ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΛ. ΜΠΑΝΤΙΟΥ

Ὁ Γάλλος καθηγητὴς Ἀλαὶν Μπαντιοῦ θὰ παραδώσῃ τρεῖς διαλέξεις τὴν ἑβδομάδα αὐτή· ἡ πρώτη, τὴν Πέμπτη 23/1, στὶς 6:30μμ, στὸ Γαλλικὸ Ἰνστιτοῦτο: Ἡ πρόσληψη τοῦ Πλάτωνα στὴν σύγχρονη φιλοσοφία, ἡ δεύτερη, τὴν Παρασκευὴ 24/1, στὶς 7:00μμ, στὸ Ἀμφιθέατρο Δρακοπούλου (Πανεπιστημίου 30): Ὁ Λακὰν καὶ ἡ ἀντι-φιλοσοφία καὶ ἡ τρίτη, τὸ Σάββατο 25/1, στὶς 7:00μμ, στὴν Νομικὴ Σχολή: Ἡ πολιτικὴ καὶ ἡ κρίση.

Μαθηματικός, μὲ σπουδὲς στὴν Λογική, μυθιστοριογράφος, θεατρικὸς συγγραφεύς, πολιτικὸς ἀγωνιστὴς μὲ τεράστιες ἐπιδράσεις στὰ κοινωνικὰ καὶ πολιτικὰ κινήματα, ἰδιαιτέρως τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς, ὁ Ἀλ. Μπαντιοῦ γεννήθηκε στὸ Μαρόκο (1937). Ἐδίδαξε στὸ πειραματικὸ πανεπιστήμιο Paris-III, ποὺ ἱδρύθηκε μετὰ τὸν Μάιο τοῦ '68, ἐπὶ τριακονταετία. Σήμερα  διευθύνει τὸ τμῆμα Φιλοσοφίας τῆς Ecole Normale Superieure, ἐνῷ εἶναι ὁ ἱδρυτὴς τοῦ CIEPFC (Διεθνὲς Κέντρο Μελέτης τῆς Σύγχρονης Γαλλικῆς Φιλοσοφίας). 

Στὴν ἑλληνικὴ ἔχουν μεταφρασθῆ τὰ βιβλία του:

Ἡ Πολιτικὴ καὶ ἡ Λογικὴ τοῦ Συμβάντος (Πατάκης, 2008), στὸ ὁποῖο ἐκφράζει τὴν ἀγωνία του γιὰ τὴν ἀπόσυρση τοῦ πολιτικοῦ καὶ τὸν θρίαμβο τῶν νεοφιλελεύθερων ἀγορῶν, 
Ἀπὸ τὸ Εἶναι στὸ Συμβάν (Πατάκης, 2009), ὅπου προσπαθεῖ νὰ ὁρίσῃ τὴν φιλοσοφία καὶ νὰ θεμελιώσῃ τὸ συμβὰν ὡς ἐπέκεινα τοῦ εἶναι
Ἡ Κομμουνιστικὴ Ὑπόθεση (Πατάκης, 2009), στὴν ὁποίαν ἀναλύει τὴν ἀποτυχία τριῶν ἐπαναστάσεων, τῆς Παρισινῆς Κομμούνας, τῆς Πολιτιστικῆς Ἐπανάστασης καὶ τοῦ Μάη τοῦ '68· στὸ ἴδιο ἔργο καὶ συγκεκριμένα στὴν τέταρτη ἑνότητα δικαιολογεῖ "τὴν πολύμορφη στράτευση στὴν κατεύθυνση μιᾶς ἀναγέννησης τῆς χρήσης τοῦ Πλάτωνα", καθὼς καὶ τὴν "ὑπερμετάφραση", ὅπως τὴν χαρακτηρίζει, τῆς πλατωνικῆς Πολιτείας στὴν γαλλική (Περὶ Κομμουνισμοῦ),
τὸ Δεύτερο Μανιφέστο γιὰ τὴν Φιλοσοφία (Πατάκης, 2009), στὸ ὁποῖο "ἀπολογεῖται" γιὰ τὴν πολεμική του ἐναντίον τῶν, ἐπηρεασμένων ἀπὸ τὸν Χάιντεγκερ, μὴ μεταφυσικῶν φιλοσόφων (σ' αὐτοὺς ἐντάσσει καὶ τὸν Ντεριντά), μιλάει γιὰ τὴν "συμφιλίωση"μεταξύ τους καὶ παρουσιάζει ἕνα μανιφέστο γιὰ "τὴν συνεχιζόμενη ὕπαρξη τῆς φιλοσοφίας ... καὶ τὴν ἐπαναστατική της εὐστοχία",
τὸ Ἐγκώμιο γιὰ τὸν Ἔρωτα (Πατάκης, 2013), στὸ ὁποῖο τὸν ἀναδεικνύει ὡς "δομὴ συμβάντος καὶ ὑπέρβαση τοῦ χάσματος τῶν δύο φύλων", ἀφοῦ πρῶτα παρουσιάσῃ ὅλες τὶς ἐπικρατοῦσες ἐκδοχές του (ρωμαντική, θεολογική, μοραλιστική καὶ τὴν μεταμορντένα ἐκφύλισή του) καί, τέλος
τὸ Μικρὸ φορητὸ Πάνθεον (Ἄγρα, 2009), στὸ ὁποῖο παρουσιάζει τοὺς μεγάλους, πλὴν ὅμως νεκρούς, διδασκάλους κι ἐκφράζει τὴν ἀπογοήτευσή του γιὰ τοὺς "σύγχρονους ἀπατεῶνες ποὺ κατακλύζουν τὴν φιλοσοφικὴ σκηνή"· ἀπὸ τὸν Λακάν, τὸν Σὰρτρ καὶ τὸν Ἀλτουσέρ, ἔως τὸν Μαρσὲλ Προύστ.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ