ΣΥΝΑΝΤΗΣΙ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Τὸ Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, στὶς 6:00μμ, θὰ πραγματοποιήσουμε τὴν πρώτη μας συνάντησι (Καφὲ τοῦ Νομισματικοῦ, Πανεπιστημίου 12). Τὸ θέμα μας θὰ εἶναι ὁ πλατωνικὸς διάλογος Φαίδων καὶ ἡ ἐπιχειρηματολογία τοῦ Ἀθηναίου φιλοσόφου περὶ τῆς ἀθανασίας τῆς ψυχῆς.

Φαίδων εἶναι διάλογος τῆς δευτέρας ἢ μέσης περιόδου καὶ ἀπηχεῖ, κυρίως, πυθαγορικὲς ἐπιδράσεις· γράφτηκε, ὅπως καὶ τὸ Συμπόσιον, μετὰ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ Πλάτωνος ἀπ' τὸ πρῶτο ταξείδι στὴν Μ. Ἑλλάδα (388-387). Περιγράφει τὶς τελευταῖες στιγμὲς τοῦ Σωκράτους στὸ δεσμωτήριον καὶ τὴν τελευταία του συζήτησι μὲ τοὺς Πυθαγορείους φίλους του Κέβητα καὶ Σιμμία, παρουσίᾳ τοῦ Φαίδωνος.Ἡ χρονολόγησι τοῦ διαλόγου προκύπτει ἀπ' τὴν ἀπουσία ἀναζητήσεως ὁρισμοῦ (βασικὸ θέμα στὴν πρώτη περίοδο) καὶ τὴν ἐξέλιξι τῆς θεωρίας τῶν ἰδεῶν, ἡ ὁποία φαίνεται νὰ ἔχῃ παγιωθῆ στὴν μέση περίοδο σὺν τὸ πυθαγορικὸ ἐπιχείρημα τῆς ἀναμνήσεως, τὸ ὁποῖο ἔχει ἤδη παρουσιασθῆ στὸν Μένωνα, ἀλλὰ ὄχι τόσο ἐπεξεργασμένο.

Τί διαβάζουμε καὶ ἀπὸ ποῦ; Ἀπ' τὴν ἔκδοσι τῆς Ἑστίας (2014), τὴν προσιτὴ μεταγραφὴ καὶ τὰ εὔστοχα σχόλια τοῦ δρ Ἰωάννη Πετράκη. Γιὰ σήμερα: τὸν Πρόλογο (σ. 11-15) καὶ τὸ πρῶτο κεφάλαιο τῆς Εἰσαγωγῆς (σ. 21-27) γιὰ τοὺς φιλοσοφικοὺς ὁρισμοὺς τῶν πρωΐμων διαλόγων; τί εἶναι Χ;

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ