ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ!

Τὰ συμβαίνοντα στὴν Οὐκρανία δείχνουν τὴν ἀνάγκη γιὰ ἀναδιανομὴ τῶν σφαιρῶν ἐπιρροῆς μεταξὺ τῶν δύο βασικῶν ἰμπεριαλιστικῶν δυνάμεων (Ρωσία καὶ Γερμανία), ποὺ ἔχουν συμφέροντα στὴν περιοχή. Τὴν ἐξέλιξι τῆς ὑποθέσεως παρακολουθοῦν ... διακριτικὰ οἱ πιὸ ἰσχυρές, στὸ στρατιωτικὸ πεδίο, ὑπερδυνάμεις, οἱ ΗΠΑ καὶ ἡ Κίνα, στεκόμενες στὸ πλευρὸ τῆς Γερμανίας οἱ πρῶτες καὶ τῆς Ρωσίας ἡ δεύτερη.

Τὸ ρωσόφιλο καὶ διεφθαρμένο καθεστὼς Γιαννουκόβιτς κατέρρευσε μὲ πρωτοφανῆ τρόπο, ἐπακριβῶς μὲ τὴν ἐγκατάλειψί του ἀπ' τοὺς βουλευτὲς ποὺ "ἐπηρεάζουν" οἱ δύο κορυφαῖοι Οὐκρανοὶ ὀλιγάρχες: ὁ Ρινὰτ Ἀχμέτωφ (90 βουλευτές) καὶ ὁ Ντιμ. Φίρτας (ἄλλους 30). Ὁ διωρισμένος πρωθυπουργός, ὁ φιλο-ἀμερικανὸς Ἀρσένι Γιατσενιούκ, ὑπῆρξε ὑπ. Οἰκονομικῶν ἐπὶ Γιούλιας Τιμοσένκο κι ἔχει ἀναλάβει νὰ ὁδηγήσῃ τὴν χώρα στὴν "κόλαση τοῦ ΔΝΤ", τὸ ὁποῖο φαντάζει ὡς ἡ μοναδικὴ ἐπιλογή, ποὺ θὰ σώσῃ τὴν Οὐκρανία ἀπ' τὴν χρεωκοπία κ.ἄ. γελοῖα ποὺ ἔχουμε ἀκούσει κι ἐμεῖς πρὸ τριετίας, ἀπ' τοὺς γραφικοὺς ΓΑΠ καὶ Γ. Παπακωνσταντίνου.

Στὰ ἀξιοσημείωτα τῆς οὐκρανικῆς κρίσεως εἶναι καὶ ἡ ἐπανεμφάνισι τοῦ ναζιστικοῦ κόμματος, τὸ ὁποῖο θὰ χρησιμοποιηθῇ, μέχρι νὰ σταθεροποιηθῇ ἡ κατάστασι (ἐὰν ἐπιτευχθῇ αὐτό) ἐπ' ὠφελείᾳ τῆς Γερμανίας. Ἡ ρητορική του περὶ Ἑβραιορώσων καὶ ἡ ἐν γένει ναζιστική του συμπεριφορὰ δὲν φαίνεται νὰ ἐνοχλῇ τοὺς "δημοκράτες" τῆς Εὐρώπης· ὅταν θὰ ὁλοκληρώσουν τὸ ἔργο ποὺ τοὺς ἔχει ἀνατεθῆ, θὰ ὁδηγηθοῦν κι αὐτοί, ὅπως καὶ οἱ ἡμέτεροι φασίστες, στὴν φυλακή...

Τὸ μέλλον γιὰ τὴν Οὐκρανία διαγράφεται ζοφερό· ἐκτὸς τοῦ ΔΝΤ, τὸ ὁποῖο ὅπου πηγαίνει ἀφήνει συντρίμμια, ἡ διάσπασι πρέπει νὰ θεωρηθῇ δεδομένη. Οἱ Ρῶσοι τῆς Κριμαίας εἶναι ἕτοιμοι νὰ ἀποχωρήσουν καί, ἀπ' ὅτι φαίνεται, θὰ τὸ κάνουν. Τί θὰ μείνῃ λοιπόν; Ἕνα οἰκονομικὰ κατεστραμμένο δυτικὸ μέρος, τὸ ὁποῖο θὰ κινῆται ἐπιθετικὰ πρὸς ἀνατολὰς κι ἕνα ἀνεπτυγμένο ἀνατολικὸ κομμάτι, ἄκρως φιλορωσικό, τὸ ὁποῖο θὰ ζῇ ὑπὸ τὸν φόβο μιᾶς δυτικῆς ἐπίθεσης.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ