ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

Τὰ πρῶτα δείγματα τῆς πρωθυπουργίας τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα εἶναι πολὺ θετικὰ καὶ δείχνουν, τὸ τί θὰ ἐπακολουθήσῃ: 

ὁ πολιτικὸς ὅρκος, ὡς ἀναγκαία προϋπόθεσι τῆς θρῃσκευτικῆς ἐλευθερίας, τὴν ὁποίαν πρέπει τὸ κράτος νὰ παράσχῃ στοὺς πολῖτες, ἔναντι τῶν ἐπιόρκων πρώην πρωθυπουργῶν καὶ ὑπουργῶν, οἱ ὁποῖοι ὁρκιζόμενοι στὸ Εὐαγγέλιο ξεπούλησαν τὴν χώρα μας,
τὸ ξεπούλημα τῶν ὑπουργικῶν αὐτοκινήτων, τῆς ὑπουργικῆς λιμουζίνας τῶν 750.000€ τῶν Γ. Παπακωνσταντίνου καὶ Β. Βενιζέλου, συμπεριλαμβανομένης,
ἡ πραγματικὴ διαπραγμάτευσι μὲ τοὺς "ἑταίρους", γιὰ τὸ ὕψος τοῦ χρέους τῆς χώρας καὶ γιὰ τὸν τρόπο, ποὺ αὐτὸ θὰ ἐξυπηρετηθῇ,
ἡ κατάθεσι στεφάνου στὰ Ἴμια ἀπ' τὸν Πᾶνο Καμμένο πρὸς τιμὴν τῶν ἀδικοχαμένων ἀξιωματικῶν,
ἡ ἐπισήμανσι τῶν ἀντιδημοκρατικῶν λειτουργιῶν τῶν ὀργάνων τῆς ΕΕ, ὅταν τὸ Συμβούλιο τῶν Ὑπουργῶν τῶν Ἐξωτερικῶν συναποφάσισε, ἐρήμην τῶν περισσοτέρων χωρῶν, τὴν καταδίκη τῆς Ρωσίας γιὰ τὴν στάσι της στὸ οὐκρανικὸ ζήτημα,

ἀποτελοῦν σαφῆ δείγματα μίας ἄλλης πολιτικῆς. Ἡ χώρα ἔχει ἀλλάξει σελίδα καὶ περνᾷ μὲ γοργὰ βήματα ἀπ' τὴν ἀναξιοπιστία καὶ τὴν ἐθελοδουλεία, στὴν ἀνάκτησι τῆς ἐθνικῆς ἀξιοπρέπειας. 

Μποροῦμε νὰ αἰσιοδοξοῦμε; Βεβαίως. Ἂν καὶ εἶναι ἀκόμη νωρίς, ἕνας νέος ἄνεμος πνέει σ' ὅλη τὴν χώρα. Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ἐπωμίζεται τὴν μεγάλη εὐθύνη, νὰ ἀπαλλάξῃ τὴν χώρα ἀπ' τὰ δεσμὰ τοῦ ἀπεχθοῦς χρέους. Εἴμαστε ὅλοι μαζύ του!!!

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ