα, κριτήρια τῆς ἀληθείας ἢ τὶς ἐκδηλώσεις τοῦ φαινομένου τῆς ἐναργείας: τὸ πάθος, δηλαδὴ τὸ συναίσθημα τῆς ἡδονῆς ἢ τῆς λύπης, τὴν αἴσθησιν, τὴν πρόληψιν ἢ δόξαν ὀρθὴν καὶ τὴν φανταστικὴν ἐπιβολὴν τῆς διανοίας, δηλαδὴ τὴν ὀρθὴ ἐπεξεργασία τόσο τῶν ἐμπειρικῶν δεδομένων ὅσο καὶ τῶν ἀοράτων ὄντων. 

Στὴν ἀξιόλογη ἠθική του φιλοσοφία διεκρίθη ἡ ἐπεξεργασία τῆς ἐννοίας τῆς φιλίας, τῆς ἡδονῆς, ὡς ἀρχῆς καὶ τέλους τοῦ μακαρίως ζῇν, τῆς εὐδαιμονίας καὶ τῆς ἀταραξίας, τῆς ὁποίας ἡ ἀρετὴ ἀποτελεῖ ἁπλῆ -καὶ μόνον- προϋπόθεση, τὴν ἀφοβία μπροστὰ στὸν θάνατο κ.ἄ. Τὶς ἀπόψεις του αὐτὲς ἐφάρμοζε καὶ ὁ ἴδιος στὴν σχολή του, ἐνῷ ἡ ἐπίδρασή τους ὑπῆρξε πολὺ σημαντικὴ ἀνὰ τοὺς αἰῶνες.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ