ΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΕΜΠΑΡΓΚΟ ΚΑΙ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Ἡ κίνησι τοῦ Πούτιν νὰ ἐπιβάλλῃ ἐμπάργκο στὰ ἀγροτο-κτηνοτροφικὰ προϊόντα τῆς Ε.Ε., ἐνδέχεται νὰ ἀποβῇ καταστροφικὴ γιὰ τὶς χῶρες τοῦ εὐρωπαϊκοῦ νότου, ἰδιαιτέρως γιὰ τοὺς ἐργαζόμενους στὸν πρωτογενῆ τομέα καὶ στὴν μεταποίησι, καθὼς θὰ χαθῇ μία τεράστια ἀγορὰ γιὰ τὰ προϊόντα τους. Καὶ ὅλα αὐτὰ γιατί; Διότι, ὅλες οἱ χῶρες τῆς Ε.Ε. (τῆς Ἑλλάδος συμπεριλαμβανομένης) συμφώνησαν, ἀφ' ἑνὸς τὴν ἐπιβολὴ κυρώσεων στὴν Ρωσία, ἀφ' ἑτέρου ἀναγνώρισαν τὴν ἀμερικανόδουλη κυβέρνησι τῶν Οὐκρανῶν ναζιστῶν.

Ἡ ντιρεκτίβα τῆς Ε.Ε. μοιάζει ἀψυχολόγητη καί, μᾶλλον, ἐπεβλήθη ἔξωθεν, συγκεκριμένα ἀπὸ τὶς Η.Π.Α., οἱ ὁποῖες, σημειωτέον, δὲν ἔχουν νὰ χάσουν τίποτε, ἁπλῶς γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ "γονατίζουν" τὴν Εὐρώπη, στρέφοντάς την ἐναντίον τῆς Ρωσίας. Ὁ Πούτιν ἔχει ἀποδείξει ὅτι δὲν πρόκειται νὰ ὑποκύψῃ σὲ τέτοιου εἴδους πιέσεις καὶ ὁ ρώσικος λαός, γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ στὴν ἱστορία, θὰ διατηρήσῃ τὴν ὑπερηφάνειά του.

Καὶ ἡ ... μικρά, πλὴν ἔντιμος Ἑλλάς; Μὲ τὸν Β. Βενιζέλο ἐπὶ κεφαλῆς τῆς ἑλληνικῆς διπλωματίας δὲν ἀναμέναμε τίποτε περισσότερο. Πρῶτος-πρῶτος ἐπισκέφθηκε καὶ ἀναγνώρισε τὴν διωρισμένη οὐκρανικὴ κυβέρνησι, ἐνῷ δὲν ἔκανε τίποτε γιὰ νὰ ἀποτρέψῃ τοὺς ὠμοὺς ἐκβιασμοὺς τῶν εὐρωπαίων ... ἑταίρων.  Τὸ "μάρμαρο" θὰ τὸ πληρώσουν οἱ ἀγρότες τῆς Κοζάνης, τῆς Πέλλας καὶ τῆς Ἠμαθίας καὶ τῶν ἄλλων χωρῶν τοῦ εὐρωπαϊκοῦ νότου, ποὺ θὰ δοῦν τὰ προϊόντα τους ἀδιάθετα στὶς χωματερὲς καὶ τὶς τιμές τους νὰ σημειώνουν ἐλεύθερη πτῶσι.

Ἤδη, ἀντιπροσωπεῖες τῆς Τουρκίας, τῆς Χιλῆς καὶ τῆς Ἀργεντινῆς βρίσκονται στὴν Μόσχα κι ἑτοιμάζονται νὰ λάβουν θέσεις στὴν ρώσικη ἀγορά, νὰ διεκδικήσουν δηλαδὴ τὸ μερίδιο τῶν ἑλληνικῶν ἐξαγωγῶν, τὸ ὁποῖο τοὺς χαρίζουμε ἁπλόχερα. Τὴν ἴδια στιγμή, ἡ παραπαίουσα κυβέρνησι καταθέτει στὴν Βουλὴ καὶ ψηφίζει νομικὰ ἐκτρώματα γιὰ τὴν κατάσχεσι τῆς περιουσίας τῶν πολιτῶν καὶ γιὰ τὸ χάρισμα τῶν χρεῶν τῶν βαρώνων τῶν ΜΜ"Ε", μέσῳ τῶν συγχωνεύσεων ποὺ ἐπιβάλλουν οἱ, ἐπίσης, χρεωκοπημένες Τράπεζες. Γιὰ νὰ δοῦμε, ποῦ θὰ κρυφθοῦν ἀπ' τὴν λαϊκὴ ὀργὴ τὸ προσεχὲς φθινόπωρο; 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

''ΘΕΟΙΣ ΣΥΖΗΝ'' ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΛ. ΡΑΣΣΙΑ