Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Δεκέμβριος, 2014

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Τὸ Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, στὶς 5:00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὴν Ὡραία Ἑλλάδα (Μητροπόλεως 59) καὶ θὰ συζητήσουμε τὸ πρῶτο ἐπιχείρημα τοῦ Σωκράτους στὸν Φαίδωνα, ἀπ' τὸ τὸ 69e (εἰπόντος δὴ τοῦ Σωκράτους ταῦτα) ἔως τὸ 72d (τὰς τῶν τεθνεώτων ψυχὰς εἶναι).
Τὸ μεῖζον καὶ τὸ ἔλαττον, ἡ αὔξησις καὶ ἡ φθίσις, τὸ διακρίνεσθαι καὶ τὸ συγκρίνεσθαι, τὸ ψύχεσθαι καὶ τὸ θερμαίνεσθαι, τὸ ἐγρηγορέναι καὶ τὸ καθεύδειν κ.λπ. ἀποτελοῦν ζεύγη ἐναντίων, τὰ ὁποῖα γιὰ νὰ προσδώσουν κῦρος στὸ ἐν λόγῳ ἐπιχείρημα, προϋποθέτουν κοινὸ ὑποκείμενο· ποιὸ εἶναι αὐτὸ στὸ ζεῦγος ζῆν καὶ τεθνάναι; ἡ προϋπάρχουσα καὶ μεθυπάρχουσα ψυχή.

Διαβάζουμε ἀπ' τὸ βιβλίο τοῦ Δρ Ἰωάννη Πετράκη ΠλάτωνοςΦαίδων (Ἑστία, 2014).

Ο Ν. ΡΩΜΑΝΟΣ ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΤΑΙ

Ἡ ἀντίστασι τοῦ Νίκου Ρωμανοῦ μὲ τὴν συνεχιζόμενη ἀπεργία πείνας δὲν φαίνεται νὰ συγκινῇ τὸ ἐγχώριο καθεστημένο, τὸ ὁποῖο ἔχει ἀπωλέσει πρὸ πολλοῦ ὁποιοδήποτε "φῦλλο συκῆς" τόσο στὴν Τρόικα τῶν δανειστῶν ὅσο καὶ στὴν ἐγχώρια ἐπιχειρηματικὴ διαπλοκή.
Τί ζητεῖ ὁ Νῖκος Ρωμανός; Νὰ σπουδάσῃ, κάνοντας χρῆσι τοῦ σχετικοῦ νόμου περὶ δικαιωμάτων τῶν κρατουμένων. Τί τοῦ ἀπαντᾷ ὁ ἀκροδεξιὸς ὑπ. Δικαιοσύνης; Ὄχι ἢ νὰ σπουδάσῃ μὲ τηλεδιάσκεψι κ.ἄ. λόγια νὰ ἀγαπιόμαστε κατὰ τὸ κοινῶς λεγόμενον, διότι οἱ ἑλληνικὲς φυλακὲς δὲν ἔχουν τὴν ἀπαραίτητη ὑποδομή.
Στὸ διὰ ταῦτα τώρα· ἡ κυβέρνησι καταρρέει καὶ ἀδυνατεῖ νὰ βρῇ τοὺς πολυπόθητους 180, καθὼς ἀκόμη καὶ οἱ πρόθυμοι φοβοῦνται, ὅτι μπορεῖ νὰ ἔχουν τὴν τύχη τοῦ Γ. Καρατζαφέρη καὶ νὰ διαπομπευθοῦν γιὰ μία off-shore τῶν 2-3 ἑκατομυρίων εὐρώ... Ὡς ἐκ τούτου καὶ γιὰ νὰ πείσῃ τὴν Τρόικα τῶν δανειστῶν ὅτι, παρ' ὅλα αὐτὰ κυβερνᾷ, ἀναγκάζεται νὰ ἐξαντλήσῃ ὅλη της τὴν σκληρότητα ἀπέναντι σ' ἕνα παιδί, ποὺ δὲν ἔκανε αἴτησι ἀποφυλάκισης ὅπως ὁ π…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Τὸ Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, στὶς 5:00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὴν Ὡραία Ἑλλάδα (Μητροπόλεως 59) καὶ θὰ συζητήσουμε τὸ δεύτερο εἰσαγωγικὸ μέρος τοῦ Φαίδωνος, ἀπ' τὸ τὸ 61c ἔως τὸ 69e.
Ὁ Σωκράτης τώρα συζητεῖ μὲ τὸν Κρίτωνα, τὸν Κέβητα καὶ τὸν Σιμμία καὶ μᾶς προετοιμάζει ὀντολογικῶς καὶ γνωσιολογικῶς· καθορίζει τὸ περιεχόμενο τοῦ θανάτου, ὡς λύσις καὶ χωρισμὸς ψυχῆς ἀπὸ σώματος (67d), τῆς φιλοσοφίας, ὡς μελέτη θανάτου (67e) καὶ τῆς σωφροσύνης, ὡς περιορισμὸ τῶν ἐπιθυμιῶν τοῦ σώματος (68c). Ὁ ἀφεστιασμὸς στὸ σῶμα θὰ τὸν βοηθήσῃ στὴν γνωσιολογική του θέσι περὶ τοῦ μὴ ἀκριβοῦς τῶν αἰσθήσεων (65b) καὶ τὴν καθαρότητα τοῦ διανοεῖσθαι (65e).

Διαβάζουμε ἀπ' τὸ βιβλίο τοῦ Δρ Ἰωάννη Πετράκη ΠλάτωνοςΦαίδων (Ἑστία, 2014).

ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΘΕΪΣΜΟΣ (ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄)

6. Η ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΩΣ ΑΛΛΟΘΙ
Τὰ πολλὰ σωσμένα κείμενα τῆς πλατωνικῆς φιλοσοφίας, στὰ ὁποῖα παρουσιάζεται ἡ διδασκαλία ἐν ἐξελίξει τοῦ ἱδρυτῆ τῆς Ἀκαδημείας, ἐν συνδυασμῷ μὲ τὴν ἡμιμάθεια τῶν ἡγητόρων τοῦ Γ΄ Ράιχ ἀρκοῦσαν γιὰ νὰ δημιουργήσουν ἐκλεκτικὲς στρεβλώσεις στὴν ἑρμηνεία τοῦ Ἀθηναίου φιλοσόφου. Ἡ συμπάθεια τοῦ Πλάτωνος πρὸς τὸ σπαρτιατικὸ σύστημα, τὸν κοινοτισμὸ καὶ τὴν αὐστηρότητα τοῦ ὁποίου ὑπεστήριζαν οἱ Ναζί, ἀλλὰ καὶ ἡ συγγένειά του μὲ τὸν Κριτία, τὸν ἐκ τῶν τριάκοντα[1], ἀρκοῦσαν γιὰ νὰ ἐνταχθῇ, μαζὺ μὲ τὸν Ὅμηρο, τὸν Θουκυδίδη καὶ τὸν Ξενοφῶντα στὴν ἐγκύκλιο παιδεία τῆς ἐθνικοσοσιαλιστικῆς Γερμανίας[2]. Ἡ προπαγάνδα ὅμως, ἀπαιτεῖ πιὸ “καθαρὲς” ἐπισημάνσεις· ὁ H. Holtorf, στὴν εἰσαγωγή του στὰ ἀποσπάσματα τῆς Πολιτείας τῆς μέσης ἐκπαίδευσης, θεωρεῖ τὸν Πλάτωνα κάτι σάν ... πρόγονο τοῦ Φύρερ:
ἡ μάχη ποὺ δίνει σήμερα ὁ Ἀδόλφος Χίτλερ (σ.σ. ἐνάντια στὸν ἐκφυλισμὸ τοῦ λαοῦ του, ἐνάντια στὸ καταστροφικὸ πνεῦμα τοῦ ἀπολύτου ὀλέθρου...) ἔχει τὸν ἴδιο ὑψηλὸ στόχο. τὰ λόγια τ…