ΣΥΝΑΝΤΗΣΙ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΤΗΝ 1η ΙΟΥΝΙΟΥ

Τὴν Κυριακὴ 1η Ἰουνίου, στὶς 6:00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὸ "Μουσεῖο τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν" (Παπαρηγοπούλου 5Β, πλ. Κλαυθμῶνος) καὶ θὰ συνεχίσουμε τὴν συζήτησι στό:

ΠλάτωνοςΣυμπόσιον,

πιὸ συγκεκριμένα, σὲ πρώτη ἀνάγνωσι, τὸν Ἀλκιβιάδου λόγον (215a-τέλος), στὸν ὁποῖον πλέκεται τὸ ἐγκώμιον τοῦ Σωκράτους.

Ὁ Ἀλκιβιάδης θεωρεῖ ἑαυτὸν ὡς τὸν καταλληλότερο, διότι μόνον αὐτὸς γνωρίζει τὸν Σωκράτη στὴν καθολικότητά του, τὴν δαιμονική του φύσι (πρὸ ὀλίγου, λόγῳ τῆς ἀσχήμιάς του, τὸν εἶχε παρομοιάσει μὲ Σάτυρο) καὶ τὴν δύναμι ποὺ κρύβει ἐντός του (ἄλλα δὲ ἐμοῦ ἀκούσατε ὡς ὅμοιός τε ἐστιν οἷς ἐγὼ ἤκασα αὐτὸν καὶ τὴν δύναμιν ὡς θαυμασίαν ἔχει. εὖ γὰρ ἴστε ὅτι οὐδεὶς ὑμῶν τοῦτον γιγνώσκει, 216c).


Διαβάζουμε ἀπὸ τὰ κατωτέρω: 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Συμπόσιον (2012), κείμενο, μετάφρασις καὶ ἑρμηνεία ὑπὸ Ἰ. Συκουτρῆ, σ. 188-237, ἐκδ. Ἑστία.
ΡΑΜΦΟΥ, Στ. (1999), Φιλόσοφος καὶ θεῖος Ἔρως, σ. 115-124, ἐκδ. Ἁρμός.
HUNTER, R. (2007), Τὸ Συμπόσιον τοῦ Πλάτωνα, σ. 105-120, ἐκδ. ΙΝΣ.
TAYLOR, E.A. (1992), Πλάτων, σ. 276-278, ἐκδ. ΜΙΕΤ.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ