ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΛΑΓΝΙΑ

Ἡ "κίνηση" μὴ ἐπιστροφῆς τοῦ, καταδικασθέντος γιὰ συμμετοχὴ στὴν τρομοκρατικὴ ὀργάνωση 17η Νοέμβρη, Χριστόδουλου Ξηροῦ, ἀποτελεῖ μία πρώτης τάξεως εὐκαιρία γιὰ τὸ Σύστημα, νὰ ἐπαναφέρῃ μέσῳ τῶν, χρεοκωπημένων καὶ πλήρως ἐλεγχομένων, ΜΜ"Ε", τὸ θέμα τῶν ποινῶν καὶ τῶν ἀδειῶν κάποιων "μὴ ἀρεστῶν" κρατουμένων. 

Εἶναι γνωστὲς οἱ ἀπόψεις μας καὶ τὶς ἐκφράζουμε σὲ κάθε εὐκαιρία, γιὰ τὴν πολιτικὴ τρομοκρατία, τὴν ἀπαράδεκτη "πολιτική" της δράση μέσῳ πολιτικῶν δολοφονιῶν καὶ τὸ ἀτελέσφορο τοῦ "ἀγῶνα" της. Ὅπως ἐπίσης, γιὰ τὶς "σκοτεινὲς" διαδρομές της, τὶς σχέσεις της μὲ τὶς μυστικὲς ὑπηρεσίες τοῦ ἐσωτερικοῦ, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί, τέλος μὲ τὸ ἀποτέλεσμα τῆς δράσης της, τὴν ἰσχυροποίηση δηλαδὴ τοῦ κράτους τοῦ Κεφαλαίου καὶ τῶν κατασταλτικῶν του μηχανισμῶν.

Ὅμως καὶ αὐτοὶ οἱ κρατούμενοι ἔχουν δικαιώματα, τὰ ὁποῖα περιέχονται στὸ νομικό μας πλαίσιο καὶ στὶς διεθνεῖς συμβάσεις, τὶς ὁποῖες ἔχει ὑπογράψει ἡ χώρα μας· εἶναι, ἑπομένως, τοὐλάχιστον ἀπαράδεκτο καὶ ὑποκριτικό, νὰ ἐγκαλῆται τὸ σύστημα ἀπονομῆς τῆς Δικαιοσύνης γι' αὐτές του τὶς "διευκολύνσεις". Ἐπίσης ὑποκριτική, ἴσως σὲ πολὺ μεγαλύτερο βαθμό, εἶναι ἡ ἐπίθεση, ἀπ' τὰ πιὸ καθυστερημένα τμήματα τοῦ πολιτικοῦ συστήματος, ἐναντίον τῆς Ἀριστερᾶς γιὰ δῆθεν ὑπόθαλψη τρομοκρατῶν· ἡ Τρομοκρατία ἔχει καταδικασθῆ καὶ ἀποκηρυχθῆ ἑκατὸ καὶ πλέον χρόνια πρίν, ἀπὸ τότε ποὺ ὁ Λένιν συγγράφοντας τὸν Ἀριστερισμό, καταδίκασε αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὴν πολιτικὴ δράση.

Σ' αὐτὸ τὸ πλαίσιο ἐντάσσεται καὶ ἡ πολὺ ὕποπτη θέση, τὴν ὁποίαν ἐξέφρασε ὁ τέως, ἐπὶ τέλους, βουλευτὴς τοῦ ΣύΡιζΑ Πέτρος Τατσόπουλος, περὶ συμπαθείας στελεχῶν τῆς Ἀριστερᾶς στοὺς κρατούμενους τῆς 17ης Νοέμβρη. Ὁ "τρόφιμος" τῶν τηλεοπτικῶν διαύλων καὶ μόνιμος συνεργάτης τους (ἰδιαιτέρως τοῦ συγκροτήματος τοῦ Φαλήρου), κακοποιητής, κατ' ἐντολὴν τῶν Νεοταξικῶν ἀφεντικῶν του, τῆς σύγχρονης Ἱστορίας μας, χυδαῖος ἐκφραστὴς τῶν πιὸ αἰσχρῶν ἀπόψεων ἐναντίον τῶν γυναικῶν καὶ ἄλλων κοινωνικῶν ὁμάδων, ἦλθε ἡ ὥρα νὰ ἀποχωρήσῃ, καθὼς κατάλαβε ὅτι ἀποτελεῖ, γιὰ τὴν Ἀριστερὰ καὶ τὰ κινήματα, persona non grata. Τὸν περιμένουν μὲ ἀνοικτὲς τὶς ἀγκάλες ἡ ΔημΑρ καὶ τὸ ΠαΣοΚ ἢ ἡ κίνηση τῶν 58. Ἐκεῖ θὰ βρῇ πραγματικοὺς συμπαραστάτες καὶ συντρόφους στὴν χυδαιότητα στὴν λάσπη καὶ στὴν ὑποτέλεια. Ἑκάς!!!

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ