Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτέμβριος, 2014

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Εικόνα
Τὸ προσεχὲς Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, στὶς 6:00μμ, θὰ πραγματοποιήσουμε τὴν δεύτερη ἐφετεινή μας συνάντησι, στὸ Καφὲ τοῦ Νομισματικοῦ (Πανεπιστημίου 12), μὲ θέμα τὸν πλατωνικὸ διάλογο Φαίδων.
Διαβάζουμε ἀπ' τὸ βιβλίο τοῦ δρ Ἰ. Πετράκη: Πλάτωνος, Φαίδων καὶ συγκεκριμένα τὰ κεφάλαια 2. "Ὁ μεταβατικὸς διάλογος Μένων" καὶ 3. "Ἡ μέση συγγραφικὴ παραγωγὴ τοῦ Πλάτωνος" τῆς Εἰσαγωγῆς (σελ. 28-38).

Ἡ πρωτοτυπία τοῦ Μένωνος, διαλόγου τῆς μεταβατικῆς μεταξὺ πρώτης καὶ δευτέρας περιόδου, ἔγκειται στὸ ὅτι γιὰ πρώτη φορὰ ἀναφέρεται ἡ ὀρφικο-πυθαγόρεια διδασκαλία γιὰ τὴν ἀθανασία τῆς ψυχῆς καὶ ἡ γνωσιολογικὴ θεωρία τῆς ἀναμνήσεως· καὶ ὅλα αὐτά, παρὰ τὸ ὅτι στὸν διάλογο ἀναζητεῖται ὁ ὁρισμὸς τῆς ἰδέας τῆς ἀρετῆς. Τὶς δύο αὐτὲς "τομές", θὰ τὶς συναντήσουμε καὶ στὸν Φαίδωνα, καθὼς ἡ μὲν ἀθανασία τῆς ψυχῆς θὰ ἀποτελέσῃ τὸ κεντρικὸ θέμα τοῦ διαλόγου, ἡ δὲ ἀνάμνησις τὸ δεύτερο, ἐκ τῶν τεσσάρων, ἐπιχείρημα γιὰ τὴν ἀπόδειξι τῆς ἀθανασίας.
Σὲ ὅλους τοὺς διαλόγους τῆς δευτέρας περ…

Η ΛΕΣΧΗ ΤΩΝ ΑΘΕΡΑΠΕΥΤΑ ΑΙΣΙΟΔΟΞΩΝ

Εικόνα
Τὴν Παρασκευὴ 19 Σεπτεμβρίου, στὸ βιβλιοπωλεῖο Εὐριπίδης (Ἀνδρ. Παπανδρέου 9-11, Χαλάνδρι), στὶς 6:00μ.μ., ξεκινᾶμε τὶς φετεινὲς ἐργασίες μας μὲ τὸ βιβλίο: 
Ἡ λέσχη τῶν ἀθεράπευτα αἰσιόδοξων, τοῦ Ζάν-Μισὲλ Γκενασιά (ἐκδ. Πόλις, 2011).


Στὸ μπιστρὼ Balto, στὴν πίσω αἴθουσα, τῶν σκακιστῶν, ἕνας ἐρασιτέχνης φωτογράφος, ὁ Μισὲλ Μαρινὶ συναντᾷ τὸν Ἕλληνα πολιτικὸ πρόσφυγα Γρηγόρη Πέτρουλα καὶ τὸν Ἴγκορ, τὸν Λεονίτ, τὸν Σάσα, τὸν Ἴμρε καὶ ἄλλους πολιτικοὺς ἐξόριστους ἀπὸ τὴν Οὑγγαρία τῆς ἐξέγερσης τῶν μέσων τῆς δεκαετίας τοῦ '50, τὴν Τσεχοσλοβακία, τὴν Ἀν. Γερμανία, τὴν Σοβιετικὴ Ἕνωσι, τοῦ Rock 'n Roll, τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου, τῆς κουβανέζικης ἐπανάστασης καὶ τοῦ πολέμου τῆς Ἀλγερίας, ποὺ ἔριξε μιὰ βαριὰ σκιὰ στὴν γαλλικὴ κοινωνία. Ὅλους τοὺς ἑνώνει ἕνα μεγάλο μυστικό· εἶναι ἀθεράπευτα αἰσιόδοξοι...
Πρόκειται γιὰ ἕνα βιβλίο, ἐκ πρώτης ὄψεως, ὀγκῶδες, τὸ ὁποῖο ὅμως διαβάζεται εὐχάριστα, τιμήθηκε δὲ μὲ τὸ βραβεῖο Γκονγκοὺρ ποὺ ἀπονέμουν οἱ μαθητές.
Ἡ μετάφρασι εἶναι τῆς Φωτεινῆς Βλαχοπούλου.

MNHMH ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ ΣΤΙΣ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Εικόνα
Συνέλληνες,
σήμερα Κυριακὴ 14 Σεπτεμβρίου, στὶς 6:00μ.μ., θὰ τιμήσουμε, κατὰ τὰ πάτρια, τὴν μνήμη τῶν Σαλαμινομάχων στὸν τύμβο τῶν πεσόντων.
Ἀκολουθεῖ ὁ χαιρετισμὸς τοῦ Κ. Σταυροπούλου, ἐκ μέρους τῶν διοργανωτῶν:
Ἀποτελεῖ ὑποχρέωσι πρὸς τοὺς προγόνους μας, ἡ ἐτήσια ἐπίσκεψι στὸν ἱερὸ αὐτὸ τύμβο καὶ ἡ ἀπόδοσι τιμῶν σ’ αὐτοὺς τοὺς σπουδαίους Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι εἶχαν συνειδητοποιήσει κάποιες αὐτονόητες ἀρχές, πού, φαίνεται, νὰ ἀγνοοῦμε ἐμεῖς, λόγῳ τῆς γενικευμένης διαστροφῆς ποὺ ἔχουν ὑποστῆ οἱ ὅροι καὶ τὰ αὐτονόητα στὶς ἑλληνίδες πόλεις.
Ὁ στρατὸς εἶναι ὁ ἔνοπλος λαός, οἱ πολῖτες· οἱ συμμετέχοντες στὴν Ἐκκλησία τοῦ Δήμου, αὐτοὶ ποὺ ἐστήριξαν μὲ τὴν ψῆφο τους, τὴν ἑρμηνεία τοῦ δελφικοῦ χρησμοῦ περὶ θείαςΣαλαμίνος καὶ τείχους ξυλίνου (Πολύμνια, 141)ποὺ ἔδωσε ὁ Θεμιστοκλῆς, ἦταν οἱ ἴδιοι ποὺ ἀποβιβάσθηκαν στὶς νῆες κι ἔδωσαν τὸν ὑπὲρ πάντων ἀγῶνα τοῦ παιᾶνα. Εἶναι οἱ ἴδιοι ποὺ εἶχαν ἀπορρίψει τὶς δελεαστικές, πλὴν ὅμως ὑποτελεῖς, προτάσεις τῆς Περσικῆς Τάξης Πραγμάτων καὶ κατάφεραν νὰ τὴν τσακ…

ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΘΕΪΣΜΟΣ (ΜΕΡΟΣ Γ΄)

Εικόνα
2. Η ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ΄ ΡΑΪΧ
Τὸ Γ΄ Ράιχ εἶχε ὄντως τὴν ἀρχαιολατρικὴ καὶ τὴν φιλελληνική του πτυχή, ἂν καὶ περισσότερο στὸ φαντασιακό του. Οἱ ρίζες αὐτοῦ τοῦ φιλελληνισμοῦ ἀνάγονται στὸν 19ο αἰῶνα, καθὼς μία πλειάδα Γερμανῶν φιλοσόφων καὶ ποιητῶν, προετοίμασαν τὴν στάση αὐτή· ὁ Λ. Σέμαν, παραληρῶντας, παρατηρεῖ ὅτι: “ὁ Λέσινγκ, ὁ Χέρντερ, ὁ Γκαῖτε, ὁ Σῖλερ, ὁ Χαῖλντερλιν καί, τέλος ὁ Ρ. Βάγκνερ βρῆκαν καὶ ἀναγνώρισαν στὸν Ἕλληνα Ἄριο, ὅ,τι τοὺς ἦταν πρωταρχικὰ οἰκεῖο”[1]. Θὰ συμπληρώναμε νηφάλια, ὅτι ὁ W. Otto εἶχε καθιερώσει τὶς τακτικὲς κυριακάτικες πολυθεϊστικὲς τελετὲς στὴν Χαϊδελβέργη (πρὸς τὰ τέλη τοῦ 19ου αἰῶνος)[2], ὁ M. Heideggerἐπεσήμανε τὴν “ἰδιαίτερη ἐσωτερικὴ συγγένεια τῆς γερμανικῆς γλώσσας μὲ τὴν γλῶσσα τῶν Ἑλλήνων καὶ τὴν σκέψη τους”[3], τὸ ἄγαλμα τῆς Ἀθηνᾶς Παλλάδος περιφέρεται τιμώμενο στοὺς δρόμους τοῦ Μονάχου (1933), ἡ ἐπαναφορὰ τοῦ γυμνοῦ στὴν σκληρή, ἀπάνθρωπη καὶ ἀκατέργαστη ναζιστικὴ τέχνη ἀρκετοὺς αἰῶνες μετὰ τὴν ἀπαγόρευσή του, ἂν καὶ ὑπὸ τὸ καθεστὼς τῆς οὐτο…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Εικόνα
Τὸ Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, στὶς 6:00μμ, θὰ πραγματοποιήσουμε τὴν πρώτη μας συνάντησι (Καφὲ τοῦ Νομισματικοῦ, Πανεπιστημίου 12). Τὸ θέμα μας θὰ εἶναι ὁ πλατωνικὸς διάλογος Φαίδων καὶ ἡ ἐπιχειρηματολογία τοῦ Ἀθηναίου φιλοσόφου περὶ τῆς ἀθανασίας τῆς ψυχῆς.
Φαίδων εἶναι διάλογος τῆς δευτέρας ἢ μέσης περιόδου καὶ ἀπηχεῖ, κυρίως, πυθαγορικὲς ἐπιδράσεις· γράφτηκε, ὅπως καὶ τὸ Συμπόσιον, μετὰ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ Πλάτωνος ἀπ' τὸ πρῶτο ταξείδι στὴν Μ. Ἑλλάδα (388-387). Περιγράφει τὶς τελευταῖες στιγμὲς τοῦ Σωκράτους στὸ δεσμωτήριον καὶ τὴν τελευταία του συζήτησι μὲ τοὺς Πυθαγορείους φίλους του Κέβητα καὶ Σιμμία, παρουσίᾳ τοῦ Φαίδωνος.


Ἡ χρονολόγησι τοῦ διαλόγου προκύπτει ἀπ' τὴν ἀπουσία ἀναζητήσεως ὁρισμοῦ (βασικὸ θέμα στὴν πρώτη περίοδο) καὶ τὴν ἐξέλιξι τῆς θεωρίας τῶν ἰδεῶν, ἡ ὁποία φαίνεται νὰ ἔχῃ παγιωθῆ στὴν μέση περίοδο σὺν τὸ πυθαγορικὸ ἐπιχείρημα τῆς ἀναμνήσεως, τὸ ὁποῖο ἔχει ἤδη παρουσιασθῆ στὸν Μένωνα, ἀλλὰ ὄχι τόσο ἐπεξεργασμένο.
Τί διαβάζουμε καὶ ἀπὸ ποῦ; Ἀπ' τὴν ἔκδοσι τῆ…