ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΜΜΕ

Ἡ νοσηρὴ κατάσταση ποὺ ἀναδύεται ἀπ' τὸ "σπάσιμο τοῦ ἀποστήματος" τοῦ Ταχυδρομικοῦ Ταμιευτηρίου (ΤΤ), ἀποκαλύπτει τὸν τρόπο διαχείρισης καὶ τὶς διαδρομὲς τοῦ δημοσίου χρήματος ἀπὸ τρεῖς παράγοντες: τὴν ἑκάστοτε κυβέρνηση (ΠαΣοΚ ἢ ΝΔ), τὸ χρηματοπιστωτικὸ σύστημα (Τράπεζες) καί, τοὺς ἀποδέκτες τῶν χρημάτων τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, τοὺς ἐπιχειρηματίες πού, μὲ τὸν ἕναν ἢ τὸν ἄλλο τρόπο, συνδέονται μὲ τὴν "ἐνημέρωσή" μας κι ἐξυμνοῦσαν, ἀνταποδοτικά, τοὺς δύο πρώτους πόλους τοῦ νεο-ἑλληνικοῦ γίγνεσθαι.

Δὲν ἔχει καὶ τόσο σημασία νὰ σταθοῦμε στὰ διατιθέμενα ποσὰ καὶ στὰ πρόσωπα ποὺ τὰ ἀποδέχονται (ὑπαρκτὲς ἢ ἀνύπαρκτες ἑταιρεῖες καὶ τηλεοπτικὰ κανάλια). Αὐτὸ διότι, ὅλοι -αὐτοῦ τοῦ εἴδους- οἱ ἐπιχειρηματίες (μὲ μία λέξη: ὁ ἐγχώριος παρασιτισμός) συντηροῦν τὶς χρεωκοπημένες ἐπιχειρήσεις τους μὲ τὰ κεφάλαια αὐτά· ὁ Κοντομηνᾶς, ὁ Ψυχάρης, ὁ Μπόμπολας, ὁ Κυριακοῦ, ὁ Ἀλαφοῦζος, ὁ Λαυρεντιάδης καὶ οἱ ἄλλοι κρατικοδίαιτοι ἐπιχειρηματίες, ὑπάρχουν καὶ δραστηριοποιοῦνται λόγῳ τοῦ ὅτι, ἔχουν τὴν δυνατότητα, δηλαδὴ τὶς προσβάσεις στὸ πολιτικὸ σύστημα καὶ τόν ... τρόπο, νὰ δανείζωνται ἐξωφρενικὰ ποσά -γιὰ τὸν κύκλο ἐργασιῶν καὶ τὰ χρέη τους- μὲ σκανδαλωδῶς εὐνοϊκοὺς ὅρους (ἀνύπαρκτες ὑποθῆκες καὶ χαμηλὰ ἐπιτόκια)· ἡ ἀνταπόδοση ὑπάρχει κι ἐδῶ, ὡς ἐπιστροφὴ ἑνὸς ποσοστοῦ τοῦ δανειζομένου κεφαλαίου στὸ λεγόμενο κύκλωμα...

Τὸ ἐρώτημα ποὺ προκύπτει εἶναι: γιατί τώρα; Ἡ ἀπάντηση οὔτε ἁπλῆ εἶναι οὔτε μονοσήμαντη. Φαίνεται, ὅτι ἡ ὑπόθεση τοῦ ΤΤ ἀποτελεῖ μέρος μιᾶς γενικότερης ἐκκαθάρισης, ἡ ὁποία ἐκτὸς τοῦ ὑπηρετικοῦ καὶ φθαρμένου πολιτικοῦ προσωπικοῦ (λ.χ. τῆς πολιτικὰ τελειωμένης κι ἐμπλεκομένης στὸ σκάνδαλο, οἰκογενείας Παπανδρέου), θὰ συμπεριλάβῃ -καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ πρωτοφανὲς γιὰ τὰ ἔως τώρα συνήθη- μερίδες τῆς οἰκονομικῆς Ὀλιγαρχίας· ἡ "φρούρηση" τοῦ καλῶς "πληροφορημένου" Δημ. Κοντομηνᾶ σὲ ἰδιωτικὸ νοσοκομεῖο, ἡ σύλληψη τοῦ Ἀγγ. Φιλιππίδη στὴν Τουρκία, ἡ κακουργηματικὴ δίωξη ἐναντίον τῆς Ἀν. Σακελλαρίου, (Δ. Συμβούλου τοῦ ΤΧΣ) καὶ οἱ ἀναμενόμενες προφυλακίσεις καὶ ἄλλων στελεχῶν τοῦ ΤΤ καὶ κάποιων ἐπιχειρηματιῶν τύπου Κυρ. Γριβέα, δεικνύουν τοῦ λόγου τὸ ἀληθές.

Ἡ κίνηση αὐτὴ ὑλοποιεῖται ἀπ' ἔξω καὶ τὰ "πιόνια" (σ.σ. γαλάζιοι καὶ πράσινοι πολιτικάντηδες, καθὼς καὶ τὰ στελέχη τοῦ ΤΤ ἢ τῆς Τράπεζας τῆς Ἑλλάδος), τὰ ὁποῖα ἔχουν λάβει θέσεις στὴν σκακιέρα, προσπαθοῦν νὰ κρατηθοῦν καὶ νὰ σώσουν ἑαυτούς, "δίνοντας" ἀκόμη καὶ τοὺς ἔως πρό τινος συνεργάτες τους. Τὸ σκάναδαλο τοῦ ΤΤ θὰ τραβήξῃ εἰς μάκρος καὶ τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ κοινοῦ θὰ εἶναι ἔντονο, ἀρκεῖ νὰ μὴν ἀποσπάσῃ τὴν προσοχή του ἀπ' τὸ γενικότερο σκάνδαλο ποὺ συντελεῖται στὴν χώρα μας τὰ τελευταῖα τέσσερα χρόνια...

Υ.Γ. Καὶ πρὶν ἀλέκτωρ λαλήσῃ τρίς, ἡ Αὐγὴ τῆς Κυριακῆς τῆς 12ης Ἰανουαρίου (σ. 61) μᾶς πληροφορεῖ, ὅτι οἱ χρεωκοπημένοι ὅμιλοι Ψυχάρη καὶ Μπόμπολα (μὲ 22 δὶς περίπου ζημίες τὸ 2013 ἕκαστος, ἐπὶ συνολικοῦ κύκλου ἐργασιῶν 65,1 καὶ 57,3 δὶς € ἀντιστοίχως) ἑτοιμάζονται γιὰ τὴν σύναψη νέων καὶ μάλιστα ἐγκεκριμένων δανείων... 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ