ΟΔΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ: Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΟΥ ΧΑΣΑΜΕ

Τὴν Παρασκευὴ 10 Ὀκτωβρίου, στὶς 7:00μ.μ., στὸ Μουσεῖο Κυκλαδικῆς Τέχνης (Νεοφύτου Δούκα 4, Κολωνάκι) ὁ Ἀπόστολος Δοξιάδης, ὁ Μιχάλης Σιάλαρος καὶ ὁ Τεῦκρος Μιχαηλίδης θὰ μᾶς παρουσιάσουν ἕνα μικρὸ ἀφιέρωμα στὸν Εὐκλείδη καὶ στὴν διδασκαλία του γιὰ τὴν ἀπόδειξιν

Οἱ ὁμιλητές, ἐκφράζοντας τὸν προβληματισμό τους γιὰ τὴν μερικὴ ἢ ὁλικὴ κατάργησι τῆς διδασκαλίας τῆς εὐκλείδειας γεωμετρίας στὴν μέση ἐκπαίδευσι, θὰ ἀναφερθοῦν στὰ κάτωθι: 

ὁ Ἀπ. Δοξιάδης ("Οἱ ἀναπάντεχοι πρόγονοι τοῦ Εὐκλείδη") θὰ ἀναφερθῇ στὴν εὐρύτερη πνευματικὴ κίνησι στὴν κλασσικὴ Ἑλλάδα, ἐκλεκτὸ μέλος τῆς ὁποίας ὑπῆρξε ὁ λεγόμενος στοιχειωτής

ὁ Μ. Σιάλαρος ("Ἂς μιλήσουμε ξανὰ γιὰ τὸν Εὐκλείδη") θὰ προτείνῃ μία σύγχρονη ἐπανέκδοσι τῶν Στοιχείων, ἡ ὁποία θὰ ἱκανοποιῇ τὶς σύγχρονες ἐκπαιδευτικὲς ἀνάγκες καί, 

ὁ Τ. Μιχαηλίδης ("Διαβάζοντας τὸν Εὐκλείδη μέσα κι ἔξω ἀπ' τὸ σχολεῖο") θὰ ἀναφερθῇ στὰ ὑπὲρ καὶ στὰ κατὰ τῆς ἐπανεισαγωγῆς τῆς γεωμετρικῆς ἀποδείξεως.

Ἀντὶ εἰσαγωγῆς συνιστᾶται τὸ βιβλίο τοῦ Beppo Levi: Διαβάζοντας τὸν Εὐκλείδη, ἀπ' τὶς ἐκδόσεις Πατάκη (2014).

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ