ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Τὸ βιβλίο τοῦ Τοπολόγου William Dunham (Ντάναμ): Τὰ μεγάλα θεωρήματα τῶν Μαθηματικῶν (ἐκδ. Ἀλεξάνδρεια, 2013) ἀποτελεῖ μία πολὺ σημαντικὴ προσπάθεια στὰ ἀποδεικτικὰ Μαθηματικά, καθὼς ὁ συγγραφεὺς ἐπιχειρεῖ νὰ συνταξειδεύσῃ μαζύ μας, ὅπως σημειώνει ὁ ἴδιος, ἐπὶ δυόμισυ χιλιετίες.

Στάσεις -ὁρόσημα- αὐτοῦ τοῦ ταξειδιοῦ ἀποτελοῦν οἱ ἀποδείξεις τῶν μεγάλων μαθηματικῶν θεωρημάτων ἀπ' τὴν ἀρχαιότητα ἔως καὶ σήμερα. Στὴν ἐκκίνησι βρίσκεται ὁ Ἱπποκράτης ὁ Χῖος καὶ ἡ ἀπόδειξί του γιὰ τὸν τεραγωνισμὸ τοῦ μηνίσκου -ὄχι τοῦ ὁποιουδήποτε, ἀλλὰ ἑνὸς συγκεκριμένου- ἑνὸς γεωμετρικοῦ σχήματος δηλαδὴ φραγμένου ἀπὸ δύο κυκλικὰ τόξα. Ἀκολουθεῖ ἡ ἀπόδειξι τοῦ πυθαγορείου θεωρήματος ἀπ' τὸν Εὐκλείδη, συνοδευομένη ἀπ' τὴν εἰσαγωγὴ στὰ Ἀκαδημεικὰ Μαθηματικά (στὸν Πλάτωνα καὶ στὸν Εὔδοξο, στὴν ἀπειρία τῶν πρώτων ἀριθμῶν ἀπ' τὸν Εὐκλείδη), στὸν προσδιορισμὸ τοῦ ἐμβαδοῦ τοῦ κύκλου ἀπ' τὸν Ἀρχιμήδη καὶ τοῦ τριγώνου ἀπ' τὸν Ἥρωνα, στὴν ἐπίλυσι τῆς τριτοβάθμιας ἐξισώσεως ἀπ' τὸν Καρντάνο, στὴν ἁρμονικὴ σειρὰ τοῦ Μπερνούλι, στὰ "ἀσυνήθιστα" ἀθροίσματα τοῦ Ὄυλερ καὶ καταλήγει στὸν Κάντωρ καὶ στοὺς ὑπερπεπερασμένους πληθαρίθμους του.

Στὰ ἀξιοσημείωτα τοῦ βιβλίου ἡ ἐνημέρωσι γιὰ τὸν "αὐτοδίδακτο" πρόεδρο Λῖνκολν, ὁ ὁποῖος χρησιμοποιοῦσε τὰ Στοιχεῖα τοῦ Εὐκλείδη, τὰ ὁποῖα ἐδιάβαζε τὴν νύκτα, γιὰ "νὰ ὀξύνῃ τὶς ἱκανότητές του στὴν ἐπιχειρηματολογία" (σ. 56).


Ὁ Γουίλιαμ Ντάναν ἐσπούδασε Μαθηματικά (Τοπολογία) καὶ εἰδικεύθηκε στὸ ἔργο τοῦ Ὄυλερ, γιὰ τὸν ὁποῖον ἔχει συγγράψει τὰ κατωτέρω: Euler, the Master of us all (1999), The genius of Euler, Reflections on his life and work (2007). Ἡ μετάφρασι στὴν ἑλληνικὴ ἔγινε ἀπ' τὸν Θεοφάνη Γραμμένο.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

''ΘΕΟΙΣ ΣΥΖΗΝ'' ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΛ. ΡΑΣΣΙΑ