Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοέμβριος, 2014

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Τὸ Σάββατο 22 Νοεμβρίου, στὶς 5:00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὸ Τσάι (Λυκαβηττοῦ καὶ Ἀλ. Σούτσου 19) καὶ θὰ συζητήσουμε τὸ εἰσαγωγικὸ μέρος τοῦ Φαίδωνος, ἀπ' τὸ 57a ἔως τὸ 61c.
Ὁ Ἐχεκράτης, μέλος τοῦ κύκλου τῶν Πυθαγορείων ἀπ' τὸν Φλειοῦντα, ζητεῖ ἀπ' τὸν Φαίδωνα νὰ μάθῃ γιὰ τὶς τελευταῖες στιγμὲς τῆς ζωῆς τοῦ Ἀθηναίου διδασκάλου. Τὸ προσωπικὸ στοιχεῖο (ἡ ἀποχώρησι τῆς Ξανθίππης καὶ τῶν λοιπῶν συγγενῶν) διαπλέκεται μὲ τὸ φιλοσοφικό: τὸ ἡδὺ καὶ τὸ λυπηρόν (60b) ἀποτελοῦν μία οἱονεὶ εἰσαγωγὴ στὸ ἐπιχείρημα τῶν ἐναντίων, τὸ θεϊκὸ πρόσταγμα γιὰ τὴν μουσική: μουσικὴ ποίει καὶ ἐργάζου (60e) τονίζει τὸν καθαρτικὸ ρόλο τῆς μουσικῆς κ.ἄ. 

Διαβάζουμε ἀπ' τὸ βιβλίο τοῦ Δρ Ι. Πετράκη Πλάτωνος, Φαίδων (Ἑστία, 2014).ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΘΕΪΣΜΟΣ (ΜΕΡΟΣ Ε΄)

4. Η ΔΙΑΝΟΗΣΗ
Ἡ διανόηση γενικῶς ἀπουσιάζει ἀπὸ τὶς ὀργανώσεις καὶ τὰ φασιστικὰ κόμματα, καθὼς θεωροῦν τὸ τέλος τους δεδομένο· ἄλλως τε τὰ κείμενά τους χαρακτηρίζονται ἀπὸ ρηχότητα καὶ ἡμιμάθεια, ὁ δὲ καταγγελτικός τους λόγος δὲν εὐνοεῖ μία, ἔστω καὶ ἐπιφανειακή, ἀντιπαράθεση ἰδεῶν. Ἂν καὶ κινοῦνται στὸν ἐνδιάμεσο χῶρο, οἱ διανοούμενοι προτιμοῦν τὶς πιὸ ρεαλιστικὲς-αὐθεντικὲς καταστάσεις, ἐξ οὗ καὶ ἡ τήρηση ἀποστάσεων ἀπὸ τὸ λαϊκιστικὸ ΠΑΣΟΚ τῆς πρώτης περιόδου· οἱ βολεμένοι, δηλαδὴ οἱ κρατικοδίαιτοι, ὑπηρετοῦν πλήρως καὶ δουλικὰ τὸ Σύστημα (ἡ πλέον χαρακτηριστικὴ περίπτωση αὐτὴ τῶν “32” ὑπὲρ τοῦ €), οἱ ἀγωνιζόμενοι μὲ τὴν Ἀριστερά, δίπλα στὸν ἐργαζόμενο λαὸ καὶ στὰ κινήματα. Στὴν ὑπόλοιπη Εὐρώπη, μποροῦμε νὰ ἀνιχνεύσουμε κάποιους σοβαροὺς διανοουμένους στὸ πλευρὸ τοῦ φασισμοῦ, ὅπως ὁ Ἰταλὸς φιλόσοφος Τζ. Ἔβολα.
Ἡ διανόηση ἀπουσιάζει βεβαίως καὶ ἀπὸ τὶς γραμμές μας, καθὼς ἡ γενικευμένη ἀθεΐα, ἡ ὁποία ἔχει τὶς ρίζες της στὸν εὐρωπαϊκὸ διαφωτισμό, ὅπως καὶ ἡ ἰσχὺς τῆς ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας…

ΔΥΟ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΥΤΗ!!!

Τὴν τρέχουσα ἑβδομάδα (Παρασκευὴ καὶ Σάββατο) ἔχουμε δύο βιβλία πρὸς παρουσίαση:
Τὸ πρῶτο: τὴν Παρασκευὴ 21 Νοεμβρίου, στὶς 6:00 μ.μ., στὸ βιβλιοπωλεῖο "Εὐριπίδης" (Ἀνδρ. Παπανδρέου 9-11, Χαλάνδρι)· θὰ συζητήσουμε τὸ βιβλίο τοῦ Ρ. Ντῶκινς: 
Ἡ περὶ θεοῦ αὐταπάτη (ἐκδ. Κάτοπτρο, 2007),
στὸ ὁποῖο ὁ διάσημος ἐξελικτικὸς βιολόγος παρουσιάζει τὶς ἀθεϊστικές του ἀπόψεις, συγχέοντας τὸν θεὸ μὲ τὸν Γιαχβὲ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἢ τὸν Πατέρα τῆς λεγομένης Ἁγ. Τριάδος ἢ τὸν Λὰχ τοῦ Κορανίου. Προφανῶς, ἡ σύλληψι αὐτὴ εἶναι πολὺ βολικὴ γιὰ ὁποιονδήποτε θέλει νὰ καταγγείλῃ τὸ ἐπιβληθὲν μονοθεϊστικὸ σύστημα, μόνο ποὺ ἀγνοεῖ -ἠθελημένα κατὰ τὴν προσωπική μου γνώμη- τὶς παραδοσιακὲς θρῃσκεῖες ὅλων τῶν λαῶν. 
Τὸ δεύτερο: τὸ Σάββατο 22 Νοεμβρίου, στὶς 11:00π.μ., στὸ Τσάι (Λυκαβηττοῦ καὶ Ἀλ. Σούτσου 19/Κολωνάκι), θὰ συζητήσουμε τὸ βιβλίο τοῦ Ἄρθουρ Μῖλερ: 
Ἀινστάιν-Πικάσο (ἐκδ. Τραυλός, 2002),
στὸ ὁποῖο διερευνῶνται οἱ νέες ἰδέες ποὺ εἰσήγαγαν οἱ δύο κορυφαῖοι -στὴν Ζωγραφικὴ καὶ στὴν Φυσική- καινοτόμο…

ΕΝΑΣ ΓΟΝΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ...

Ἡ ἠχηρὴ παραίτησι τοῦ Ἀνδρέα Ψυχάρη ἀπ' τὸ Κοινοβούλιο δὲν πρέπει νὰ εἰδωθῇ ὡς ἔκπληξι, καθὼς ὁ υἱὸς τοῦ μεγαλοεκδότη τῶν Νέων καὶ τοῦ Βήματος, τοῦ ἰδιοκτήτη τοῦ κρατικοδίαιτου Μεγάρου Μουσικῆς καὶ συνιδιοκτήτη τοῦ κατευθυνόμενου καὶ χρηματοδοτούμενου μὲ "δανεικὰ καὶ ἀγύριστα" ἀπ' τὸ χρηματοπιστωτικὸ σύστημα Μέγκα,εἶπε τὰ νεοφιλελεύθερα αὐτονόητα:
πρῶτον: τὸ πολιτικὸ σύστημα, τῆς Ἀριστερᾶς συμπεριλαμβανομένης, ἀδυνατεῖ "νὰ συνεννοηθῇ ἀκόμη καὶ γιὰ τὰ αὐτονόητα"· προσπαθεῖ νὰ ἐντάξῃ δηλαδὴ καὶ τὸν ΣυΡιζΑ στὸν μνημονιακὸ κύκλο τῆς χρεωκοπίας καὶ τῆς ὑποτέλειας στὶς ἰμπεριαλιστικὲς ἀπαιτήσεις  καί,
δεύτερον, ὅτι εἶναι "ρωμαντικός" (σ.σ. ὅσο καὶ ὁ φίλος του ὁ Κ. Πρετεντέρης...) καὶ ὅτι "θὰ παρανείνῃ ἐνεργὸς πολίτης καὶ θὰ ἀγωνισθῇ καὶ θὰ μάχεται γιὰ νὰ βελτιωθῇ τὸ βιοτικὸ ἐπίπεδο τῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ καὶ ἡ εἰκόνα τοῦ πολιτικοῦ συστήματος", ψηφίζοντας νόμους σὰν τὸν ΕΝΦΙΑ καὶ τοὺς λοιποὺς μνημονιακούς.
Προφανῶς, τὸ κείμενο τῆς παραίτησης τοῦ Ἀνδρέα…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Τὸ Σάββατο 8 Νοεμβρίου, στὶς 5:00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὸ Τσάι (Λυκαβηττοῦ καὶ Ἀλ. Σούτσου 19), γιὰ νὰ συζητήσουμε τὸ πέμπτο καὶ τελευταῖο κεφάλαιο τῆς εἰσαγωγῆς:
Ἡ ἀθανασία τῆς ψυχῆς (σ. 57-61)
ἀπ' τὸ βιβλίο τοῦ Ἰ. Πετράκη Πλάτωνος, Φαίδων (ἐκδ. Ἑστίας).
Στὸ κεφάλαιο αὐτὸ ὁ συγγραφεὺς ἐπισκοπεῖ τὰ τέσσερα ἐπιχειρήματα περὶ τῆς ἀθανασίας τῆς ψυχῆς ἐν συντομίᾳ· τὰ ἐπιχειρήματα τῶν ἐναντίων, τῆς ἀναμνήσεως, τῆς ὁμοιότητος καὶ τῆς κατηγορήσεως στὴν ζωὴ παρουσιάζονται καὶ κρίνονται. Στὸ τέλος, ὁ λόγος δίδεται στὸν ἀναγνώστη, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ μόνος ποὺ μπορεῖ νὰ διαμορφώσῃ ἄποψι περὶ τοῦ θέματος, πάντοτε σύμφωνη μὲ τὰ γενικότερα πιστεύω του.