ΣΥΝΑΝΤΗΣΙ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 8/3

Τὸ Σάββατο 8 Μαρτίου, στὶς 5:00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὴν "Ὡραία Πεντέλη" (πλ. Ψυρρῆ) καὶ θὰ ὁλοκληρώσουμε τὴν συζήτησι γιὰ τὴν κριτικὴ τοῦ Σωκράτους (198a-199b) καὶ τὸν διάλογο μεταξὺ Σωκράτους καὶ Ἀγάθωνος (199c-201c) ἀπὸ τό:

ΠλάτωνοςΣυμπόσιον.

Ὁ Σωκράτης θὰ κινηθῇ στὸ γνωστό του πλαίσιο, τὸ ὁποῖο συντίθεται ἀφ' ἑνὸς ἀπὸ τὶς ἐρωτοαποκρίσεις (προπαρασκευή), μέσῳ τῶν ὁποίων ἀναγκάζει τὸν συνομιλητή του νὰ παραδεχθῇ τὴν ἄγνοιά του: ἐγώ, φάναι, ὦ Σώκρατες, σοὶ οὐκ ἂν δυναίμην ἀντιλέγειν (211c), ἂν καὶ λίγο πρὶν τὸν εἶχε ἐπαινέσει γιὰ τήν ... ἐπάρκεια τῶν λόγων του: ὅτι Ἀγάθων θαυμαστῶς ἐροῖ, ἐγὼ δἀπορήσοιμι (198a)· ἀφ' ἑτέρου, ἀπ' τὴν γενικευμένη ἐπίθεσι μέσῳ τῶν διδακτικῶν λόγων (Hunter, σ. 85) καὶ μιᾶς κλασσικῆς διαλεκτικῆς ἀναπτύξεως, ἐπηρεασμένης ἀπ' τὴν ἐλεατικὴ φιλοσοφία: ἀδύνατον ἐκ τῶν ὡμολογημένων (200b).

Διαβάζουμε ἀπὸ τὰ κατωτέρω: 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Συμπόσιον (2012), κείμενο, μετάφρασις καὶ ἑρμηνεία ὑπὸ Ἰ. Συκουτρῆ, σ. 138-145, ἐκδ. Ἑστία.
ΡΑΜΦΟΥ, Στ. (1999), Φιλόσοφος καὶ θεῖος Ἔρως, σ. 54-61, ἐκδ. Ἁρμός.
HUNTER, R. (2007), Τὸ Συμπόσιον τοῦ Πλάτωνα, σ. 85-88, ἐκδ. ΙΝΣ.
TAYLOR, E.A. (1992), Πλάτων, σ. 265-267, ἐκδ. ΜΙΕΤ.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ