ΣΥΝΑΝΤΗΣΙ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 22/2

Τὸ Σάββατο 22 Φεβρουαρίου, στὶς 5:00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὴν "Ὡραία Πεντέλη" (πλ. Ψυρρῆ) καὶ θὰ ξεκινήσουμε τὴν συζήτησι γιὰ τὴν κριτικὴ τοῦ Σωκράτους (198a-199b) καὶ τὸν διάλογο μεταξὺ Σωκράτους καὶ Ἀγάθωνος (199c-201c) ἀπὸ τό:

Πλάτωνος, Συμπόσιον.

Ὁ Σωκράτης θὰ κινηθῇ στὸ γνωστό του πλαίσιο, τὸ ὁποῖο συντίθεται ἀφ' ἑνὸς ἀπὸ τὶς ἐρωτοαποκρίσεις (προπαρασκευή), μέσῳ τῶν ὁποίων ἀποδεικνύει τὴν ἄγνοια τοῦ συνομιλητῆ του, τὸν ὁποῖον ὅμως ἔχει πρὶν ἐπαινέσῃ γιὰ τήν ... ἐπάρκεια τῶν λόγων του: ὅτι Ἀγάθων θαυμαστῶς ἐροῖ, ἐγὼ δ' ἀπορήσοιμι (198a)· ἀφ' ἑτέρου, ἀπ' τὴν γενικευμένη ἐπίθεσι μέσῳ τῶν διδακτικῶν λόγων (Hunter, σ. 85) καὶ μιᾶς κλασσικῆς διαλεκτικῆς ἀναπτύξεως, ἐπηρεασμένης ἀπ' τὴν ἐλεατικὴ φιλοσοφία: ἀδύνατον ἐκ τῶν ὡμολογημένων (200b).

Διαβάζουμε ἀπὸ τὰ κατωτέρω: 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Συμπόσιον (2012), κείμενο, μετάφρασις καὶ ἑρμηνεία ὑπὸ Ἰ. Συκουτρῆ, σ. 138-145, ἐκδ. Ἑστία.
ΡΑΜΦΟΥ, Στ. (1999), Φιλόσοφος καὶ θεῖος Ἔρως, σ. 54-61, ἐκδ. Ἁρμός.
HUNTER, R. (2007), Τὸ Συμπόσιον τοῦ Πλάτωνα, σ. 85-88, ἐκδ. ΙΝΣ.
TAYLOR, E.A. (1992), Πλάτων, σ. 265-267, ἐκδ. ΜΙΕΤ.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ