ΣΥΝΑΝΤΗΣΙ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ

Τὸ Σάββατο 14 Ἰουνίου, στὶς 6:00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὴν "Ὡραία Πεντέλη" (πλ. Ψυρρῆ) καὶ θὰ συνεχίσουμε τὴν συζήτησι στό:

ΠλάτωνοςΣυμπόσιον,

πιὸ συγκεκριμένα, θὰ ὁλοκληρώσουμε τὸν Ἀλκιβιάδου λόγον (215a-τέλος), στὸν ὁποῖον πλέκεται τὸ ἐγκώμιον τοῦ Σωκράτους.

Ὁ Ἀλκιβιάδης θεωρεῖ ἑαυτὸν ὡς τὸν καταλληλότερο, διότι μόνον αὐτὸς γνωρίζει τὸν Σωκράτη στὴν καθολικότητά του, τὴν δαιμονική του φύσι (πρὸ ὀλίγου, λόγῳ τῆς ἀσχήμιάς του, τὸν εἶχε παρομοιάσει μὲ Σάτυρο) καὶ τὴν δύναμι ποὺ κρύβει ἐντός του (ἄλλα δὲ ἐμοῦ ἀκούσατε ὡς ὅμοιός τε ἐστιν οἷς ἐγὼ ἤκασα αὐτὸν καὶ τὴν δύναμιν ὡς θαυμασίαν ἔχειεὖ γὰρ ἴστε ὅτι οὐδεὶς ὑμῶν τοῦτον γιγνώσκει, 216c).


Στὴν ζωηρὴ συζήτησι ποὺ ἐπακολούθησε ἐτέθη τὸ θέμα τῆς αἰτιολογήσεως τοῦ λόγου τοῦ Ἀλκιβιάδη, δηλαδή: γιατί ἐπελέγη ὁ Ἀλκιβιάδης, ἀπ' τὸν Πλάτωνα, νὰ ὁλοκληρώσῃ τοὺς λόγους τοῦ Συμποσίου; Οἱ ἐξηγήσεις (εἰκασίες) ποικίλουν· διότι μέσῳ τοῦ Ἀλκιβιάδη, ἐπιθυμεῖ ὁ Πλάτων καὶ τὸ καταφέρνει, νὰ ἐπαναφέρῃ τὸ διονυσιακὸ πνεῦμα ἑνὸς ὁποιουδήποτε συμποσίου, τὸ ὁποῖο ἔχει ὑποχωρήσει ἢ διότι θέλει νὰ μᾶς δείξῃ τήν (σ.σ. αὐτονόητη γιὰ ἐμένα) ἀντίστασι τοῦ Ἀθηναίου διδασκάλου στὴν προσφερομένη ἡδονή. Ἡ προσωπική μου ἄποψι: ὁ Πλάτων ἐπιθυμεῖ τὸ ἔργο του νὰ φθάσῃ στὴν κορύφωσί του, πλέκοντας τὸ ἐγκώμιο τοῦ διδασκάλου του, γιὰ τὸ ὁποῖο συνέγραψε τὸ ἔργο αὐτό, ὅπως ἄλλως τε καὶ τὸν Φαίδωνα. Δὲν εἶναι τυχαῖος ὁ χρόνος συγγραφῆς τῶν δύο ἔργων, ὅπως ἐπίσης καὶ ὁ κοινὸς σκοπός τους.


Διαβάζουμε ἀπὸ τὰ κατωτέρω: 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Συμπόσιον (2012), κείμενο, μετάφρασις καὶ ἑρμηνεία ὑπὸ Ἰ. Συκουτρῆ, σ. 188-237, ἐκδ. Ἑστία.
ΡΑΜΦΟΥ, Στ. (1999), Φιλόσοφος καὶ θεῖος Ἔρως, σ. 115-124, ἐκδ. Ἁρμός.
HUNTER, R. (2007), Τὸ Συμπόσιον τοῦ Πλάτωνα, σ. 105-120, ἐκδ. ΙΝΣ.
TAYLOR, E.A. (1992), Πλάτων, σ. 276-278, ἐκδ. ΜΙΕΤ.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ