ΣΥΝΑΝΤΗΣΙ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 18 Ἀπριλίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, θὰ συναντηθοῦμε στὴν Ὡραία Ἑλλάδα (Μητροπόλεως 59) καὶ θὰ συζητήσουμε τὸ τέταρτο καὶ τελευταῖο ἐπιχείρημα γιὰ τὴν ἀθανασία τῆς ψυχῆς (102a-107b).

Τὸ ἐπιχείρημα αὐτό, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὰ προηγούμενα, στηρίζεται, ὄχι μόνον στὴν κλασσική, κατὰ Πρόκλον, ἀνάλυσιν, στὴν διαδικασία δηλαδὴ ποὺ περιλαμβάνει τὴν πρότασιν, τὴν ἔκθεσιν, τὸν διορισμόν, τὴν κατασκευήν, τὴν ἀπόδειξιν καὶ τὸ συμπέρασμα, ἀλλὰ στὸν συνδυασμὸ τῆς ἀναλύσεως καὶ τοῦ κατηγορικοῦ συλλογισμοῦ τῶν δύο προκειμένων καὶ τοῦ συμπεράσματος. Μελετῶντας τὸ σχετικὸ ἀπόσπασμα (105e), θὰ μπορούσαμε νὰ ἐξεικονίσουμε τὸν συλλογισμὸ αὐτὸ ὡς ἑξῆς:

P1: αὐτὸ ποὺ δὲν δέχεται τὸν θάνατο, τὸ καλοῦμε ἀθάνατο
P2: ἡ ψυχὴ δὲν δέχεται τὸν θάνατο,
ἄρα

Σ: ἡ ψυχὴ εἶναι ἀθάνατη (ἀθάνατον ἄρα ψυχή)

Διαβάζουμε ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Δρ Ἰωάννη Πετράκη, Πλάτωνος Φαίδων (ἐκδ. Βιβλιοπωλείου τῆς Ἑστίας, 2014).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

BORMANN, K. (2006), Πλάτων, σσ. 164, Καρδαμίτσας.
ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ, Εὐ., Πλάτωνος Φαίδων, σσ. 31, Ζαχαρόπουλος.
TAYLOR, E. A. (2009), Πλάτων, σσ. 244, ΜΙΕΤ.
Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ