ΣΥΝΑΝΤΗΣΙ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 28 Μαρτίου, στὶς 5:00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὴν Ὡραία Ἑλλάδα (Μητροπόλεως 59) καὶ θὰ συζητήσουμε τὴν ἀπάντησι τοῦ Σωκράτη στὸν Κέβητα (95e-102a).

Ἡ ἀπάντησι αὐτὴ ἑδράζεται σὲ δύο βασικὲς ἀρχές, τὶς ὁποῖες ἀνακάλυψε ὁ Σωκράτης ἐρευνῶντας τὰ ἔργα τῶν προγενεστέρων (φυσικῶν) φιλοσόφων ἢ τὸ περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς μέγα πρόβλημα τῆς ἐποχῆς: πρώτη ἀρχὴ ἀποτελεῖ ὁ λεγόμενος δεύτερος πλοῦς (99d), ἡ ἀλλαγὴ πορείας, στὴν ὁποίαν ἐξαναγκάσθηκε νὰ ἀκολουθήσῃ, λόγῳ τοῦ ἀδιεξόδου ποὺ ὡδηγήθηκε μελετῶντας τὰ ἔργα τῶν φυσικῶν φιλοσόφων, τοῦ Ἀναξαγόρα συμπεριλαμβανομένου καὶ δεύτερη, ἡ ὑπόθεσις τοῦ ἐρρωμενεστάτου λόγου (100a), τὴν ὁποίαν θεωρεῖ ὑποχρεωτικὴ γιὰ τὴν πρωτοποριακή του μέθοδο. Ἡ ἀληθοτιμὴ τοῦ λόγου αὐτοῦ θὰ τὸν ὁδηγήσῃ σὲ ὀρθὸ ἢ ἐσφαλμένο τελικὸ συμπέρασμα, τὸ ὁποῖο θὰ κρίνῃ τὴν ἐπανάληψι ἢ τὸ τέλος τῆς διαδικασίας.

Διαβάζουμε ἀπ' τὸ βιβλίο τοῦ δρ Ἰ. Πετράκη, Πλάτωνος Φαίδων, ἐκδ. Βιβλιοπωλείου τῆς Ἑστίας καὶ ἀπὸ τὴν συναφῆ βιβλιογραφία.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ