ΘΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΙΣ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Τὴν προσεχῆ Παρασκευὴ 24 Ἀπριλίου, στὶς 6:00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὸν "Εὐριπίδη" (Ἀνδρ. Παπανδρέου 9-11, Χαλάνδρι) καὶ θὰ συζητήσουμε τὸ βιβλίο τοῦ Μ. ντὺ Σατόυ: 

Ἡ μουσικὴ τῶν πρώτων ἀριθμῶν (ἐκδ. Τραυλός, 2005).

Ὁ Marcus Du Satutoy εἶναι καθηγητὴς Μαθηματικῶν στὴν Ὀξφόρδη καὶ συγγραφέας βιβλίων μαθηματικῆς λογοτεχνίας. Στὴν Μουσικὴ τῶν πρώτων ἀριθμῶν ἀνατέμνει τὸ μέγα ζήτημα τῆς Θεωρίας Ἀριθμῶν: πῶς παράγονται οἱ πρῶτοι ἀριθμοί, αὐτοὶ οἱ "παράξενοι" ἀριθμοὶ ποὺ διαιροῦνται μόνον μὲ τὸν ἑαυτό τους καὶ τὴν μονάδα. Ἐπισημαίνει τρεῖς σημαντικὲς χρονολογίες, σχετικὲς μὲ τοὺς πρώτους ἀριθμούς: 

ἡ πρώτη (330π.Χ.) ὅταν ὁ Εὐκλείδης, διάσημος καθηγητὴς στὸ Μουσεῖον τῆς Ἀλεξανδρείας τῆς Αἰγύπτου, ἀποδεικνύει, διὰ τῆς ἀπαγωγῆς εἰς ἄτοπον, ὅτι οἱ πρῶτοι ἀριθμοὶ εἶναι ἄπειροι τὸ πλῆθος,

ἡ δεύτερη (1859), ὅταν ὁ Μπ. Ρῆμαν, τακτικὸς καθηγητὴς καὶ ἀντεπιστέλλον μέλος τῆς Ἀκαδημείας τοῦ Βερολίνου, παρουσιάζῃ τήν, ἔως καὶ σήμερα ἄλυτη, διάσημη ὑπόθεσί του, συνδεδεμένη μὲ τὴν συνάρτησι ζ:

ζ(s)=Σ1/nˢ=1+1/2ˢ+1/3ˢ+... =Π(1-1/pˢ) -1

ὅπου n, φυσικὸς ἀριθμὸς καὶ s, μιγαδικὸς τῆς μορφῆς a+ib. Ὁ Ρῆμαν ἰσχυρίσθηκε, ὅτι ἡ συνάρτησι ζ ἔχει μὴ τετριμμένες ρίζες, ὅταν καὶ μόνο a=1/2 καὶ 

ἡ τρίτη (2005 ἔως καὶ σήμερα, προσθέτουμε ἐμεῖς), καθὼς ἡ περίφημη ὑπόθεσι παραμένει τὸ διασημότερο ἄλυτο πρόβλημα τῆς Θεωρίας Ἀριθμῶν. Ὁ συγγραφέας ἰσχυρίζεται ἐπίσης, ὅτι ἡ ἐπίλυσί της θὰ φέρῃ κοσμογονικὲς ἀλλαγὲς στὸ ἠλεκτρονικὸ ἐμπόριο καὶ στὶς τραπεζικὲς συναλλαγές, ἐνῷ θὰ ἐπηρεάσῃ τὴν Κβαντομηχανικὴ καὶ τὴν Θεωρία τοῦ Χάους.

Δεῖτε ἐπίσης τὸ πολὺ χρήσιμο βίντεο μὲ τὸν Μ. Ντὺ Σατόυ: 

https://www.youtube.com/watch?v=PgqEaUT8Qo0&feature=youtu.be&list=PLm1X3gNOVk2bgyLnS-zB28BHNnv_mpD1G

καὶ τὴν ἀνάρτησι τοῦ Γ. Καρουζάκη γιὰ τὴν μερικὴ ἐπίλυσι τοῦ προβλήματος τῶν διδύμων πρώτων (σ.σ. οἱ πρῶτοι ποὺ διαφέρουν κατὰ δύο μονάδες, ὅπως οἱ 3 καὶ 5) ἀπὸ τὸν Τσάνγκ, καθηγητὴ στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Ν. Χαμσάιρ: 

http://thalesandfriends.org/el/2015/04/20/i-poreia-pros-tin-anagnorisi/Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ