ΣΥΝΑΝΤΗΣΙ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, στὶς 5:00μμ, θὰ συναντηθοῦμε στὴν Ὡραία Ἑλλάδα (Μητροπόλεως 59, Μοναστηράκι) καὶ θὰ συζητήσουμε γιὰ τὴν μισολογία (88c-91c).

Τί εἶναι ὅμως ἡ μισολογία καὶ γιατί ἐπιμένει ὁ Σωκράτης στὴν διαλεύκανσι τοῦ ὅρου αὐτοῦ; Στὴν Ἀθήνα τοῦ 4ου αἰῶνος ἡ διδασκαλία τῶν Σοφιστῶν, ἰδιαιτέρως ἡ μεταβολὴ ἀπ' τὸν ἥττω στὸν κρείττω λόγον (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, Ῥητορική, 1402a, 23) ἔχει δημιουργήσει τοὺς δισσοὺς λόγους, δηλαδὴ τὴν συναλήθευσι μιᾶς προτάσεως καὶ τῆς ἀντιφατικῆς της, τῆς Α καὶ τῆς ~Α.

Σὲ τί ὀφείλεται αὐτό; Κατὰ πρῶτον, στὴν προβληματικὴ γνῶσι τῶν συλλογιστικῶν σχημάτων, καθὼς δὲν τὰ ἔχει διατυπώσει ἀκόμη ὁ Ἀριστοτέλης στὰ Ἀναλυτικῶν Πρότερα καί, κατὰ δεύτερον, στὴν σοφιστικὴ διδασκαλία, στὴν ὁποίαν ἀκολουθοῦν οἱ περὶ τοὺς ἀντιλογικοὺς λόγους διατρίψαντες (Φαίδων, 90b,c). Γι' αὐτὸ καὶ ὁ συνομιλητὴς τοῦ Φαίδωνος, ὁ Ἐχεκράτης (Πυθαγόρειος μαθηματικός) διαπιστώνει, ὅτι μετὰ τὴν διατύπωσι τῶν τριῶν ἐπιχειρημάτων τοῦ Σωκράτους καὶ τῶν δύο ἐνστάσεων τοῦ Κέβητος καὶ τοῦ Σιμμία, ἡ συζήτησι: εἰς ἀπιστίαν καταπέπτωκε (88d). Ὁ Σωκράτης θεωρεῖ τὴν μισολογία αὐτὴ ἀντίστοιχη τῆς μισανθρωπίας (89d), στὴν ὁποίαν περιπίπτουν αὐτοὶ ποὺ ἀπογοητεύονται ἀπ' τοὺς συνανθρώπους τους, ἐπειδὴ ἀγνοοῦν τὸν ἀνθρώπινο χαρακτῆρα.


Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς μισολογίας, θὰ θυμηθοῦμε τὰ συλλογιστικὰ σχήματα τοῦ Ἀριστοτέλους, τῶν δύο προκειμένων καὶ τοῦ συμπεράσματος, ἰδιαιτέρως τὸ πρῶτο, ὅπως αὐτὰ διατυπώθηκαν στὰ Ἀναλυτικῶν Πρότερα· θὰ ἐπιμείνουμε στὸ συλλογιστικὸ σχῆμα barbara γράμματα, τῶν τριῶν καταφατικῶν προτάσεων, τὸ ὁποῖο θὰ συναντήσουμε στὴν τετάρτη ἀπόδειξι γιὰ τὴν ἀθανασία τῆς ψυχῆς.


Διαβάζουμε ἀπ' τὸ βιβλίο τοῦ Δρ Ἰωάννη Πετράκη, Πλάτωνος Φαίδων (Ἑστία, 2014).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΟΥΣΟΥΛΗ, Στ. (2001), Ἡ ἀριστοτέλεια συλλογιστική, σσ. 89.
ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ, ΕΥ. (2004), Πλάτωνος Φαίδων, σ. 23, Ζαχαρόπουλος.
TAYLOR, E. A. (2006), ΠλάτωνΜΙΕΤ, σ. 235.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ