ΟΤΑΝ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΗ ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΤΟ

Ἡ δολοφονικὴ μανία τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραὴλ ἀποτελεῖ "συνήθεια ποὺ τοῦ ἔγινε λατρεία", καθὼς ἐδῶ κι ἕξι δεκαετίες ἐπιδεικνύει τὴν ἀλλόφρονα πολιτική του ἐναντίον ὅλων, σχεδόν, τῶν γειτόνων του στὴν Μέση Ἀνατολή· ὁ πόλεμος τῶν ἕξι ἡμερῶν ἐναντίον τῆς Αἰγύπτου, ἡ διαρκὴς γενοκτονία τοῦ ἡρωϊκῶς ἀντιστεκομένου παλαιστινιακοῦ λαοῦ, οἱ ἀλλεπάλληλες ληστρικὲς εἰσβολὲς στὸν Λίβανο, μὲ ἀποκορύφωμα τὴν τελευταία τῶν "33 ἡμερῶν", ἡ ὁποία συνοδεύθηκε ἀπὸ τὴν πρώτη μεγάλη χερσαία ἧττα τοῦ Ἰσραηλινοῦ στρατοῦ, δεικνύουν τοῦ λόγου τὸ ἀληθές.

Ὑπάρχουν -βεβαίως- καὶ οἱ πόλεμοι-εἰσβολές, στοὺς ὁποίους τὸ σιωνιστικὸ κρατίδιο ἔχει ἔμμεση συμμετοχή, καθὼς ἡγοῦνται οἱ ΗΠΑ (εἰσβολὲς στὸ Ἰρὰκ καὶ στὸ Ἀφγανιστάν)· αὐτοὺς τοὺς πολέμους τοὺς ἔχει ἐπιβάλλει μέσῳ κατασκευασμένων γεγονότων, τὰ ὁποῖα παρουσιάζουν τὰ ΜΜ"Ε" ὅπως θέλουν κι ἔχουν χρηματοδοτηθῆ ἀπ' τὰ πανίσχυρα lobbies καὶ τὶς Τράπεζες ποὺ ἐλέγχει. 

Τὸ ζητούμενο, στὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τοῦ Ἰσραήλ, δὲν εἶναι μόνο νὰ στιγματισθῇ ἡ κτηνώδης βία, μὲ τὴν ὁποίαν ἀσκεῖ πολιτική (τὸ αὐτονόητο), ἀλλὰ νὰ ἀναζητηθῇ ὁ οὐσιώδης λόγος αὐτῆς τῆς πολιτικῆς, στὸν ὁποῖον δὲν θὰ συμπεριλαμβάνωνται οἱ γνωστὲς ρατσιστικὲς ἑρμηνεῖες φασιστικοῦ τύπου. Ὁ λόγος αὐτός, πάντοτε κατὰ τὴν γνώμη μας, εἶναι τὰ ἰμπεριαλιστικὰ συμφέροντα στὴν περιοχή, τὰ ὁποία ἐπέβαλλαν τὴν ὕπαρξι τοῦ κράτους αὐτοῦ (1949) καὶ τὴν ἀπαράδεκτη δρᾶσι του γιὰ τὴν διαφύλαξί τους. Ἡ Μέση Ἀνατολὴ ἀποτελεῖ τὸν μεγαλύτερο παραγωγὸ πετρελαίου στὸν κόσμο, τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ διανεμηθῇ, ὅπως ἀπαιτοῦν οἱ ΗΠΑ καὶ νὰ ἐλεγχθῇ ἀπ' τὸ παγκόσμιο χρηματοπιστωτικὸ σύστημα, τὸ ὁποῖο κατευθύνουν, ἀπὸ κοινοῦ, οἱ ΗΠΑ καὶ τὰ lobbies, τὰ ὁποῖα ἐλέγχονται ἀπ' τὸ Ἰσραήλ. Ἑπομένως, ὅποιος ἀντιστέκεται στὴν πολιτικὴ αὐτή (λ.χ. ὁ Σαντάμ ἢ οἱ ἰμάμηδες τοῦ Ἰράν) θὰ πρέπῃ, ἀφ' ἑνὸς νὰ στιγματισθῇ ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ ἀπολύτου κακοῦ, ἀφ' ἑτέρου νὰ τιμωρηθῇ μὲ τὸν γνωστὸ παλαιοδιαθηκικὸ τρόπο...

Υ.Γ.1. Ἀποτελεῖ παγκόσμια πρωτοτυπία ἡ ὁποιαδήποτε ἁπλῆ κριτικὴ ἐναντίον τοῦ Ἰσραὴλ νὰ στιγματίζεται ὡς ρατσιστική. Ὅποιος ἐπιτίθεται ἐναντίον τῶν ΗΠΑ, τῆς Κίνας ἢ τῆς Ρωσίας εἰσπράττει μία ἀπάντησι σοβαρὴ ἢ ὄχι· γιατί ὅποιος κρίνει τὴν πολιτικὴ τοῦ Ἰσραήλ, γιὰ τὰ ὅσα ρατσιστικὰ ἐγκλήματα διαπράττει, θεωρεῖται αὐτομάτως ρατσιστής; 
Υ.Γ.2. Ὁ ὁποιοσδήποτε ἐχθρὸς τῶν ΗΠΑ καὶ τοῦ Ἰσραὴλ στιγματίζεται ὡς "τρομοκράτης". Σήμερα, ποὺ βλέπουμε ἰδίοις ὅμμμασιν τὴν ἐπιθετικὴ μανία τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραὴλ ἐναντίον ἑνὸς ἀόπλου λαοῦ, πῶς θὰ χαρακτηρίζαμε τὴν δρᾶσι αὐτή, ἐκτὸς ἀπὸ κρατικὴ τρομοκρατία; 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ