Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ

Τὸ ἐκλογικὸ ἀποτέλεσμα τῶν Εὐρωεκλογῶν τῆς 25ης Μαΐου φέρνει γιὰ πρώτη φορὰ τὴν Ἀριστερὰ πολὺ κοντὰ στὴν ἀνάληψι τῆς κυβερνητικῆς ἐξουσίας σὲ μία Ἑλλάδα, ἡ ὁποία ἐδῶ καὶ πέντε περίπου χρόνια βρίσκεται στὸ ἔλεος τῶν νεοφιλελεύθερων μνημονίων, δηλαδὴ τῆς πλήρους ἀπορυθμίσεως τοῦ κοινωνικοῦ κράτους, ὅπως τὸ γνωρίσαμε μετὰ τὸν β΄ παγκόσμιο πόλεμο.

Ἡ ΝΔ δείχνει νὰ ἐγκαταλείπῃ σιγά-σιγὰ τὸ πολιτικὸ προσκήνιο, ἀκολουθῶντας κατὰ πόδας τὸ ἤδη ἀποδομημένο ΠαΣοΚ τῶν μονοψηφίων ἐκλογικῶν ποσοστῶν καὶ νὰ ἀποδεικνύῃ αὐτὸ ποὺ ἐδῶ καὶ κάποια χρόνια φαίνεται στὸν ὁρίζοντα: τὴν σαπίλα τοῦ ὑπάρχοντος πολιτικοῦ συστήματος. Μπορεῖ νὰ ἀποτελῇ ἀκόμη τὸ ἰσχυρὸ ἄλογο τῆς ἑλληνικῆς ὀλιγαρχίας καὶ τοῦ ξένου κεφαλαίου, ἀλλὰ τὸ νεοφιλελεύθερο μοντέλο ποὺ ἀκολουθεῖ, μετὰ τὴν ἀποπομπὴ τοῦ Κώστα Καραμανλῆ, τὴν παρασύρει στὸν πολιτικὸ ὄλεθρο. Στὸν ἴδιο δρόμο πορεύεται καί, ὁ ἔως πρό τινος κυβερνητικὸς ἑταῖρος, ἡ ΔημΑρ, ἡ ὁποία θεωρεῖται ἤδη ἐξαϋλωμένη. Κατὰ τὴν γνώμη μας, οἱ μοναδικοὶ ἐπιζῶντες θὰ στεγασθοῦν στὸν νέο σοσιαλδημοκρατικὸ φορέα ποὺ ἑτοιμάζεται ὁσονούπω.

Στὰ ἀξιοσημείωτα τῶν ἐκλογικῶν ἀποτελεσμάτων, ἡ ἄνοδος τῆς ναζιστικῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, ἡ ὁποία δὲν φαίνεται νὰ πτοῆται ἀπ' τὶς προφυλακίσεις τῶν βουλευτῶν της· ἀντιθέτως, τὴν ἐνισχύει καὶ θὰ τὴν ἐνισχύσῃ περαιτέρω, καθὼς ἡ ἀναξιοπιστία τῶν πολιτικῶν της διωκτῶν (ΠαΣοΚ καὶ ΝΔ) καὶ ἡ ἔλλειψι ἐπαρκῶν ἀποδείξεων γιὰ τὶς διώξεις αὐτὲς θὰ ἐπιτείνῃ τὴν ἐκλογική της ἀπήχησι. Θὰ πρέπῃ νὰ καταλάβῃ τὸ σάπιο πολιτικὸ σύστημα, ὅτι ὁ ναζισμὸς ἀποτελεῖ κοινωνικὸ φαινόμενο ποὺ συνδέεται μὲ τὴν οἰκονομικὴ κρίσι καὶ τὴν νεοφιλελεύθερη ἀντιμετώπισί της καὶ ἡ ἀντιπαράθεσι μ' αὐτὸ τὸ ἐπικίνδυνο φαινόμενο δὲν εἶναι ἐπιτυχής, ὅταν χρησιμοποιῆται μόνο τὸ κράτος καὶ οἱ μηχανισμοί του· τὰ μεσαῖα κοινωνικὰ στρώματα ποὺ διαλύονται μὲ μεγάλη ταχύτητα, θὰ προσβλέπουν στὸν Ὑπεράνθρωπο (...) ποὺ θὰ τὰ λυτρώσῃ ἀπ' τὴν οἰκονομικὴ ἀπαξίωσι.

Τί μέλλει γενέσθαι; Ἐκλογὲς τὸ συντομότερον. Τίποτε δὲν τοὺς σώζει ἀπ' τὴν λαϊκὴ κατακραυγή, ἀλλὰ καὶ τίποτε δὲν ἔχουν νὰ κερδήσουν παραμένοντας στὴν ἐξουσία, ἐκτὸς ἀπὸ κάποια ψιλά (...) ἀπ' τὶς ἰδιωτικοποιήσεις ποὺ ἑτοιμάζουν.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ