ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΝ ΟΨΕΙ: ΑΝΕΥ ΦΟΒΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΑΘΟΥΣ

Ἡ ἀποτυχία τῶν πολιτικῶν ἐκπροσώπων τῶν μνημονίων ὑποταγῆς στὸ Δ΄ Ράιχ ὡδήγησε τὴν χώρα στὶς ἐκλογὲς τῆς 25ης Ἰανουαρίου, μὲ ὅ,τι καλὸ αὐτὸ συνεπάγεται. Μόνο, ποὺ τὸ ὑπὸ διαμόρφωσιν σκηνικὸ εἶναι ἐντελῶς διαφορετικὸ ἀπ' τὴν Ἄνοιξι τοῦ 2012 καὶ νέες δυνάμεις (δῆθεν ἄφθαρτες) ἔχουν ἀντικαταστήσει τὶς παληὲς καὶ ἤδη χρησιμοποιημένες. Πῶς διατάσσεται τὸ νέο πολιτικὸ σύστημα καὶ τί ἀναμένει; 

ΣύΡιζΑ: εἶναι πλέον τὸ πρῶτο κόμμα καὶ ἀναμένει τὴν πρώτη ἐντολὴ σχηματισμοῦ κυβέρνησης· στὰ "σύν" του ἡ φρεσκάδα τοῦ νέου ποὺ φέρει καὶ ἡ μαχητικὴ διάθεση τῆς Ἀριστερᾶς, ἰδιαιτέρως ἡ εὐαισθησία της γιὰ τὴν διαλυμένη ἑλληνικὴ κοινωνία ἀπ' τὶς νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις τοῦ ΠαΣοΚ καὶ τῆς ΝΔ, ἐνῷ στὰ "μεῖον" του, ἡ πολυγλωσσία καὶ ἡ ἀπειρία τῶν οἰκονομικῶν του στελεχῶν γιὰ τὸ πῶς θὰ διαπραγματευθῇ μὲ τὴν διεθνῆ τοκογλυφία καὶ τὸ εὐρώ.

ΝΔ: ἑτοιμάζεται γιὰ τὸν νέο της ρόλο, αὐτὸν τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως· ἀπ' τὴν ποσοστιαία διαφορὰ μὲ τὸν ΣύΡιζΑ θὰ κριθῇ τὸ μέλλον τοῦ ἀπερχομένου Πρωθυπουργοῦ. Παραμένει ὁ κατ' ἐξοχὴν ἐκπρόσωπος τοῦ ἑλλαδικοῦ παρασιτισμοῦ (ἐφοπλιστές, καναλάρχες, ἐργολάβοι), χωρὶς συνεταίρους καὶ μὲ μοναδικό της ὅπλο τὸν φόβο, τὸν ὁποῖον θὰ καλλιεργοῦν ἀπ' τὰ ΜΜΕ τῆς διαπλοκῆς, ἐκτὸς τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ὁ Σπυρίδων-Ἄδωνις Γεωργιάδης, ὁ Μαυρουδῆς Βορίδης καὶ οἱ λοιποὶ φαιδροὶ ἐκπρόσωποι τῆς ξενόδουλης Ὀλιγαρχίας. Οὐδεμία σχέσι μὲ τὸ κόμμα ποὺ ἵδρυσε ὁ Κ. Καραμανλῆς καὶ μ' αὐτὸ ποὺ κυβερνοῦσε τὴν πενταετία 2004-2009.

ΠαΣοΚ: σὲ κατάσταση πλήρους ἀποσυνθέσεως πληρώνει τὶς νεοφιλελεύθερες ἐπιλογὲς τῶν ΓΑΠ καὶ Β. Βενιζέλου· ἐὰν ὁ ΓΑΠ δημιουργήσῃ νέο κόμμα (σχεδὸν βέβαιο) θὰ ὑπερκεράσῃ λόγῳ τοῦ ὀνόματος τὸν φθαρμένο συνεταῖρο τοῦ Σαμαρᾶ, ὁ ὁποῖος κινδυνεύει νὰ μείνει ἐκτὸς Βουλῆς, ὁπότε μᾶλλον πρέπει νὰ ἑτοιμάζεται νὰ συναντήσῃ τὸν Ἄκη Τσοχατζόπουλο στὸν Κορυδαλλό...

Χρυσῆ Αὐγή: τὸ νεοναζιστικὸ μόρφωμα ἔχει ἀκαθόριστο ἐκλογικὸ ποσοστό, καθὼς οἱ στημένες δημοσκοπήσεις δὲν τὴν "πᾶνε"· τὸ μὴ "δεμένο" κατηγορητήριο ἐναντίον τῶν ἐγκλείστων βουλευτῶν της καὶ ἡ ἀθώωσι τῶν δύο, ποὺ κατὰ σύμπτωσιν (...) ἐψήφισαν Σταῦρο Δήμα γιὰ Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, μᾶλλον θὰ τῆς πιστωθοῦν.

Τὸ Ποτάμι: δημιούργημα τῶν μεγάλων συμφερόντων, ἕνα κόμμα ποὺ δὲν ἐκφράζει τίποτε συγκεκριμένο, παρὰ τὴν ἀγωνία τῶν χρεοκωπημένων ΜΜΕ νὰ καλυφθῇ τὸ κενὸ τῆς ΔημΑρ. Ἡ συσστράτευσι στὸ πλευρὸ τοῦ Στ. Θεοδωράκη τῶν ὑπολειμμάτων τῆς πολιτικῆς Μπ. Λυκούδη, Γρ. Ψαριανοῦ, Γρ. Βαλλιανάτου, Π. Τατσόπουλου κ.ἄ. φαιδροτήτων δεικνύει τὸν λόγο συγκροτήσεως αὐτῶν τῶν θνησιγενῶν πολιτικῶν σχηματισμῶν.

ΔημΑρ: χρησιμοποιήθηκε ἀπ' τὸ Σύστημα γιὰ νὰ ἀνασχέσῃ τὴν πρωτιὰ τοῦ ΣύΡιζΑ τὸ 2012 καὶ γιὰ νὰ δώσῃ ἀριστερὸ ἄλλοθι στὴν νεοφιλελεύθερη κυβέρνησι Σαμαρᾶ· καὶ τώρα; Πετιέται ἀπ' τοὺς ἴδιους τοὺς ὑποστηρικτές της στὸν κάλαθο τῶν ἀχρήστων, ὅπως ἀκριβῶς καὶ ὁ πάλαι ποτὲ ΛαΟΣ. Ἡ χρῆσι της πρέπει νὰ ἀποτελέσῃ μάθημα (καὶ πάθημα) γιὰ ὅλους τοὺς Ἀριστερούς.

ΑνΕλλ: παραμένει τὸ μοναδικὸ κόμμα τοῦ Κοινοβουλίου μὲ σταθερὴ γραμμή· παρὰ τὴν συνέπειά του καὶ τὸν ἀγῶνα του γιὰ τὰ χρηματιστηριακὰ παιγνίδια τῆς Οἰκογενείας Παπανδρέου εἰς βάρος τῆς χώρας μας, θὰ παλαίψῃ γιὰ τὴν ἐπιβίωσι. Θεωρεῖται καὶ ὀρθῶς, ὁ πιὸ συνεπὴς σύμμαχος τοῦ ΣύΡιζΑ, γι' αὐτὸ καὶ δέχεται συνεχεῖς "τρικλοποδιές", ὅπως ἡ σημερινὴ ἀπ' τὸν τ. βουλευτῆ τους Γιάννη Δημαρᾶ. Εἶναι δυνατὸν νὰ ἐκλεγῇ μόνος του βουλευτὴς ὁ Δημαρᾶς; Δὲν ὑπάρχει περίπτωσι. Τότε γιατί θέλει νὰ ἐξασθενήσῃ τοὺς ΑνΕλλ; Μὰ γιὰ νὰ δυσκολέψῃ τὴν εἴσοδό τους στὴν Βουλή.

ΚΚΕ: στὰ ἴδια, μὲ ἕνα ποσοστὸ συνεχῶς μειούμενο κι ἕνα μέτωπο ἀνοιχτό· τὸν ΣύΡιζΑ...

Τί μέλλει γενέσθαι; Ὀψόμεθα... Στὸ κρίσιμο διάστημα ἀπ' τὶς 25 Ἰανουαρίου (ἐκλογές) ἔως τὶς 28 Φεβρουαρίου (ὅλως ... τυχαίως τὸ συμφωνηθὲν τέλος παρατάσεως Μνημονίου) θὰ φανοῦν πολλά. Ἕνα θεωρῶ βέβαιον· ὅτι ἡ ἐκστρατεία τοῦ φόβου ἀπὸ τὰ χρεωκοπημένα κανάλια τῆς διαπλοκῆς ἐναντίον συγκεκριμένων ὁμάδων τοῦ πληθυσμοῦ θὰ ἐνταθῇ. Ἂς μὴν τοὺς κάνουμε τὴν χάρι αὐτὴν τὴν φορά!

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ