ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ

Τὴν προσεχῆ Πέμπτη 26 Ἰουνίου, στὶς 7:30μ.μ., στοῦ Φιλοπάππου (πλ. Πικιώνη), ἡ Νέα Ἀκαδήμεια θὰ τιμήσῃ, κατὰ τὰ πάτρια, τὴν μνήμη τοῦ ἐστεμμένου φιλοσόφου, τοῦ Μ. Ἰουλιανοῦ, ὁ ὁποῖος δολοφονήθηκε ἄνανδρα τὴν ἴδια ἡμέρα, τὸ 363, κοντὰ στὴν Κτησιφῶντα.

Ὁ Ἰουλιανὸς ὑπῆρξε ἀνηψιὸς τοῦ Φλαβίου Κωνσταντίνου καὶ ἀνῆλθε στὸν θρόνο (361) ἀπ' τοὺς στρατιῶτες του, οἱ ὁποῖοι ἐξετίμησαν τὸ ἦθος, τὴν ἑλληνομάθεια καὶ τὴν ἀνδρεία του. Δυστυχῶς, γι' αὐτὸν καὶ τὸν ἑλληνισμό, τὸ γενικότερο περιβάλλον ἦταν ἐχθρικὸ καὶ τὸ τέλος πλησίαζε ἀνὰ πᾶσα στιγμή. Οἱ προσπάθειές του γιὰ πραγματικὲς μεταρρυθμίσεις ἔπεσαν στὸ κενὸ καὶ ἀναιρέθηκαν τὴν ἐπαύριο τοῦ θανάτου του. Τὸ τέλος του ἐσηματοδότησε καὶ τὸ τέλος τοῦ ἑλληνισμοῦ, τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε φανατικὸς ὑπηρέτης, ἐξ οὗ καὶ οἱ μειωτικοί, ἀπ' τὴν Ἐκκλησία, χαρακτηρισμοί: παραβάτης καὶ ἀποστάτης.

Τὴν 26η Ἰουνίου, ἀλλὰ τοῦ 1452, πέθανε κι ἕνας ἄλλος μεγάλος νεοπλατωνικὸς φιλόσοφος, ὁ Πλήθων· ὁ λόγιος τοῦ Μυστρᾶ εἶχε ἐκφράσει παρόμοιες ἀνησυχίες μ' αὐτὲς τοῦ Ἰουλιανοῦ, γιὰ τὴν Ὀθωμανικὴ Τουρκία, τόσο στοὺς Νόμους ὅσο καὶ στὰ λεγόμενα Πελοποννησιακά, βλέποντας ὡς μοναδικὴ ἀπάντησι στὶς ἐπεκτατικές της βλέψεις τὴν γενικευμένη ἐπιστροφὴ στὴν κλασσικὴ Ἑλλάδα. Δυστυχῶς δὲν εἰσακούσθηκε καὶ αὐτός.

Τὸ θρῃσκευτικὸ μέρος τῆς τελετῆς θὰ ἐπιμεληθῇ ἡ Λ.Κ. Λάβρυς· μετὰ τὸ πέρας, θὰ ἐπακολουθήσῃ συμπόσιον στὸ Ἀκαδημαϊκόν (Θρασυμάχου 6, Ἀκαδημία Πλάτωνος).

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

''ΘΕΟΙΣ ΣΥΖΗΝ'' ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΛ. ΡΑΣΣΙΑ