ΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ. ΕΜΕΙΣ;

Μία γνωριμία λίγων ὡρῶν μὲ τὶς καθαρίστριες τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν εἶναι ὑπεραρκετὴ γιὰ νὰ πεισθῇ ὁ ὁποιοσδήποτε γιὰ τὸ ἀγωνιστικὸ πάθος τῶν γυναικῶν αὐτῶν. Οἱ 595 ἐργαζόμενες ἀγωνίζονται ἐδῶ καὶ δέκα περίπου μῆνες γιὰ νὰ ἐπαναπροσληφθοῦν καὶ νὰ μὴν "περάσῃ" ἡ ἀπαίτησι τῆς Τρόικα γιὰ τὴν ἀπόλυσί τους. 

Τὸν ἀγῶνα τους πρέπει νὰ ὑποστηρίξουν ὅλοι οἱ Ἕλληνες ἐργαζόμενοι, τόσο τοῦ δημοσίου ὅσο καὶ τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέα γιὰ τοὺς παρακάτω λόγους: ὁ πρῶτος καὶ σημαντικότερος εἶναι, ὅτι τὰ νεοφιλελεύθερα καὶ ἀντικοινωνικὰ μέτρα πρέπει κάπου νὰ σταματήσουν, νὰ συντριβοῦν· ὁ δεύτερος, ὅτι πρέπει νὰ "σπάσῃ", τώρα, ὁ διαχωρισμὸς μεταξὺ δημοσίων καὶ ἰδιωτικῶν ὑπαλλήλων, κάτι τὸ ὁποῖο προσπάθησε ἐντέχνως νὰ ἐπαναφέρῃ ὁ ... ἐφευρετικὸς Ἄδωνις, ἀναφερόμενος στὴν δῆθεν ἀπολυμένη καθαρίστρια τοῦ χρεωκοπημένου Mega, τὸ ὁποῖο ἀκόμη θεωρεῖ ἰδιωτικό, ἐνῷ εἶναι τοῖς πᾶσι γνωστό, ὅτι οἱ ἐργαζόμενοι στὸ κανάλι αὐτό, ἀκόμη καὶ οἱ καλοπληρωμένοι δημοσιογραφικοὶ ἀστέρες τῶν 700.000€ κατ' ἔτος πληρώνονται ἀπ' τὶς χρεωκοπημένες Τράπεζες, δηλαδὴ ἀπὸ ἐμᾶς. Ὁ τρίτος, διότι τὴν ἐργασία τῶν καθαριστριῶν θὰ τὴν ἀναλάβῃ κάποια ἰδιωτικὴ ἑταιρία, ἡ ὁποία, ἀφ' ἑνὸς θὰ κακοπληρώνῃ τὶς νεοπροσληφθεῖσες (ὀψέποτε...), ἀφ' ἑτέρου θὰ εἰσπράττῃ κι αὐτὴ ἀπ' τὸ Δημόσιο, ἐν προκειμένῳ τὸ Ὑπ. Οἰκονομικῶν. Καὶ ὅπως λέγεται, αὐτὴ ἡ ἀλλαγὴ θὰ δημιουργήσῃ διπλάσιο κόστος στὸ ἑλληνικὸ δημόσιο.

Ἡ ἐπιτυχημένη συναυλία τῆς Χ. Ἀλεξίου τὴν περασμένη Δευτέρα ἔχει προβληματίσει πολὺ τοὺς ἐγχώριους ἐντολοδόχους τῆς Τρόικα καὶ φοβοῦνται κλιμάκωσι τοῦ ἀγῶνα αὐτοῦ τοῦ τύπου, διότι δημιουργεῖ τετελεσμένο· σκέπτονται ἀγωνιωδῶς, τί θὰ συμβῇ, ἐὰν ἐπανεμφανισθοῦν οἱ ἀριστεροὶ καλλιτέχνες τῆς Μεταπολίτευσης στὸ Σύνταγμα, στὸ πλευρὸ τῶν ἐργαζομένων, ποὺ θὰ ἀπολύωνται ἢ θὰ τίθενται σὲ διαθεσιμότητα μὲ ἔξωθεν ἐντολή. Γι' αὐτὸ καὶ μέσῳ κατευθυνόμενων δημοσιογραφικῶν λιβέλλων (ὅπως αὐτὸ τοῦ Π. Ἁγιαννίδη στὰ κυβερνητικὰ Νέα ἢ τοῦ Τ. Θεοδωροπούλου στὴν Καθημερινή) ξεκίνησαν προσπάθεια δυσφημίσεως τῆς δημοφιλοῦς τραγουδίστριας, ὑποστηρίζοντας, ὅτι "φόρεσε τὸ γάντι τῆς κουζίνας γιὰ νὰ διαφημίσῃ τὴν νέα της δουλειά" (σ.σ. τὸν νέο της δῖσκο)...


Ἑπομένως, ἂς εὐχηθοῦμε στὴν Δέσποινα, στὴν Εἰρήνη, στὴν Φιλοθέη καὶ στὶς ἄλλες ἀγωνιζόμενες καθαρίστριες νὰ συνεχίσουν τὸν ἀγῶνα τους, ἔως ὅτου καταλάβῃ ἡ συγκυβέρνησι ΝΔ καὶ ΠαΣοΚ, ὅτι τὸ νεοφιλελεύθερο θέατρο σκιῶν, στὸ ὁποῖο συμμετέχουν ὡς δῆθεν πρωταγωνιστές, θὰ ἔχῃ κάθαρσι καὶ ὅτι συντόμως θὰ ἀναγκασθοῦν νὰ ἐγκαταλείψουν τοὺς κυβερνητικοὺς θώκους, ἴσως καὶ τὴν χώρα...

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ