Ο ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΕΙΝΑΙ ΓΥΜΝΟΣ

Ἡ παραίτησι τοῦ Ἀρνὼ Μοντεμπούρ, ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν ἔως πρό τινος τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας, καθ' ὑπόδειξιν Μέρκελ, ἀποδεικνύει ἀκόμη καὶ στοὺς πιὸ δύσπιστους, ὅτι ἡ σημερινὴ κατάστασι τῆς Εὐρώπης θυμίζει ὅλο καὶ περισσότερο ἡμέρες τοῦ 1941· ἡ Γερμανία ἐπιβάλλει στὶς χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ὄχι μόνον τὴν πολιτική, ἀλλὰ καὶ τὰ πρόσωπα ποὺ θὰ τὴν ἐκτελέσουν.

Τί εἶπε ὁ τ. Γάλλος ΥΠΟΙΚ; Τὸ αὐτονόητο, ὅτι δηλαδή: "ἡ πολιτικὴ λιτότητας ποὺ ἐπιβάλλει τὸ Βερολῖνο καταπνίγει τὴν ἀνάπτυξι καὶ αὐξάνει τὴν ἀνεργία". Καὶ ὁ βασιλεὺς Φρανσουά, εἰς ἔνδειξιν γερμανοφροσύνης, ἀπαίτησε ἀμέσως τὴν καρατόμησί του, ἀλλὰ καὶ τὸν ἀνασχηματισμὸ τῆς γαλλικῆς κυβερνήσεως, προκειμένου νὰ ἀλλάξουν καὶ τοὺς ἄλλους ὑπουργοὺς ποὺ διαφωνοῦν μὲ τὴν πολιτικὴ τῆς ΕΚΤ καὶ τῆς Μέρκελ· ὅπερ καὶ ἐγένετο...

Θὰ μποροῦσε αὐτὸ τὸ γεγονὸς νὰ ἦταν καὶ ἄνευ οὐσίας, καθὼς δὲν γνωρίζουμε τὰ πραγματικὰ κίνητρα τοῦ τ. γάλλου ὑπουργοῦ· ἤδη, ἡ συμφωνία τῆς Κριστὶν Λαγκάρντ, ἐκ μέρους τοῦ ΔΝΤ, μᾶς προβληματίζει, διότι αὐτὴν τὴν συγκεκριμένη πολιτικὴ τὴν ἐπιβάλλει τὸ ΔΝΤ, ὅπου καὶ ὅταν προσκαλῆται ἀπὸ τοὺς "Γιωργάκηδες" τῶν χωρῶν ἀνὰ τὴν ὑφήλιο.

Ὅμως, ἡ ἀντίδρασι τῆς γαλλικῆς ἀκροδεξιᾶς δὲν πρέπει νὰ περάσῃ ἀπαρατήρητη. Ἡ Μαρὶν Λεπὲν καὶ τὸ Γαλλικὸ Ἐθνικὸ Μέτωπο, ἡ πρώτη πολιτικὴ δύναμι στὴν Γαλλία, προσπαθεῖ μὲ τὸν γνωστὸ ἀκροδεξιὸ λαϊκισμὸ ποὺ διακρίνει τὸν χῶρο αὐτό, νὰ ἐκμεταλλευθῇ τὸ συμβὰν καὶ νὰ "πουλήσῃ" στὸν Γάλλο πολίτη, ποὺ αἰσθάνεται ταπεινωμένος ἀπ' τὴν παρέμαβασι Μέρκελ, ἐθνικὴ ὑπερηφάνεια... Ἡ γαλλικὴ ἀριστερὰ ἀκούει; 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ