ΟΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΑΓΑΘΟ

Τὴν ἑπομένη ἑβδομάδα Σάββατο 28 καὶ Κυριακὴ 29 Μαρτίου, θὰ πραγματοποιηθῇ στὸ 2ο Πειραματικό-Πρότυπο Σχολεῖο Ἀθηνῶν (κοντὰ στὸν σταθμὸ τοῦ ΜΕΤΡΟ "Ἀμπελόκηποι") ἐπιστημονικὴ διημερίδα, μὲ θέμα: 

Οἱ θετικὲς ἐπιστῆμες, ὡς πολιτισμικὸ ἀγαθό

Στὸ πλαίσιο τῆς διημερίδας αὐτῆς ὁ Κωνσταντῖνος Σταυρόπουλος θὰ μιλήσῃ, τὴν Κυριακὴ 29 Μαρτίου, στὶς 11:00π.μ., μὲ θέμα:

Ἡ Λογικὴ στὸν Πλάτωνα καὶ στὸν Ἀριστοτέλη

Ὁ Ἀριστοτέλης στὸ Περὶ σοφιστικῶν ἐλέγχων (183b, 36 καὶ 184b, 2) ἐκτιμᾷ τήν, ὄντως σημαντική, προσφορά του στὴν Λογική μὲ τὶς ἀπόλυτες ἐκφράσεις: οὐδὲν παντελῶς ὑπῆρχεν καὶ περὶ δὲ τοῦ συλλογίζεσθαι παντελῶς οὐδὲν εἴχομεν πρότερον. Ὅμως, ἡ φιλοσοφικὴ ἔρευνα τὸν διαψεύδει, καθὼς ὁ Παρμενίδης εἶχε διατυπώσει τὶς τέσσερις ἀρχὲς τῆς Λογικῆς, ὁ Ζήνων ἀπεδείκνυε προτάσεις, χρησιμοποιῶντας τὴν ὑπόθεσιν καὶ τὴν μέθοδο τῆς ἐμμέσου ἀποδείξεως (Παρμενίδης, 127d, e) καί, ὁ ἐπὶ εἰκοσαετίαν διδάσκαλός του στὴν Ἀκαδημεία, ὁ Πλάτων, στοὺς διαλόγους: Χαρμίδης, Ἴων, Φαίδων, Πολιτεία, Θεαίτητος, Φίληβος τά, ἀντίστοιχα τῶν εὐκλειδείων κοινῶν ἐννοιῶν, ὁμολογήματα, τὰ συλλογιστικὰ σχήματα γράμματαbarbara, ἔγραψεcelarent, τὴν μέθοδο τῆς ἐπαγωγῆς καί, κυρίως, τὰ ἕξι μέρη τῶν ἀποδείξεων τοῦ Εὐκλείδη (τῆς γνωστῆς μας ἀναλύσεως) τὰ ὁποῖα ἀναφέρει ὁ Νεοπλατωνικὸς φιλόσοφος Πρόκλος στὸ Εἰς τὸ πρῶτον τῶν Εὐκλείδου Στοιχείωνπρότασις, ἔκθεσις, διορισμός, κατασκευή, ἀπόδειξις καὶ συμπέρασμα. Τί εἶναι ἐκεῖνο ὅμως ποῦ διαφοροποιεῖ τὸν Ἀριστοτέλη ἀπ’ τοὺς προγενεστέρους του φιλοσόφους; Ὁ συστηματικὸς τρόπος, μὲ τὸν ὁποῖον καταγράφει καὶ κατατάσσει τὶς ἔννοιες, τὶς κρίσεις καὶ τὶς προτάσεις, τὶς μεθόδους καὶ τὰ συλλογιστικὰ σχήματα. 

Γιὰ τὸ πλῆρες πρόγραμμα τῆς διημερίδας ἐπιλέγουμε: 

http://thalesandfriends.org/el/2015/03/18/oi-thetikes-epistimes-os-politismiko-agatho-2/

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

''ΘΕΟΙΣ ΣΥΖΗΝ'' ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΛ. ΡΑΣΣΙΑ