ΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΓΥΠΕΣ ΚΑΙ Η ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

Τὸ σημερινὸ Ἔθνος μᾶς πληροφορεῖ στὸ πρωτοσέλιδό του, προσπαθῶντας νὰ μᾶς ... τρομάξῃ, ὅτι "ὁ ἐφιάλτης (σ.σ. τῆς χρεωκοπίας) ἐπιστρέφει στὴν Ἀργεντινή"· γιατί; Διότι ἡ κυβέρνησι τῆς προέδρου Κῖρχνερ ἀρνήθηκε νὰ πληρώσῃ ἕνα ὁμόλογο στὴν συνολική του ἀξία, σὲ γνωστὸ ἀμερικάνικο hedge fund τοῦ Πὼλ Σῖνγκερ μὲ κέρδος 1600%!!! Νὰ σημειώσουμε, ὅτι τὸ ὁμόλογο αὐτὸ συνολικῆς ἀξίας 1,44 δὶς $ εἶχε ἀγορασθῆ στὴν δευτερογενῆ ἀγορὰ ἔναντι 48,7 ἑκ. $ μόνο...

Ἡ ἀγοραπωλησία αὐτὴ δείχνει τὴν συμπεριφορὰ καὶ τὴν παρασιτικὴ φύσι τοῦ Ἰμπεριαλισμοῦ (καὶ ὁλοκληρωτικὸς καπιταλισμὸς ἢ καπιταλισμὸς τῆς καταστροφῆς)· ἕνα μικρὸ ποσοστὸ "ἐπιχειρηματιῶν" δραστηριοποιοῦνται καὶ κερδήζουν, ἀγοράζοντας καὶ πουλῶντας χρῆμα, δηλαδὴ "ἀέρα"· καὶ δὲν φθάνει μόνο αὐτό. Ἐκβιάζουν ὁλόκληρα κράτη καὶ λαούς, ἀπαιτῶντας τὴν εἴσπραξι τῶν χρημάτων τους στὸ ἀκέραιο μὲ ληστρικὰ ἐπιτόκια, ἀδιαφορῶντας γιὰ τὸ ἐὰν τὰ κράτη αὐτὰ μποροῦν νὰ ἀνταποκριθοῦν, χωρὶς νὰ ὑποβιβάσουν δραματικὰ τὸ ἐπίπεδο ζωῆς τῶν πολιτῶν τους (οἱ περιπτώσεις τῆς Γερμανίας τῆς Βαϊμάρης, τῆς Ἀργεντινῆς τῶν ἐτῶν 1998-2003 καὶ τῆς χώρας μας εἶναι χαρακτηριστικές).

Ἡ Ἀργεντινὴ εἶχε καταφέρει νὰ ἀναδιαρθρώσῃ τὸ μεγαλύτερο ποσοστὸ τοῦ χρέους της (93% τὸ 2010) διαπραγματευόμενη σκληρὰ καὶ γνωστοποιῶντας στοὺς δανειστές της τὴν ἀδυναμία της νὰ τὸ ἀποπληρώσῃ στὸ ἀκέραιο (συμφώνησε νὰ πληρώσῃ περίπου 30 σὲντς ἀνὰ δολλάριο). Μόνο ποὺ τὴν συμφωνία αὐτὴ δὲν ἀποδέχθηκε τὸ 7% τῶν δανειστῶν της, οἱ ὁποῖοι κατεῖχαν 6,5 δὶς$, ἀγορασμένα στὴν δευτερογενῆ ἀγορά. Ἐφαρμόζοντας τὸ πρόγραμμα αὐτὸ κατάφερε νὰ ἐπιτύχῃ θετικοὺς ρυθμοὺς ἀνάπτυξης, ἐνίοτε κι ἐντυπωσιακοὺς καὶ νὰ περιορίσῃ τὴν ἀνεργία στὸ 7%.

Τότε, θὰ μᾶς πῆτε, τὸ Ἔθνος γιατί κινδυνολογεῖ; Διότι, τὸ ἐν Ἑλλάδι παρασιτικὸ κύκλωμα τῆς διαπλοκῆς (ΜΜ"Ε", Τράπεζες καὶ λοιπὰ οἰκονομικὰ παράσιτα) θέλουν νὰ παρατείνουν τὴν "ἐπιχειρηματικὴ" ζωή τους, μὲ τὰ θαλασσοδάνεια τῶν ἀναδιαρθρωμένων Τραπεζῶν, τὰ ὁποῖα εἰσρέουν στὰ ταμεῖα τους ἀπ' τὴν ΕΚΤ, ἀλλὰ τὰ "φορτώνεται στὴν πλάτη του" καὶ θὰ τὰ ἀποπληρώσῃ (ἐὰν δὲν ἀλλάξουν ἄρδην τὰ πολιτικὰ πράγματα) ὁ ἑλληνικὸς λαός. Καὶ γιατί ὁ Πάσχος Μανδραβέλης (ἀπ' τὸ ἐξαιρετικὸ ἄρθρο του "Ἀπληστία χωρὶς σύνορα" τὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν Ἀργεντινή) δὲν συμφωνεῖ κι ἐπαυξάνει, ὅπως μᾶς εἶχε συνηθίσει ἔως τώρα; Λόγῳ τοῦ ὅτι στὸν ΔΟΨ καὶ στὸν Πήγασο (ὅμιλος Μπόμπολα) χαρίζονται τὰ δανεικὰ τῆς ΑΛΦΑ Τράπεζας καὶ στὸν Ὅμιλο Ἀλαφούζου ὄχι· ἐκτὸς κι ἂν τὸν ἔπιασε κρίσι εἰλικρίνειας...


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ