Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙ ΕΠΙ ΤΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΤΕΡΟΝ

Οἱ ἀπαιτήσεις καὶ οἱ ἐκβιασμοὶ τῶν λεγομένων εὐρωπαίων ἑταίρων κλιμακώνονται ἐπικινδύνως τὶς τελευταῖες ἑβδομάδες, κορυφώθηκαν δὲ κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ταξιδιοῦ τοῦ πρωθυπουργοῦ Ἀλ. Τσίπρα στὴν ρωσικὴ πρωτεύουσα. Οὐδέποτε κατὰ τὸ παρελθόν, εἶχε "προειδοποιηθῆ" τόσο ἔντονα πρωθυπουργὸς τῆς χώρας μας, ὅπως ὁ Ἀλ. Τσίπρας ἀπ' τὸν Μ. Σοὺλτς καὶ τοὺς ἄλλους εὐρωπαίους γραφειοκράτες· ἐξαιροῦνται οἱ Ἀμερικανοί, ὅταν θεωροῦσαν ὅτι τό ... οἰκόπεδο "Ἑλλὰς" τοὺς ἀνῆκε σχεδὸν καθ' ὁλοκληρίαν.

Τί μπορεῖ νὰ σημαίνουν ὅμως οἱ προειδοποιήσεις αὐτοῦ τοῦ τύπου; Ὅτι μετὰ τὴν νομισματικὴ ἕνωσι, οἱ πολιτικὲς τῶν χωρῶν τῆς ζώνης τοῦ €, πρέπει νὰ εἶναι ἑνιαῖες. Ἑπομένως, ἐκτὸς τῆς κοινῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς, τὴν ὁποίαν ἐπιβάλλει, οὕτως ἢ ἄλλως, τὸ κοινὸ νόμισμα καὶ ἡ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ θὰ πρέπῃ νὰ ἀσκεῖται κατὰ τὸν ἴδιο ἑνιαῖο τρόπο, δηλαδὴ ἀπαγορεύεται στὴν ὁποιαδήποτε χώρα-μέλος νὰ συνάπτῃ τὶς δικές της ξεχωριστὲς συμφωνίες, ἐπ' ὠφελείᾳ της, ἀκόμη κι ὅταν βρίσκεται σὲ ἀνθρωπιστικὴ κρίσι, ὅπως ἡ χώρα μας. Ἐπίσης, ἡ κοινὴ αὐτὴ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ θὰ ἀσκεῖται ἀπ' τὸν ἰσχυρότερο ἑταῖρο, τὴν ἰμπεριαλιστικὴ Γερμανία, ἡ ὁποία θὰ καθορίζῃ τοὺς ὅρους καὶ τὰ περιθώρια κινήσεων ἑνὸς ἑκάστου, ἐντὸς τοῦ πλαισίου ποὺ θέτει αὐτή.

Κάποιοι ἰσχυρίζονται, ὅτι ὁ μεγάλος ἡττημένος τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ἐπέστρεψε δριμύτερος, μὲ τὸ ἴδιο περίπου πρόγραμμα, ἀλλὰ μὲ διαφορετικὸ τρόπο ἐπιβολῆς καὶ δὲν φαίνεται νὰ ἔχουν ἄδικο· ἄλλως τε, τὸ Γ΄ Ράιχ ἐκεῖ ἀπέβλεπε, μόνο ποὺ τὸ ἔκανε πολὺ πιὸ ἄγαρμπα, ἂν καὶ μὲ μεγαλύτερη, κυνικὴ θὰ λέγαμε, εἰλικρίνεια. Μιλοῦσε γιὰ μία γερμανικὴ Εὐρώπη, μὲ ἑνιαῖο νόμισμα, τὸ γερμανικὸ μᾶρκο καὶ μὲ λαοὺς πλήρως ὑποδουλωμένους στὸν Φύρερ καὶ στὸν λαό του· τό ... ξεχασμένο σύνθημα ἦταν: "μία αὐτοκρατορία, ἕνας φύρερ, ἕνας λαός".

Τὸ τέλος τοῦ ναζιστικοῦ Ράιχ εἶναι γνωστό· γράφτηκε στὰ χιόνια τοῦ Στάλινγκραντ στὶς 31 Ἰανουαρίου τοῦ 1943, ὅταν ἡ ἕκτη στρατιὰ τῆς Βέρμαχτ παραδόθηκε στὸν Κόκκινο Στρατό. Ἀναζητεῖται τὸ τέλος τοῦ νεοφιλελεύθερου Ράιχ σ' ἕνα νέο "κοινωνικὸ Στάλινγκραντ" αὐτὴν τὴν φορά. Ἐλπίζουμε κι εὐχόμαστε, τὸ συντομότερον!!!

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ