ΣΥΝΑΝΤΗΣΙ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Τὸ Σάββατο 5 Ἀπριλίου, στὶς 6:00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὴν "Ὡραία Πεντέλη" (πλ. Ψυρρῆ) καὶ θὰ συνεχίσουμε τὴν συζήτησι γιὰ τὴν Διοτίμα, ἀπὸ τό:

ΠλάτωνοςΣυμπόσιον.

Στὸ δεύτερο μέρος τοῦ λόγου τῆς μάντιδος (204d-208e) ἐξετάζεται ἡ χρησιμότης τοῦ ἔρωτος γιὰ τοὺς ἀνθρώπους: ὁ Ἔρως τίνα χρείαν ἔχει τοῖς ἀνθρώποις (204d), ὁ ὁρισμός του ἀπὸ ἐπιθυμία ἀγαθῶν καὶ εὐδαιμονίας: πᾶσα ἡ τῶν ἀγαθῶν ἐπιθυμία καὶ τοῦ εὐδαιμονεῖν ὁ μέγιστός τε καὶ δολοπλόκος ἔρως παντί (205d) ἔως κατοχὴ ἀγαθοῦ ἐς ἀεί: τοῦ τὸ ἀγαθὸν αὑτῷ εἶναι ἀεί (206a).

Ἡ τελευταία παρατήρησι ἔχει ἰδιαιτέρα χρησιμότητα, καθὼς ἀποτελεῖ τὸ κομβικὸ σημεῖο τῆς στροφῆς πρὸς τὴν περιβόητη γέννησι (τόκον) ἐν καλῷ καὶ κατὰ τὸ σῶμα καὶ κατὰ τὴν ψυχήν (206b), ὡς οἱονεὶ προσέγγισι τῆς αἰωνιότητος (Taylor, 271). Ὁ τόκος αὐτὸς χαρακτηρίζει τὸν αὐθεντικὸ ἐραστή, ὅπως περίπου ἡ ποίησις χαρακτηρίζει τοὺς λεγομένους ποιητές, ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τοῦ ὅτι ὅλοι οἱ τεχνῖτες θἄπρεπε νὰ λέγωνται ποιητές, ἀφοῦ κάτι ποιοῦν.


Στὰ σημαντικὰ τοῦ ἐξεταζομένου μέρους θὰ συμπεριλάβουμε καὶ τὴν σχέσι ἔρωτος καὶ ἀθανασίας: τοῦ γὰρ ἀθανάτου ἐρῶσιν (208e), ἡ ὁποία τὸν βοηθεῖ στὴν ἐξήγησι τῆς αὐτοθυσίας (λ.χ. Ἄλκηστις καὶ Ἄδμητος).

Διαβάζουμε ἀπὸ τὰ κατωτέρω: 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Συμπόσιον (2012), κείμενο, μετάφρασις καὶ ἑρμηνεία ὑπὸ Ἰ. Συκουτρῆ, Πρόλογος, σ. 152-180, ἐκδ. Ἑστία.
ΡΑΜΦΟΥ, Στ. (1999), Φιλόσοφος καὶ θεῖος Ἔρως, σ. 77-92, ἐκδ. Ἁρμός.
HUNTER, R. (2007), Τὸ Συμπόσιον τοῦ Πλάτωνα, σ. 94-96, ἐκδ. ΙΝΣ.
TAYLOR, E.A. (1992), Πλάτων, σ. 270-272, ἐκδ. ΜΙΕΤ.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ