Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουάριος, 2015

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΠΕΡΧΕΤΑΙ!

Λίγες ὧρες ἀπέμειναν γιὰ τὴν πρωθυπουργία τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ· ὁ Μεσσήνιος πολιτικὸς ἑτοιμάζεται νὰ ἀποχωρήσῃ ἀπὸ τὸ Μέγαρο Μαξίμου, παίρνοντας μαζύ του ἢ ἐξαφανίζοντας στὸν καταστροφέα ἐγγράφων ποὺ παρήγγειλε τελευταῖα, ὅλα τὰ ἔγγραφα ποὺ θὰ φανέρωναν καὶ στὸν πλέον δύσπιστο συνέλληνα τὸν δωσιλογισμό του. 
Ἡ πρωθυπουργία του, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, κληροδοτεῖ στὸν Ἀλέξη Τσίπρα, ἀναμενόμενο μεγάλο νικητῆ τῶν ἐκλογῶν, οἰκονομικὸ χάος· διπλάσιο χρέος ἀπ' αὐτὸ τοῦ 2009, ἐνδεικτικὸ τῆς καταστροφικῆς πολιτικῆς ποὺ ἀκολουθήθηκε ἀπ' τὰ τρία πρωθυπουργικὰ ἀνδρείκελα (ΓΑΠ, Παπαδήμ(ι)ο καὶ Σαμαρᾶ), διάλυσι τῆς, ὅποιας ἀπέμεινε, παραγωγικῆς βάσης τῆς χώρας, πλήρη ἔλλειψι ρευστότητας στὰ κρατικὰ ταμεῖα κ.ἄ. ἐπίσης τραγικά, τὰ ὁποῖα νοιώθει ὁ πολίτης στὴν καθημερινότητά του.
Ἀπὸ τὴν διαφορὰ τῶν ποσοστῶν ΣύΡιζΑ καὶ ΝΔ θὰ ἐξαρτηθῇ καὶ ἡ παραμονή του ἢ ὄχι στὴν ἡγεσία τῆς παράταξης ποὺ ἵδρυσε ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς, ἀλλὰ λίγη σχέσι ἔχει μὲ τὴν σημερινὴ ΝΔ. Ἡ προεκλογική του ἐκστρατεία κρίνεται ἀπολύ…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 17 Ἰανουαρίου, στὶς 5:00μμ, θὰ συναντηθοῦμε στὴν Ὡραία Ἑλλάδα (Μητροπόλεως 59, Μοναστηράκι) καὶ θὰ συζητήσουμε τὸ τρίτο ἐπιχείρημα γιὰ τὴν ἀθανασία τῆς ψυχῆς (78b-84b).
Ἡ μερικὴ ἀποδοχὴ τῆς ἐπιχειρηματολογίας τοῦ Σωκράτους, ἐκ μέρους τοῦ Σιμμία, ὁδηγεῖ τὸν Ἀθηναῖο φιλόσοφο στὴν διατύπωση τῆς τρίτης ἀποδείξεως, γιὰ τὴν ὁποίαν ὅμως μᾶς προϊδέασε στὸ ἐπιχείρημα τῆς ἀναμνήσεως, ἀναφερόμενος σὲ αὐτὸ τὸ ἴσον. Ὁ τρόπος τῆς ἀναλύσεως παραμένει ἴδιος κι ἔχει ὡς ἑξῆς:
πρῶτον, ἡ πρότασις, ἂν καὶ ὄχι ὡλοκληρωμένη, λόγῳ τῆς ἀτελοῦς διατυπώσεως τοῦ ἀποδεικτέου, ἀφορᾷ στὴν ἀθάνατη ψυχή, γιὰ τὴν ὁποίαν θὰ ἐξετασθῇ τόσο ἡ τύχη της μετὰ θάνατον ὅσο κι ἐὰν διαλύεται: τῷ ποίῳ τινὶ ἄρα προσήκει τοῦτο τὸ πάθος πάσχειν, τὸ διασκεδάννυσθαι καὶ ὑπὲρ ποίου τινὸς δεδιέναι μὴ πάθῃ αὐτὸ καὶ τῷ ποίῳ τινί· καὶ μετὰ τοῦτο αὗ ἐπισκέψασθαι πότερον ψυχή ἐστι καὶ ἐκ τούτων θαρρεῖν ἢ δεδιέναι ὑπὲρ τῆς ἡμετέρας ψυχῆς (78b), δεύτερον, ἡ ἔκθεσις, στὴν ὁποίαν ὡς δεδομένο καταγράφεται (ὑπενθυμίζεται) ὁ διαχω…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Τὸ Σάββατο 10 Ἰανουαρίου, στὶς 5:00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὴν Ὡραία Ἑλλάδα (Μητροπόλεως 59) καὶ θὰ συζητήσουμε τὸ δεύτερο ἐπιχείρημα τοῦ Σωκράτους στὸν Φαίδωνα, ἀπ' τὸ τὸ 72e (καὶ μήν, ἔφη ὁ Κέβης ὑπολαβών) ἔως τὸ 78b (καλῶς ἔφη λέγεις).
Λίγα λόγια γιὰ τὴν ἀνάμνησιν καὶ τὴν διάρθρωσι τοῦ ἐπιχειρήματος· σταχυολογοῦμε τὰ πιὸ σημαντικά:
πρῶτον, τὴν βασικὴ πρότασιν: ἀνάκη που ἡμᾶς ἐν προτέρῳ τινὶ χρόνῳ μεμαθηκέναι ἃ νῦν ἀναμιμνῃσκόμεθα. τοῦτο δὲ ἀδύνατον, εἰ μὴ ἦν που ἡμῖν ἡ ψυχὴ πρὶν ἐν τῷδε τῷ ἀνθρωπίνῳ εἴδει γενέσθαι (72e), τὴν ὁποίαν συνδέει μὲ τὸν πρωτοεμφανιζόμενο ὅρο ἀπόδειξις, ὅταν ὁ Σιμμίας ἐρωτᾷ τὸν Κέβητα: ποῖαι τούτων αἱ ἀποδείξεις (73a),
δεύτερον, τὴν προαναφερθεῖσα ὑπόμνησι τοῦ Κέβητος στὸν Σωκράτη (μάθησις-ἀνάμνησις) καὶ τὸ ὅτι ἡ ἀνάμνησις ἐπιδέχεται ὡς ἔκθεσιν τὴν διαλεκτικὴ διαδικασία (ἐάν τις καλῶς ἐρωτᾷ) καὶ τὴν ἐπιστήμη τῶν διαγραμμάτων, τὴν Γεωμετρία (73a, b), ὅπως ἀκριβῶς ἔχει ἐπισημανθῆ καὶ στὸν Μένωνα, τρίτον, τὴν ζήτησι συμφωνίας ἐκ μέρους τοῦ Σωκράτους ἀπὸ τοὺς Κ…

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΝ ΟΨΕΙ: ΑΝΕΥ ΦΟΒΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΑΘΟΥΣ

Ἡ ἀποτυχία τῶν πολιτικῶν ἐκπροσώπων τῶν μνημονίων ὑποταγῆς στὸ Δ΄ Ράιχ ὡδήγησε τὴν χώρα στὶς ἐκλογὲς τῆς 25ης Ἰανουαρίου, μὲ ὅ,τι καλὸ αὐτὸ συνεπάγεται. Μόνο, ποὺ τὸ ὑπὸ διαμόρφωσιν σκηνικὸ εἶναι ἐντελῶς διαφορετικὸ ἀπ' τὴν Ἄνοιξι τοῦ 2012 καὶ νέες δυνάμεις (δῆθεν ἄφθαρτες) ἔχουν ἀντικαταστήσει τὶς παληὲς καὶ ἤδη χρησιμοποιημένες. Πῶς διατάσσεται τὸ νέο πολιτικὸ σύστημα καὶ τί ἀναμένει; 
ΣύΡιζΑ: εἶναι πλέον τὸ πρῶτο κόμμα καὶ ἀναμένει τὴν πρώτη ἐντολὴ σχηματισμοῦ κυβέρνησης· στὰ "σύν" του ἡ φρεσκάδα τοῦ νέου ποὺ φέρει καὶ ἡ μαχητικὴ διάθεση τῆς Ἀριστερᾶς, ἰδιαιτέρως ἡ εὐαισθησία της γιὰ τὴν διαλυμένη ἑλληνικὴ κοινωνία ἀπ' τὶς νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις τοῦ ΠαΣοΚ καὶ τῆς ΝΔ, ἐνῷ στὰ "μεῖον" του, ἡ πολυγλωσσία καὶ ἡ ἀπειρία τῶν οἰκονομικῶν του στελεχῶν γιὰ τὸ πῶς θὰ διαπραγματευθῇ μὲ τὴν διεθνῆ τοκογλυφία καὶ τὸ εὐρώ.
ΝΔ: ἑτοιμάζεται γιὰ τὸν νέο της ρόλο, αὐτὸν τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως· ἀπ' τὴν ποσοστιαία διαφορὰ μὲ τὸν ΣύΡιζΑ θὰ κριθῇ τὸ μέλλον …