ΝΙΚΗ Ἢ ΕΠΩΔΥΝΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ;

Ἡ συμφωνία ποὺ ὑπεγράφη στὸ Eurogroup τῆς προηγουμένης Παρασκευῆς 20 Φεβρουαρίου, δὲν εἶναι δυνατὸν ἀκόμη νὰ ἀξιολογηθῇ, καθὼς ὑπολείπονται δύο παράγοντες, ἕνας ἄμεσος ἔως τὴν προσεχῆ Δευτέρα, τὴν λεγομένη καὶ ... καθαρὰ κι ἕνας δεύτερος σὲ ὁρίζοντα τετραμήνου σὺν τὶς ἐπικυρώσεις ἀπ' τὰ ἐθνικὰ κοινοβούλια ὅλων τῶν χωρῶν τῆς Εὐρωζώνης.

Φαίνεται, ὅτι ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνησι ὑπέκυψε ἐν μέρει στοὺς γερμανικοὺς ἐκβιασμούς, ἰδιαιτέρως στὴν λεγομένη πιστωτικὴ ἀσφυξία καὶ δὲν ἐπιχείρησε τὴν γενικευμένη σύγκρουσι ἔως ἐσχάτων. Τί δὲν θὰ καταφέρῃ νὰ ἀποφύγῃ; Τὸν ἔλεγχο ἀπὸ τοὺς "θεσμοὺς" ὅπως γράφεται, δηλαδὴ ἀπὸ τοὺς προϊσταμένους τῆς Τρόικα (ΕΚΤ καὶ ΔΝΤ). 

Ἂς δοῦμε ὅμως καὶ τί κέρδησε· πρῶτον, νὰ φέρῃ ἔως αὔριο προτάσεις ἐναλλακτικῶν μέτρων γιὰ τὸν ἐκσυχρονισμὸ τοῦ Δημοσίου, τὴν πάταξι τῆς φοροδιαφυγῆς κ.λπ., τὰ ὁποῖα πολὺ ἀμφιβάλλουμε ὅτι θὰ γίνουν ἀποδεκτὰ ἀπὸ τοὺς ἰμπεριαλιστικοὺς μηχανισμούς, εὐρωπαϊκοὺς καὶ ἀμερικανικούς καί, δεύτερον, νὰ καταφέρῃ ἐντὸς τετραμήνου νὰ πείσῃ τοὺς πιστωτές της γιὰ τὸ ἐναλλακτικό της σχέδιο, τὸ ὁποῖο, ὅπως ἔχει δεσμευθῆ θὰ ἀνακουφίσῃ τόν, ἐπὶ πενταετίαν δοκιμαζόμενο, ἑλληνικὸ λαό.

Ἡ γνώμη μας παραμένει σταθερή: οἱ ἰμπεριαλιστικοὶ μηχανισμοὶ θὰ χρησιμοποιήσουν, στὴν καλλίτερη τῶν περιπτώσεων, τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνησι, γιὰ νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὰ παράσιτα τῆς ἡμεδαπῆς, προκειμένου νὰ κάνουν τὶς δουλειές τους ἀπ' εὐθείας, δίχως "ἐνδιαμέσους" καὶ ἀμέσως μετὰ θὰ προσπαθήσουν νὰ βροῦν τὴν εὐκαιρία νὰ ἀπαλλαγοῦν καὶ ἀπ' τὴν ἐνοχλητικὴ κυβέρνησι Τσίπρα, ἀφοῦ ἐν τῷ μεταξὺ θὰ τὴν ἔχουν φθείρει μέσῳ τῶν χρεοκωπημένων καὶ πλήρως ἐξωνημμένων ΜΜΕ· ὅσο γιὰ τὰ "ἰσοδύναμα μέτρα" τοῦ Βαρουφάκη, αὐτὰ δὲν πρόκειται νὰ πείσουν κανέναν. Σκοπὸς τῆς ἐπιδρομῆς ἀπὸ τὸ 2010 καὶ μετὰ παραμένει ἕνας: ἡ ἀφαίμαξι τῶν μικρομεσαίων στρωμάτων τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας καὶ ἡ μεταφορὰ αὐτῶν τῶν χρημάτων στὸν Βορρᾶ. Ἡ κυβέρνησι τῆς Ἀριστερᾶς ἂς ἔχῃ κατὰ νοῦν μόνο τὴν σύγκρουσι.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ