ΕΝΑΣ ΓΟΝΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ...

Ἡ ἠχηρὴ παραίτησι τοῦ Ἀνδρέα Ψυχάρη ἀπ' τὸ Κοινοβούλιο δὲν πρέπει νὰ εἰδωθῇ ὡς ἔκπληξι, καθὼς ὁ υἱὸς τοῦ μεγαλοεκδότη τῶν Νέων καὶ τοῦ Βήματος, τοῦ ἰδιοκτήτη τοῦ κρατικοδίαιτου Μεγάρου Μουσικῆς καὶ συνιδιοκτήτη τοῦ κατευθυνόμενου καὶ χρηματοδοτούμενου μὲ "δανεικὰ καὶ ἀγύριστα" ἀπ' τὸ χρηματοπιστωτικὸ σύστημα Μέγκα, εἶπε τὰ νεοφιλελεύθερα αὐτονόητα:

πρῶτον: τὸ πολιτικὸ σύστημα, τῆς Ἀριστερᾶς συμπεριλαμβανομένης, ἀδυνατεῖ "νὰ συνεννοηθῇ ἀκόμη καὶ γιὰ τὰ αὐτονόητα"· προσπαθεῖ νὰ ἐντάξῃ δηλαδὴ καὶ τὸν ΣυΡιζΑ στὸν μνημονιακὸ κύκλο τῆς χρεωκοπίας καὶ τῆς ὑποτέλειας στὶς ἰμπεριαλιστικὲς ἀπαιτήσεις  καί,

δεύτερον, ὅτι εἶναι "ρωμαντικός" (σ.σ. ὅσο καὶ ὁ φίλος του ὁ Κ. Πρετεντέρης...) καὶ ὅτι "θὰ παρανείνῃ ἐνεργὸς πολίτης καὶ θὰ ἀγωνισθῇ καὶ θὰ μάχεται γιὰ νὰ βελτιωθῇ τὸ βιοτικὸ ἐπίπεδο τῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ καὶ ἡ εἰκόνα τοῦ πολιτικοῦ συστήματος", ψηφίζοντας νόμους σὰν τὸν ΕΝΦΙΑ καὶ τοὺς λοιποὺς μνημονιακούς.

Προφανῶς, τὸ κείμενο τῆς παραίτησης τοῦ Ἀνδρέα Ψυχάρη δὲν χρήζει ἰδιαιτέρας ἀναλύσεως· τὸ μόνο ποὺ ἀξίζει νὰ ἀνιχνεύσουμε μέσα σ' αὐτό, εἶναι γιατὶ ὁ ἰδιοκτήτης τοῦ ΔΟΛ Σταῦρος Ψυχάρης ἀπαίτησε τὴν παραίτησι τοῦ υἱοῦ του. Οἱ ἀπαντήσεις ποικίλουν καί, σχεδὸν ὅλες, κινοῦνται ἐντὸς τοῦ συμφεροντολογικοῦ πλαισίου, στὸ ὁποῖο ἔχει μάθει νὰ βολεύεται ἡ ἑλλαδικὴ Ὀλιγαρχία καὶ οἱ ἐκπρόσωποί της: ὁ ΑΨ δὲν ὑπουργοποιήθηκε ἀπ' τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ ἢ δὲν διωρίσθηκε κοινοτικὸς ἐπίτροπος ἢ προέβλεψε, ὅτι δὲν θὰ ἐπανεκλεγῇ βουλευτὴς μὲ τὴν ΝΔ καὶ ἄλλα παρόμοια.

Ὅ,τι καὶ νὰ εἰπωθῇ, ἕνα πρέπει νὰ γνωρίζουμε ὅλοι μας: ὁ ΑΨ καταγγέλει τὸ σάπιο πολιτικὸ σύστημα, τὸ ὁποῖο ὑπηρέτησε καὶ ὑπηρετεῖ ἀκόμη κι ἂς μὴν τὸ παραδέχεται, ἀλλὰ ἡ ὑποβαλλόμενη ἄνωθεν παραίτησή του, συνδέεται μὲ τὸ πολιτικό του μέλλον ἐκτὸς ΝΔ, ἴσως δίπλα στὸν ἕτερο ... ἐξυγιαντὴ τοῦ ἰδίου πολιτικοῦ συστήματος, τὸν Σταῦρο Θεοδωράκη, δημιούργημα τοῦ ἰδίου πατρός, τοῦ Σταύρου Ψυχάρη. Μόνο ποὺ ἀπ' τοὺς δύο διαφεύγει κάτι πολὺ σημαντικό: τὸ ἑλλαδικὸ πολιτικὸ σύστημα ἀποτελεῖ ἐποικοδόμημα ἑνὸς συγκεκριμένου οἰκονομικοῦ συστήματος, τὸ ὁποῖο ἐδημιούργησε μετὰ τὸν ἐμφύλιο ἡ ἑλλαδικὴ ὀλιγαρχία καὶ οἱ ἔξωθεν προστᾶτες της.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ