ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΛΑΣΕΩΝ

Οἱ σύγχρονοι ἀποδομητὲς καὶ ἀπολογητὲς τοῦ Κοσμοπολιτισμοῦ (σχεδὸν σύμπασα ἡ ΝΔ, τὸ ἐναπομεῖναν ΠαΣοΚ, κάποιοι στὸν ΣύΡιζΑ, τὸ δημιούργημα τῶν ΜΜ"Ε" Ποτάμι, ὁ Τζήμερος κ.ἄ. νεοφιλελέδες ἐκτὸς Βουλῆς) ἀπαιτοῦν τὴν ἄμεση ἀπαγόρευσι τῶν παρελάσεων κατὰ τὶς ἐθνικὲς ἐπετείους. Καὶ ὁ λόγος; Ὅτι ἀποτελοῦν ἀπομεινάρια τῶν κατὰ καιροὺς δικτατοριῶν, ἐθνικιστικὲς παρεκτροπές, ὅτι εἶναι ἀσύμβατες μὲ τὸ νέο εὐρωπαϊκὸ πνεῦμα κ.ἄ. συναφῆ.

Περιέχουν δόσι ἀλήθειας τὰ ἀνωτέρω; Μᾶλλον ὄχι, ἂν καὶ στηρίζωνται σὲ κάποια γεγονότα, λ.χ. στὰ περὶ δικτατοριῶν σχετικά. Εἶναι ἀληθές, ὅτι ἐπὶ Ἰ. Μεταξᾶ καὶ Γ. Παπαδοπούλου οἱ παρελάσεις εἶχαν ἰδιαίτερη λαμπρότητα, διότι τὰ στρατοκρατικὰ καθεστῶτα, ἔπρεπε νὰ δείχνουν μία στεῖρα κι ἐπιφανειακὴ ἐθνικοφροσύνη πρὸς τέρψιν τῶν ἀφελῶν, ἀλλὰ ἀγνοοῦν, ἠθελημένα, πῶς καὶ ἀπὸ ποιοὺς "στήθηκαν" οἱ κυβερνήσεις αὐτές. Ἀπ' τοὺς Ἀγγλογάλλους ἰμπεριαλιστὲς ἡ "4η Αὐγούστου" ἐν ὄψει τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ἀπ' τοὺς Ἀμερικανοὺς ἰμπεριαλιστὲς οἱ ἐθνοσωτῆρες τῆς 21ης Ἀπριλίου γιὰ νὰ "λύσουν" τὸ Κυπριακὸ καὶ νὰ ἀποτελέσουν ἁσπῖδα στὸν ἐπερχόμενο Ἀραβοϊσραηλινὸ πόλεμο.

Οἱ στρατιωτικὲς παρελάσεις σὲ χῶρες, ὅπως ἡ δική μας ποὺ βρίσκονται στὴν ἰμπεριαλιστικὴ περιφέρεια καὶ ἀποτελοῦν στόχο τῶν ἐθνῶν-ληστῶν, πρέπει νὰ γίνωνται κι ἔχουν χρῶμα ἀριστερό. Ποιὸς δὲν ἀναπολεῖ μὲ σεβασμὸ τὴν μεγάλη παρέλασι στὴν Μόσχα, τὸν Ἰούνιο τοῦ 1945, μὲ τὸν στρατάρχη Γκ. Ζούκωφ ἐπικεφαλῆς τοῦ Κόκκινου Στρατοῦ, μπροστὰ στὸν νικητὴ τοῦ μεγάλου πολέμου, τὸν Ἰ. Στάλιν ἢ τὶς μεγάλες παρελάσεις ποὺ γίνονται στὴν Κούβα, γιὰ τὴν μεγάλη ἐπανάστασι τῶν Φ. Κάστρο καὶ Τσὲ Γκεβάρα, τὴν Πρωτοχρονιά;

Στὶς παρελάσεις τιμᾶμε τὸν στρατό μας καὶ τὸν ἀγωνιζόμενο λαό, γι' αὐτὸ καὶ πρέπει νὰ γίνωνται χωρὶς κιγκλιδώματα, ὅπως ἡ ἐφετεινὴ τῆς 25ης Μαρτίου· οἱ παρελάσεις εἶναι μνημόσυνα γιὰ τοὺς πεσόντες, θυμόμαστε τοὺς ἥρωες ποὺ δὲν λογάριασαν μία ἐπιφανειακὴ καὶ δοσμένη ἀπ' τοὺς κατακτητὲς εὐημερία. Πρέπει νὰ γίνωνται κι ἂς μὴν ἀρέσουν σ' αὐτοὺς ποὺ ἐπιθυμοῦν τὴν λήθη.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

''ΘΕΟΙΣ ΣΥΖΗΝ'' ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΛ. ΡΑΣΣΙΑ